Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Burmistrz Miasta Gostynina informuje

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że zgodnie z informacją, uzyskaną w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie:

- w dniu 29 września 2017r. w godzinach późnopopołudniowych zasilanie wodociągu zakładowego zostało przełączone na wodociąg ze stacji uzdatniania wody w Stanisławowie Skrzańskim,

- od dnia 2 października 2017r. zostanie zapewnione alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Osiedla Zalesie. Punkt poboru wody butelkowanej będzie udostępniony przed sklepem na Osiedlu Zalesie.

Ostatnie wyniki badań jakości wody pobranej z sieci wodociągu zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Skrzańskim, przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Komunalny w Solcu sp. z o.o. - Sprawozdanie z badań Nr 309/09/2017/M/1 z dnia 22.09.2017 r. były dobre - woda pod względem mikrobiologicznym spełniała wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz 1989).

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie wyniki badań kontrolnych prób pobranych w dniu 2 października 2017r. z punktów kontrolnych na sieci zakładowego wodociągu w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E.Wilczkowskiego w Gostyninie będą znane w czwartek.

  • herb Gostynina
  • komunikat

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt