Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  Opracowanie projektu budowlanego na budowę chodników w ul. Leśnej – Zapytanie ofertowe

Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

  Opracowanie projektu budowlanego na budowę chodników w ul. Leśnej 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy obustronnego chodnika w ul. Leśnej w Gostyninie.

 

Do zakresu w/w przedmiotu zamówienia należy w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej między innymi: 

1)   wykonanie chodników dostosowanych w miejscach przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych;

2)   przebudowa istniejących zjazdów;

3)   dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni;

4)   wymiana istniejących krawężników;

5)   zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia;

6) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni zjazdów i chodników będzie odbywało się na warunkach dotychczasowych bez zmian na teren jezdni a następnie do kanalizacji deszczowej.

 

Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć do dnia 6 marca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Szczegóły dotyczące Oferty znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3616,Opracowanie%20projektu%20budowlanego%20na%20budow%C4%99%20chodnik%C3%B3w%20w%20ul.%20Le%C5%9Bnej

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. dróg ( telefon: 24 236-07-46) .

 

 

 

  • ul. Leśna
  • ul. Leśna

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt