Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Kombatantów RP

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie, w dniu dzisiejszym – 18.10.2017r. - odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych Koła Powiatowego w Gostyninie.

Spotkanie otworzył prezes kombatantów Ireneusz Zając, który powitał wszystkich zebranych, a wśród zaproszonych gości m.in.: Starostę Gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego, Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego i ks. dziekana Ryszarda Kruszewskiego. Następnie przebywający w sali konferencyjnej uczcili minutą ciszy tych, którzy odeszli.

W dalszej części spotkania odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń "Za zasługi dla Związku Kombatantów", którą otrzymał m.in. Burmistrz Paweł Kalinowski.

Po wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał oraz Komisji Wyborczej, zostało odczytane: sprawozdanie z pracy Zarządu Koła przez Ireneusza Zająca oraz Komisji Rewizyjnej Koła przez Wiesławę Nowicką. Po dyskusji, została podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła i wybory do nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

W wyniku wyborów w skład Zarządu na kolejną kadencję zostali wybrani: przewodniczący zarządu – Ireneusz Zając, skarbnik – Wacława Pauli i sekretarz Wanda Dragan. W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodnicząca Wiesława Nowicka oraz Jan Zieliński i Jerzy Kryszkowski.

Ireneusz Zając w swoim wystąpieniu podziękował zebranym za zaufanie i zadeklarował skuteczne działanie na rzecz kombatantów.

Prezes Koła Powiatowego Kombatantów otrzymał także gratulacje i życzenia wszystkiego najlepszego i wytrwałości od przybyłych gości.

 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt