Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uroczyste oddanie do użytku monitoringu miejskiego

W dniu dzisiejszym (15 października br.) odbyło się oddanie do użytku monitoringu miejskiego, w którym udział wzięli m.in. burmistrz Paweł Kalinowski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, zastępca burmistrza Halina Fijałkowska, skarbnik Bożena Sokołowska, sekretarz miejski Hanna Adamska, a także zaproszeni goście, a wśród nich wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, przedstawiciele firmy SOFTNET TELEKOM Bielińska – Paweł Bieliński i Marcin Korytkowski, komendant KPP w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski oraz naczelnicy i pracownicy Urzędu Miasta.

Spotkanie otworzył burmistrz, który m.in. powiedział: - Zakres umowy obejmował budowę 10 punktów kamerowych zlokalizowanych w centrum miasta oraz w pasach drogowych dróg wylotowych z miasta wraz z przyłączami energetycznymi oraz przyłączami telekomunikacyjnymi, budowę linii światłowodowej w istniejącej kanalizacji teletechnicznej o długości ok. 4,3 km, remont pomieszczenia przeznaczonego pod tzw. „centrum monitoringu” wraz z wyposażeniem tego centrum w sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb monitoringu oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi decyzjami i pozwoleniami a także uruchomienie instalacji i przeszkolenie pracowników. Punkty kamerowe wyposażone zostały w kamery szybkoobrotowe dzienno-nocne o wysokiej rozdzielczości obrazu zamontowane na słupach przeznaczonych tylko do tego celu. W centrum miasta w obszarze wpisanym do rejestru zabytków zamontowane zostały słupy stylizowane.

Burmistrz podpisał zarządzenie dotyczące regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego.

Następnie ks. dziekan Ryszard Kruszewski dokonał poświęcenia obiektu.

Dokonano także przecięcia wstęgi uroczyście otwierając pomieszczenie monitoringu.

Zebrani zadawali pytania dotyczące działania kamer.

Zwracamy się do uczestników ruchu drogowego do zachowania ostrożności podczas przebywania na drogach, umiejętnego korzystania z parkingów, a także kierowania się wyobraźnią w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla kierowców i pieszych.


 

 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski
 • monitoring miejski

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt