Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dotycząca wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 17 maja 2017 roku o godz. 11:00 w sali posiedzeń nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości ½ w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2599 położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12 dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00014631/9, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

 

Gostynin, dnia 18.05. 2017 r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt