Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Podpisano umowę na przebudowę ulic: Prusa i Kochanowskiego

Burmistrz Paweł Kalinowski w dniu 31 października br. podpisał umowę z firmą GLOBAL SYSTEM z Gostynina, reprezentowaną przez Marcina Balcerzaka na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi miejskiej – ul. Prusa wraz z zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej – ul. Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie” w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2020r.

W zakres budowy ul. Prusa wchodzą m.in.: roboty przygotowawcze terenu pod plac budowy; zfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań; zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnych, energetycznej i gazowej; wykonanie wyrównania i uzupełnienia istniejącej podbudowy drogi; wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań; demontaż istniejącej nawierzchni betonowej chodników i zjazdów; wykonanie nowej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej; wykonanie nowych odcinków chodników i poszerzeń chodników oraz utwardzeń; wykonanie nowych zjazdów; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres robót przebudowy ul. Kochanowskiego obejmuje m.in.: zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnych, energetycznej i gazowej; demontaż istniejącej nawierzchni betonowej zjazdów; wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej; wykonanie nowych odcinków chodników; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Dzięki tej inwestycji usprawniona zostanie komunikacja i zwiększy się poziom bezpieczeństwa w tej części miasta.

Koszt inwestycji: 1.409.033,40 zł. Projekt dofinansowany w 70% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

  • Podpisano umowę na przebudowę ulic: Prusa i Kochanowskiego
  • Podpisano umowę na przebudowę ulic: Prusa i Kochanowskiego
  • Podpisano umowę na przebudowę ulic: Prusa i Kochanowskiego
  • Podpisano umowę na przebudowę ulic: Prusa i Kochanowskiego

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt