Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zły stan gostynińskiej oczyszczalni ścieków. Czas na modernizację

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Oczyszczalni ścieków komunalnych, omawiane były zagadnienia jej modernizacji.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Gostyninie ze względu na swój wiek i brak inwestycji odtworzeniowych wykonanych na obiekcie, w znaczny sposób odbiega od podstawowych wymagań, które są obecnie stawiane współczesnym instalacjom np. w zakresie oczyszczania, wyposażenia czy sterowania.

Bardzo zły stan techniczny obiektu został potwierdzony wynikami kontroli WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska), na podstawie których organ kontrolny nałożył karę za niespełnienie wymagań pozwolenia wodno-prawnego, co z kolei wymusza rozpoczęcie modernizacji w trybie pilnym. Odroczenie kar środowiskowych jest uwarunkowane rozpoczęciem procesu jej modernizacji i zakończenie w określonym czasie. Biorąc pod uwagę minimalizację wpływu modernizacji oczyszczalni ścieków na budżet Miasta i przyszłe koszty systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków można rozważyć następujące sposoby realizacji: z wykorzystaniem finansowania unijnego i przy współpracy z partnerem branżowym.

Przedstawiamy Państwu relację z konferencji prasowej.

  • konferencja prasowa w Gostynińskiej Oczyszczalni Ścieków
  • konferencja prasowa w Gostynińskiej Oczyszczalni Ścieków
  • konferencja prasowa w Gostynińskiej Oczyszczalni Ścieków
  • konferencja prasowa w Gostynińskiej Oczyszczalni Ścieków
  • konferencja prasowa w Gostynińskiej Oczyszczalni Ścieków
  • konferencja prasowa w Gostynińskiej Oczyszczalni Ścieków
  • konferencja prasowa w Gostynińskiej Oczyszczalni Ścieków
  • konferencja prasowa w Gostynińskiej Oczyszczalni Ścieków

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt