Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Kolejna ważna inwestycja odłożona w czasie

W dniu wczorajszym nastąpiło otwarcie ofert przetargu nieograniczonego na modernizację ulicy Nowej w Gostyninie i można by  już wyłonić wykonawcę i podpisać umowę na realizację inwestycji, gdyby były zabezpieczone w budżecie wystarczające środki. Niestety oferty, które wpłynęły znacznie przekroczyły (o ponad 400 tys. zł) wartość przeznaczonych na ten cel funduszy, które zaplanowała Rada Miejska.
Burmistrz Paweł Kalinowski w projekcie budżetu na 2018 r., który przedłożył Radzie, zaplanował realizację tego zadania, wnosząc o zabezpieczenie środków w wysokości 909 000,00 zł (wartość kosztorysowa robót wraz z nadzorem budowlanym). Rada Miejska, głównie głosami przedstawicieli Inicjatywy dla Gostynina, drastycznie zmniejszyła kwotę na realizację modernizacji tejże ulicy do wysokości 450 000,00 zł. Włodarz podkreśla, że „wykonanie robót związanych z inwestycją, czyli budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej, chodnika z kostki betonowej, oświetlenia drogowego oraz przebudowa skrzyżowania z Wojska Polskiego, miały wpłynąć nie tylko na poprawę bezpieczeństwa i komfort mieszkańców, ale przede wszystkim na poprawę komunikacji w tej części miasta. Zaplanowana przez Radnych na ten cel kwota jest nieadekwatna i nie pozwoli na rozpoczęcie tego zadania, o czym Radni powinni wiedzieć, gdyż już w 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowa tego przedsięwzięcia.”
Gmina Miasta Gostynina ubiegała się o dofinansowanie inwestycji ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Mimo, iż wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną uzyskał niewystarczającą ilość punktów, aby zostać objęty dofinansowaniem.

Zatem okazuje się, że po raz kolejny proponowane przez Burmistrza środki do budżetu pokryłyby się z wartością zadania i byłyby wystarczające na przystąpienie do realizacji inwestycji, która miała realnie wpłynąć na poprawę życia mieszkańców Gostynina.
Niestety zmniejszenie przez Radnych kwoty w budżecie na modernizację tej ulicy spowodowało, że kolejna inwestycja zostaje odłożona w czasie.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba