Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zatwierdzone projekty zmian stałej organizacji ruchu drogowego

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski na przełomie maja i czerwca br. spotkał się z mieszkańcami osiedla Prusa i Zazamcze. Jednym z poruszonych tematów nurtujących mieszkańców tych osiedli był problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na spotkaniu z mieszkańcami osiedla Prusa ustalono, iż w pierwszej kolejności należy zamontować progi zwalniające oraz opracować projekt budowy chodników wzdłuż ulicy Leśnej, na której natężenie ruchu jest największe. Zgodnie w wrześniowymi ustaleniami, zamontowano dwie sztuki progów zwalniających na ul. Leśnej oraz zlecono opracowanie projektu budowy chodników, który ma być gotowy do końca listopada br.

Podobnie sprawy wyglądały na osiedlu Zazamcze. Po ustaleniach z mieszkańcami burmistrz podjął decyzję o konieczności spowolnienia ruchu drogowego w tym miejscu oraz po pisemnej prośbie mieszkańców ul. Morenowej.

Przychylając się do potrzeb mieszkańców w październiku burmistrz zlecił zamontowanie trzech sztuk progów zwalniających na w/w ulicach.

Poza tym gospodarz naszego miasta zlecił podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia trasy kursów komunikacji miejskiej o ulicę Targową, w wyniku czego do 10 listopada na tej ulicy zostanie umieszczona wiata przystankowa do obsługi komunikacji miejskiej w tym rejonie miasta.

Przypominamy, że projekt dla ul. Morenowej został zatwierdzony w dniu 18 września 2018 roku przez Burmistrza Miasta Gostynina, jego wprowadzenie – IV kwartał 2018r.; ul. Zazamcze, projekt zatwierdzony został 5 września br. przez Starostę Powiatowego w Gostyninie, wprowadzony w IV kwartale br. i ul. Leśna projekt zatwierdzono 6 czerwca przez Starostę i wprowadzono w trzecim kwartale br.

  • progi zwalniające
  • progi zwalniające
  • progi zwalniające

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt