Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Gminny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

informuję, iż Gminny Program Rewitalizacji przyjęty Uchwałą Nr 264/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie, z dnia 31 stycznia 2017r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina został poddany procedurze zmierzającej do uzyskania wpisu w wykazie Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. Procedura ta polega między innymi na ocenie dokumentacji stanowiącej załączniki do uchwały w sprawie GPR oraz diagnozy sytuacji kryzysowej wraz z z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zgodnie z przyjętymi przez oceniających dwunastoma kryteriami oceny Programu. Eksperci powołani przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonali oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gostynina. Niestety, zaproponowany przez Gostynin program działań rewitalizacyjnych oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, nie spotkał się z pozytywną oceną ekspertów z Warszawy. W uzasadnieniu do oceny wskazali tym samym na konieczność kompleksowego przemodelowania założeń do rewitalizacji planowanej do realizacji w Gostyninie, tak aby docelowo możliwym było uzyskanie wpisu w wykazie oraz ubieganie się Miasta o dofinansowanie zewnętrzne do działań rewitalizacyjnych.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt