Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Kolejny sukces inwestycyjny w MPEC

W dniu 4 października br. w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanej inwestycji pod nazwą "Remont – modernizacja pompowni Centralnej Ciepłowni". Jest to II etap prac na obiekcie w ostatnich czterech latach.

Prezes Zarządu MPEC Gostynin, Szymon Nieć powitał zaproszonych gości, wśród których byli burmistrz Paweł Kalinowski, zastępca burmistrza Halina Fijałkowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC Marek Witkowski, przedstawicieli wykonawcy Zbigniewa Szamałka, Ewelinę Szamałek-Garcarek, pracowników spółki oraz pozostałych gości. Przypomniał, że pompownia została oddana do użytku w grudniu 1996 roku, czyli 23 lata temu. Koszt nowej inwestycji wyniósł 1.891.000,00 zł netto finansowanych ze środków własnych MPEC. Prace rozpoczęły się w czerwcu tego roku. Od 24 czerwca do 7 lipca nastąpiła planowana 2 tygodniowa przerwa w dostawie ciepła dla odbiorców. W tym okresie przeprowadzane były kluczowe prace, które wymagały zatrzymania obiektu. Prezes przeprosił mieszkańców Gostynina, których dotknęła niedogodność w postaci braku ciepłej wody.

W skład prac wchodziło: wykonanie dokumentacji technicznej i powykonawczej, remont instalacji wewnętrznej na zasileniu i wyjściu z pomp wraz z przebudową rurociągów, modernizacja układu mieszającego kotłów, wymiana armatury, pomp, zaworów regulacyjnych pompowni, odmulaczy sieciowych. Ponadto zrobiono zabezpieczenia antykorozyjne na rurociągach, nową izolację termiczną, wykonano także szafy sterownicze ze sterownikiem PLC oraz panelem operatorskim, szafy siłowe z przemiennikami częstotliwości dla potrzeb nowych napędów układu hydraulicznego, opomiarowanie i sterowanie układu pompowego.

W ramach przeprowadzonych prac o 30% została zredukowana moc elektryczna zainstalowanych pomp oraz o 7% poprawiła się ich sprawność.

Burmistrz Paweł Kalinowski pogratulował i podziękował prezesowi Szymonowi Nieciowi za kolejną udaną i bardzo potrzebną naszym mieszkańcom inwestycję.

Aby tradycji stało się zadość przecięta została wstęga przez: burmistrza Pawła Kalinowskiego, prezesa Szymona Niecia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej MPEC Marka Witkowskiego oraz przedstawiciela firmy Energika Zbigniewa Szamałka. To nie koniec inwestycji w spółce. Kolejnym etapem będzie wymiana sieci oraz budowa nowej magistrali ciepłowniczej.

Szymon Nieć

 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC
 • Kolejny sukces MPEC

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt