Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Mikulskiego

Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej ul. Karola Mikulskiego w Gostyninie  

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy drogi gminnej ul. Mikulskiego w Gostyninie (dawna ulica Leona Rewekanta) wraz z pełnieniem obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego – w okresie ważności uzyskanego pozwolenia na budowę.

 

Do zakresu ww. przedmiotu zamówienia należy opracowanie dokumentacji projektowej przewidującej między innymi następujące rozwiązania techniczne:  

- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, 

- budowę zjazdów, 

- utwardzenie poboczy, 

- szczegółową niwelację z nawiązaniem do terenów sąsiadujących, 

odwodnienie – odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo poprzez zastosowanie spadków poprzecznych na istniejące pobocza w granicach własności działki inwestora.

 

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3607,Opracowanie%20dokumentacji%20projektowo-kosztorysowej%20dla%20budowy%20drogi%20gminnej%20ul.%20Karola%20Mikulskiego%20w%20Gostyninie

 

Osoba do kontaktu: Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).      

 

 

  • droga gminna ul. Mikulskiego

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt