Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie informuje, że Burmistrz Miasta Gostynina, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, przedstawił Radzie Miejskiej w Gostyninie Raport o stanie Gminy Miasta Gostynina za 2018 rok.

Raport obejmuje   podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę Miejską na sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku, podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Gostynina, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.   Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu wg. kolejności zgłoszenia. Zgłoszenia do debaty przyjmowane są w Biurze Obsługi Rady Miejskiej, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, I piętro, pok. 212, tel. 24 236 07 16.   

Raport oraz druk „Zgłoszenia” są dostępne do pobrania na stronie umgostynin.bip.org.pl w zakładce menu podmiotowe Rada Miejska oraz na www.gostynin.pl w zakładce Rada Miejska.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba