Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XVI edycja Konkursu Ekologicznego

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XVI edycję Konkursu Ekologicznego „BĄDŹ ŚWIADOMY – WALCZ ZE SMOGIEM!” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.
Tegoroczna edycja nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego.
Podstawowym zadaniem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska.
Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz promowanie działań mających na celu ochronę powietrza.
Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz promować działania na rzecz ochrony powietrza, a także wskazywać jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza oraz jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenia powietrza spowodowane przez gospodarstwa indywidualne.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych mają wykonać plakat ekologiczny z hasłem, uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – komiks łączący w sobie część plastyczną i tekstową, natomiast uczniowie klasy VII-VIII szkoły podstawowej – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.
Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 1 października do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego), do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie bądź bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (tylko w przypadku gdy miejscowość nie jest objęta działaniem delegatury – zgodnie z Regulaminem konkursu).
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów:
(22) 59 79 056 – Ewa Warywoda;
(22) 59 79 059 – Milena Marczewska.
Ponadto informacja na temat konkursu oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, w zakładce: Konkursy/ Szkolenia/ Ekokonkursy.

Małgorzata Krzyżanowska
Zastępca Dyrektora Departamentu
Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt