Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Miastu przyznano dofinansowanie na wymianę domowych kotłów

Szanowni Państwo,

informuję, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uchwałą nr 1394/17 z dnia 27 czerwca 2017r. udzielił Miastu promesy na dofinasowanie do realizacji zadania pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup kotłów” w formie dotacji w wysokości do 70 000,00 zł, co stanowi 42% kosztu kwalifikowanego zadania. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW dla pojedynczego gospodarstwa domowego wynosi, zgodnie z regulaminem naboru, nie więcej niż 5 000,00 zł.
Planowane jest objęcie wsparciem 14 gospodarstw domowych z terenu miasta Gostynina, których właściciele w stosownym czasie złożyli deklarację udziału w „Programie Poprawy jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizacje kotłowni” oraz którzy zamierzają wymienić dotychczasowe źródło ciepła. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz dokumentacją konkursową wsparcie WFOŚiGW obejmie zakup 5 pieców gazowych oraz 9 kotłów na biomasę. Przewidywana całkowita wartość przedsięwzięcia została oszacowana na kwotę 169 721,04 zł.

Podsumowując: to jest początek , w kolejnych latach ciąg dalszy i mam nadzieję zdecydowanie szersze gremium gospodarstw domowych, które otrzyma dofinansowanie.

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt