Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dla mieszkańców Gostynina

 

W związku z występującymi w ostatnim czasie dużymi opadami śniegu, a co za tym idzie niedogodnościami w korzystaniu z ciągów komunikacyjnych Urząd Miasta Gostynina przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Powyższe należy wykonać niezwłocznie po opadach atmosferycznych, w celu zlikwidowania śliskości. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiając pozbycie się ich przez zarządcę drogi.

Mając na uwadze szczególnie bezpieczeństwo mieszkańców zwracamy się z prośbą o realizowanie obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości.

 

 

Halina Fijałkowska
Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba