Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uroczysty odbiór kotła WF-12 w MPEC

W dniu dzisiejszym (20.10.17r.) w godzinach przedpołudniowych odbył się uroczysty odbiór kotła WF-12 w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gostyninie. Na spotkanie przybyli m.in. Burmistrz Paweł Kalinowski, Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska, przedstawiciele wykonawcy – firmy Energika, na czele ze Zbigniewem Szamałkiem oraz pracownicy MPEC.

Gości powitał prezes MPEC Szymon Nieć, który następnie oddał głos burmistrzowi. Gospodarz naszego miasta wyraził zadowolenie, że w tak krótkim czasie udało się zakończyć tę ważną dla miasta inwestycję: - Inwestycja rozpoczęła się jesienią 2016r. Obecnie kocioł jest już po odbiorach i pracuje w fazie testów. Według wstępnych szacunków, oszczędności wynikające z remontu modernizacji kotła WF-12 mogą sięgać 300 tys. złotych. Pełne dane będą dostępne po sezonie grzewczym. Łączny koszt inwestycji pod nazwą remont – modernizacja kotłowni wynosi 4.818.334,00 zł netto, 5.926.550,82 zł brutto.

Ponadto Burmistrz pogratulował Szymonowi Nieciowi dobrej i efektywnej pracy w MPEC, a Wykonawcy bezpiecznego i solidnego wykonania zadania.

Przypomnijmy, że sezon remontowy w MPEC Gostynin Sp. z o.o. w 2017r. należał do bardzo pracowitych. Spółka przez cały ten okres realizowała inwestycję pod nazwą remont, modernizacja kotłowni. Zakres działań był szeroki i obejmował swym zakresem 3 obszary. Pierwszy obszar zrealizowany został na przełomie 2016-2017 roku i polegał na wyremontowaniu i zmodernizowaniu stacji uzdatniania wody (SUW) z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań polegających na wyeliminowaniu odgazowywacza termicznego celem obniżenia kosztów przygotowania wody. Cel został osiągnięty, instalacja pracuje bardzo poprawnie i przynosi zamierzone oszczędności.

Drugi obszar działań skupił się na kotle. Zastąpiono ruszt fluidalny rusztem stacjonarny oraz wyremontowano i zmodernizowano instalację ciśnieniową oraz automatykę. Działanie to pozwoli zapewnić bezawaryjną pracę kotła przez najbliższych kilka lat. Zastąpienie rusztu fluidalnego rusztem stacjonarnym przyniesie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Kolejnym aspektem przemawiającym za zasadnością inwestycji jest poprawa sprawności urządzenia o ok. 2,5%. Paliwo dostarczane do kotła będzie o wyższej jakości i kaloryczności skutkiem tego spółka poniesie mniejsze koszty z tytułu utylizacji odpadów oraz opłat za emisję CO2.

Trzeci obszar działań polegał na modernizacji zespołu filtrów. Zastąpiono stare wypracowane filtry nowymi nowoczesnymi spełniającymi wszelki normy czystości spalin.

Bardzo cieszy fakt, że najstarszy kocioł w Polsce – działający 22 lata został zastąpiony nowoczesnym, na czym skorzystają mieszkańcy Gostynina.

 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12
 • Uroczysty odbiór kotła WF-12

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt