Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

31 Stycznia odbędą się obrady LXXI Sesji Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbędą się obrady LXXI Sesji Rady Miejskiej.

Porządek sesji;

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gostyninie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ewy Justyńskiej na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi Barbary Zalewskiej na działalność Starosty Powiatu Gostynińskiego.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2018 rok.

14. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na 2018 rok.

15. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

  • Sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba