Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LXVII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

W  dniu 16 października  2017  roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXVII  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja na temat ochrony zdrowia na terenie Gostynina:
- ARION-MED. sp. z o.o. Gorzewo,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział Gostynin,
- NZOZ Szkol-Med. s.c.
6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolnym 2016/2017.
7. Analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych – warunki pracy, płacy i zmiany w zatrudnieniu.
8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 95/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
13. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2018 rok.
16. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.
 

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt