Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego

W dniu dzisiejszym (23.08.) Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę na roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku Gimnazjum Nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego.

W ramach przebudowy zaprojektowano m.in:
1. budowę ścian działowych w celu wydzielenia pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia punktu przedszkolnego,
2. wykonanie okładzin ściennych, okładzin podłogowych, okładzin dywanowych w odpowiednich pomieszczeniach,
3. wykończenie i malowanie ścian,
4. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
5. montaż dodatkowej stolarki okiennej i drzwiowej,
6. wykonanie nadproży oraz otworu w ścianie zewnętrznej pod montaż dodatkowej stolarki okiennej,
7. demontaż stolarki okiennej,
8. montaż dodatkowego wyposażenia sanitarnego,
9. montaż oświetlenia w wydzielonych pomieszczeniach,
10.  wymianę utwardzenia terenu przy wejściu głównym z odpowiednim ukształtowaniem,
11. wymianę odcinka istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, która jest częścią instalacji w budynku należącą do inwestora,
12. wykonanie wymiany utwardzenia terenu przed wejściem głównym do punktu przedszkolnego; należy wykonać z odpowiednim ukształtowaniem uwzględniającym potrzeby osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Prace muszą być realizowane w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych w pozostałej części szkoły.

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wykonawcą zadania jest firma GLOBAL SYSTEMS, Marcin Balcerzak z Gostynina.

 

 

  • Gimnazjum nr 1
  • Gimnazjum nr 1

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt