Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dotycząca wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuję, że I przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 20 lipca 2017 roku o godzinie 11:00 w sali posiedzeń nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.

- Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami położonych w Gostyninie przy ul. Józefa Ozdowskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest Księga Wieczysta PL1G/00020047/3 tj:

dz. oznaczona nr 3247/7 o pow. 30 m. kw., zabudowana garażem Nr 27 o pow. zabudowy 21 m. kw.,

dz. oznaczona nr 3247/8 o pow. 30 m. kw., zabudowana garażem Nr 28 o pow. zabudowy 21 m. kw.,

Niniejszą informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

Gostynin, dnia 20.07.2017 r.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 21.07.2017 roku do 28.07.2017 roku

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt