Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Negatywny wynik przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że I przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pokój nr 3 na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości – zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych.

  • Przetarg dotyczył sprzedaży udziału w wysokości ½ zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2599 położonej w Gostyninie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00014631/9.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

Gostynin, dnia 28.06.2019r.


 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 28.06.2019 roku do 05.07.2019 roku.


 

 

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt