Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

„Opieka Wytchnieniowa" dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że  pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Mariuszem Frankowskim, a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-łecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienie Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika, została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu, OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024.
Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Zgodnie z zawartą umową, środki na realizację Programu będą przekazane w trzech transzach: 
pierwsza transza w terminie 30 dni pod zawarcia umowy, kolejne  w terminie do 12 lipca 2024 r. oraz do 14 października 2024 r.
Łącznie na realizację zadania zostanie przekazana kwota 130 050,00 zł oraz na koszty związane z obsługą  Programu  kwota 2 601,00 zł.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt