Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Prusa – zapytanie ofertowe

Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Prusa w Gostyninie

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla modernizacji ul. Prusa ze skrzyżowaniami i zjazdami oraz budowa odcinka chodnika w ul. Kochanowskiego w Gostyninie.

 

Do zakresu w/w przedmiotu zamówienia należy opracowanie dokumentacji projektowej przewidującej min. następujące rozwiązania techniczne:

1)  remont nawierzchni - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

2)  remont chodników i zjazdów – demontaż płyt chodnikowych betonowych i nawierzchni betonowych oraz nawierzchni z kostki i wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej dostosowanych w miejscach przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych i zjazdów z kostki betonowej,

3) dostosowanie – regulacja w ramach remontu istniejących studzienek uzbrojenia terenu do poziomu projektowanych nawierzchni,

4)   remont krawężników - wymiana istniejących krawężników betonowych na nowe,

5)   odprowadzenie wód opadowych z powierzchni zjazdów i chodników oraz jezdni będzie odbywało się na warunkach dotychczasowych bez zmian do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz poprzez zastosowanie spadków poprzecznych na istniejące pobocza w granicach własności działki inwestora,

6)   zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,

7)   wykonanie fragmentu chodnika w ul. Kochanowskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć do dnia 7 marca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. dróg (telefon: 24 236-07-46).

 

Szczegóły dotyczące Oferty znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3620,Opracowanie%20dokumentacji%20projektowo-kosztorysowej%20na%20modernizacj%C4%99%20ul.%20Prusa%20w%20Gostyninie

 

 

  • ul. Prusa

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt