Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna-Dybanka w Gostyninie

W związku z uchwałą budżetową z 29 grudnia 2016 roku i wprowadzonym przez Radę Miejską zadaniem pn. Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna-Dybanka Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski podpisał w dniu dzisiejszym – 19 kwietnia 2017r. - umowę na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

Roboty budowlane polegać będą na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Dybanką i ul. Wspólną oraz kanalizacją deszczową. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie: kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z budowanej ulicy; drogi z betonu asfaltowego na geomateracu i podbudowie z kruszywa asfaltowego i betonu asfaltowego; chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej; podbudowy pod jezdnię i oznakowania na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wykonania zadania, to 15 października 2017r.

  • Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna-Dybanka w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt