Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wyniki otwartego konkursu ofert na sport

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie miasta Gostynina w roku 2019, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263).
Informuję, że w otwartym konkursie ofert dotyczącym zadań z zakresu rozwoju sportu  wpłynęło 10 ofert. Wszystkie oferty spełniały kryteria formalne i merytoryczne przyjęte w konkursie.

Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu podjąłem decyzję, aby środki finansowe w wysokości 330.000,00 złotych zostały przyznane w następujący sposób:

Lp

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Gostyniński Szkolny Związek Sportowy

Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej”

20.000, 00

2

Klub Żeglarski Hals

Udział reprezentacji K.Ż „HALS” w cyklu regat żeglarskich roku 2019 wraz z treningami przygotowawczymi

14.000,00

3

Miejski Klub Sportowy MAZUR

Szkolenie dzieci i młodzieży, udział we współzawodnictwie sportowym MKS Mazur Gostynin w 2019r.

205.000,00

4

Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń Team”

Łączą nas rolki” - doskonała forma aktywności fizycznej i jeszcze lepszy pomysł na spędzenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z miasta Gostynina

17.000,00

5

Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” przy Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie

Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

30.000,00

6

Uczniowski Klub Sportowy „Football Education”

Program szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Gostynin

8.000,00

7

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Handball Team Skrwa Gostynin”

Piłka Ręczna – dobra alternatywa dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Gostynina”

28.000,00

8

Klub Sportowy Błyskawica Lucień,

Piłka Nożna – Sport Dla Wszystkich”

2.000,00

9

Szachowy Uczniowski Klub Sportowy GOSTMAT 83,

Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – I liga Seniorów

3.000,00

10

Klub Sportowy K.O. Fight Team Gostynin,

Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie sportów walki wśród mieszkańców Gminy Miasta Gostynin. Udział w ogólnopolskich zawodach sportowych w zakresie sportów walki na poziomie amatorskim oraz zawodowym

3.000,00

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt