Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dotycząca wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuję o wyniku I Rokowań, które odbyły się w dniu 14 lipca 2017 roku o godzinie 11:00 w sali posiedzeń nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Przedmiotem rokowań była sprzedaż udziału w wysokości ½ w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2599 położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00014631/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 47.800,00 zł

Wysokość zaliczki – 4.780,00 zł.

Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Niniejszą informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

Gostynin, dnia 17.07. 2017 r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt