Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld

Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld to bardzo ważny aspekt działalności samorządowej obu zaprzyjaźnionych miast, których głównym celem są przede wszystkim powiązania wśród mieszkańców i działających w nich stowarzyszeniach oraz instytucjach. Delegacja niemiecka z Burmistrzem Miasta Langenfeld Frankiem Schneiderem gościła w Gostyninie od 4 do 7 czerwca 2019 r. Podczas wizyty omówiona została bieżąca współpraca oraz miała miejsce wizytacja placówek, które prowadzą współpracę ze swoim partnerem w Langenfeldzie.

Pięcioosobowej delegacji pokazano nasze miasto, nowe osiedla mieszkaniowe, obiekty sportowe i kulturalne oraz inwestycje prowadzone obecnie przez Gminę Miasta Gostynina. Goście zwiedzili także spółkę - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przy ul. Kolejowej.

Niemiecka delegacja została zaproszona przez dyrektor Katarzynę Osowicz-Szewczyk do Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zalesiu. Tutaj omówiony został zakres działań w ramach wieloletniej współpracy gostynińskiej placówki z Kliniką Psychiatryczną w Langenfeld. Kolejnego dnia goście odwiedzili miejskie szkoły. Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej Andrzej Sitek zaprezentował swoją placówkę, przybliżył bieżące kontakty partnerskie oraz zapoznał z planami współpracy na nadchodzący rok. Pobyt umilił koncert przygotowany przez nauczycieli i uczniów. Podczas spotkania burmistrz Schneider przedstawił nową dyrektor Szkoły Muzycznej w Langenfeld, a także podkreślił priorytety obejmujące ścisłą współpracę w zakresie kultury ze swoimi miastami partnerskimi, tj. we Włoszech, Francji, Irlandii i oczywiście w Polsce.

Z zadowoleniem przyjęto sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte z przebiegu dotychczasowych wymian szkolnych. Dyrektor Adam Matyszewski poinformował o innowacjach wprowadzonych w zakresie wymiany uczniów, m.in. pisanych projektach do międzynarodowych organizacji, staraniach o dofinansowanie spotkań. Podkreślał nie tylko poznawczy i kulturowy wymiar, ale także aspekt historyczny. Podziękował za coroczne wsparcie materialne Komitetowi Partnerstwa Miast w Langenfeldzie za przekazywane na ten cel środki finansowe oraz Burmistrzowi Miasta Gostynina za udzielaną zawsze pomoc. Strona niemiecka złożyła propozycję rozszerzenia współpracy w dziedzinie edukacji o wymianę szkolną indywidualnych uczniów. W ramach tych wyjazdów uczniowie mieliby przebywać od 3 tygodni do 3 miesięcy w Langenfeld i uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, poznawać życie codzienne w szkole i domu, a przede wszystkim uczyć sie języka niemieckiego.

Odbyło się również spotkanie delegacji z grupą seniorów – słuchaczy Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z sekcji języka niemieckiego. Pani Maria Głogucka – przedstawiciel grupy, otrzymała zapewnienie strony niemieckiej o gotowości do organizacji spotkania w Langenfeldzie.

Przekazano na ręce niemieckiego włodarza zaproszenie do udziału w obchodach 140-lecia istnienia straży planowane na początek października 2019 r. Niemiecka delegacja przekazała natomiast pismo komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Langenfeld z zaproszeniem do zintensyfikowania kontaktów zarówno wśród strażaków zawodowych, jak i ochotników, a także grup młodzieżowych. Dyskutowano o możliwości wspólnych szkoleń strażaków w ramach letnich obozów.

Dyrygent chóru Arce Cantores Michał Pilichowicz wyszedł z propozycją zaproszenia niemieckiego chóru gospel na wspólne warsztaty i koncertowanie do Gostynina latem w 2020 r. Ten żywiołowy niemiecki chór specjalizujący się w repertuarze dającej ludziom radość i duchowe ukojenie chciałby nauczyć się kilku polskich utworów, aby wzbogacić swój program artystyczny.

Goście wygospodarowali czas, aby zwiedzić przepiękny gotycki Toruń, sąsiedni Płock, a w drodze na lotnisko naszą stolicę.

Źródło: Elżbieta Szubska-Bieroń

 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld
 • Kontakty partnerskie Gostynin i Langenfeld

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt