Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Modernizacja podłogi na hali sportowej w SP3 - trwa składanie ofert

Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:
 
Modernizacja podłogi w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie przy ul. Bema 23


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie (modernizacji) podłogi na hali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bema w Gostyninie.


Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 20 grudnia 2018 roku.

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym do dnia 21 listopada 2018 r. do godz. 10:00:

- w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl,

- faksem na nr: 24 236 07 12,

- albo pisemnie na adres:
Urząd Miasta Gostynina,
Wydział Zamówień Publicznych,
ul. Rynek 26,
09-500 Gostynin.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się w BIP Urzędu Miasta:
http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3961,Modernizacja%20pod%C5%82ogi%20w%20hali%20sportowej%20Szko%C5%82y%20Podstawowej%20Nr%203%20w%20Gostyninie%20przy%20ul.%20Bema%2023


Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli:
Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
(tel. 24 236-07-21).

.

 

 

  • Sp3

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt