Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przypominamy o obowiązującej uchwale antysmogowej

Urząd Miasta Gostynina informuje, że 27 października 2017 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600) uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
„Uchwała antysmogowa” obowiązuje od 11 listopada 2017 r.

Głównym celem uchwały jest doprowadzenie do obniżenia poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu poprzez wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała antysmogowa wprowadza konieczność wymiany nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów, pieców, kominków) oraz zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw. Zmiany te będą jednak zachodzić stopniowo, tj:

−    od dnia 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE;

−    od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązywać będzie zakaz spalania paliw tj:
•    muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
•    węgiel brunatny oraz paliwo stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
•    węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
•    paliwo zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

−    od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie zakaz użytkowania kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:201;

−    od dnia 1 stycznia 2028 r. obowiązywać będzie zakaz użytkowania kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;

−    od dnia 1 stycznia 2023 r.  obowiązywać będzie zakaz użytkowania kominków, które nie spełniają wymogów ekoprojektu lub użytkownicy będą musieli je wyposażyć w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Użytkownicy posiadający kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli korzystać z nich do końca ich żywotności.

Przed zakupem pieca, warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu. Należy też przy tym pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

Ponadto informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieścił na swojej stronie internetowej w dziale „uchwała antysmogowa” praktyczne informacje dotyczące przyjętych regulacji: 

https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html

 

 

  • uchwała antysmogowa

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba