Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Umowa na modernizację systemu oświetlenia ulicznego podpisana

W dniu dzisiejszym (10.10.2019 – czwartek) została podpisana umowa na modernizację systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina.

Na spotkanie do sali posiedzeń Urzędu Miasta przybyli: Prezes Zarządu Centrum Zaopatrzenia Energetyki EL-TAST Sp. z o. o. Stefana Tatarka, dyrektor generalny – Sławomir Pałczyński, Inspektor Nadzoru Autorskiego Jarosław Rejlich i główny specjalista ds. Sprzedaży Energa Oświetlenie Piotr Juckiewicz.

Urząd Miasta reprezentowali: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder wraz z radnymi, zastępca burmistrza Halina Fijałkowska, Skarbnik Bożena Sokołowska, Sekretarz Miejski Hanna Adamska, a także naczelnicy i pracowników Urzędu Miasta Gostynina.

Gospodarz naszego miasta powiadomił zebranych o korzyściach po modernizacji oświetlenia: - Na modernizację systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina” Gmina Miasta Gostynina uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu priorytetowego Nr 3.3 Ochrona atmosfery SOWA – oświetlenie zewnętrzne w kwocie do 3.456.123,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano montaż 1644 punktów świetlnych w tym montaż nowoczesnych opraw LED w ilości 1483 szt. w zamian za istniejące energochłonne oprawy oraz wymiana w 161 oprawach istniejących źródeł światła na zamienniki LED. Modernizacja oświetlenia przyczyni się do zmniejszenia średniej energochłonności punktu świetlnego oraz spadku całkowitej mocy systemu oświetleniowego o około 70%. Konsekwencją zmniejszenia mocy zainstalowanej są oszczędności finansowe, wynikające ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia. Realizacja inwestycji spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej o około 680 Mega Wato godzin rocznie. Oznacza to przyczynienie się każdego roku do redukcji emisji szkodliwych substancji.

Potem głos zabrał Prezes Zarządu Centrum Zaopatrzenia Energetyki EL-TAST Sp. z o. o. Stefan Tatarek, który wyraził zadowolenie z podjętej współpracy.

Następnie podpisano umowę na modernizację systemu oświetlenia przez Stefana Tatarka, burmistrza Pawła Kalinowskiego i skarbnika Bożenę Sokołowską.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym realizacja zadania planowana jest w terminie od 7.01.2020r. do 28.02.2020r.


 


 

  • Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia miejskiego
  • Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia miejskiego
  • Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia miejskiego
  • Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia miejskiego
  • Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia miejskiego
  • Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia miejskiego
  • Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia miejskiego
  • Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia miejskiego
  • Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia miejskiego
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt