Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obrady sesji Rady Miejskiej VII kadencji

W dniu 14 listopada br. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbędą się obrady LXXXVII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina Pani Katarzynie Pakulskiej za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2017 roku.

4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Gostynina za rok 2018).

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolnym 2017-2018.

8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2017 rok oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 357/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Gostynina uprawnienia do stanowienia ich wysokości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

14. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

15. Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2019 rok.

16. Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

17. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2018.

18. Informacja o pracy rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2018.

19. Przyjęcie protokołu z LXXXVI sesji Rady Miejskiej.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad.

  • sala konferencja

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt