Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Erasmus+ w Jedynce

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie od lat bierze udział w programach i projektach, które mają na celu wymianę doświadczeń ze szkołami z innych państw. Przy tej okazji zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą odbywać wspaniałe podróże poznając tym samym kulturę i zabytki wielu europejskich krajów, poznać system szkolnictwa, sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz nawiązać międzynarodowe przyjaźnie. Jesienią bieżącego roku w Jedynce zakończony został jeden z takich projektów o nazwie „Moje pasje moją przyszłością”, który odbywał się w ramach programu Erasmus+. Jego realizacja trwała od 01.10.2017r. do 30.09.2019r., a całkowita kwota dofinansowania opiewała na kwotę 35945 € (ok. 153000 zł). Koordynatorem projektu była jedna z nauczycielek SP1 – pani Renata Zalewska, również Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie była szkołą koordynującą wspólne działania szkół uczestniczących w projekcie, wśród których znalazły się szkoły podstawowe z Hiszpanii (Murcia), Grecji (Heraklion) oraz Chorwacji (Vinkovci).

Celem głównym projektu było stwarzanie uczniom możliwości rozwoju ich pasji i zainteresowań, a także wzrost umiejętności komunikowania się w języku angielskim i wykorzystanie nowoczesnych technik informacji i komunikacji. Założone cele zostały w pełni zrealizowane poprzez działania projektowe, które skupione były wokół kwestii związanych z rozwojem zainteresowań uczniów oraz z podnoszeniem kompetencji zawodowej kadry pedagogicznej. Aby zrealizować te zamiary podjęto szereg działań na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Efektywność projektu podniosły cztery międzynarodowe szkolenia dla uczniów i nauczycieli (tygodniowy pobyt w każdym państwie projektu), podczas których uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach ze swoimi rówieśnikami z innych krajów, demonstrować swoje pasje na forum międzynarodowym, zdobywać wiedzę z interesujących ich dziedzin, poznawać nowe możliwości TIK, rozwijać sprawności językowe. Nauczyciele brali udział w warsztatach i szkoleniach poznając nowe metody, obserwując zajęcia prowadzone innowacyjnymi metodami, doskonaląc własne umiejętności językowe, zapoznając się z nowoczesnymi narzędziami TIK. Udział w projekcie przyniósł wiele długofalowych korzyści szkole, nauczycielom, uczniom i ich rodzinom. Wszyscy poszerzyli swoją wiedzę o krajach biorących udział w projekcie, o podobieństwach i różnicach w kulturze. Zwiększyły się umiejętności nauczycieli i uczniów w dziedzinie nowoczesnych technologii, informacji i komunikacji oraz ich kompetencje językowe. Zawiązały się przyjaźnie, które dzięki nowoczesnej technologii i komunikacji będą mogły się rozwijać po zakończeniu projektu.

Anna Pakulska – SP 1

 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce
 • Erasmus+ w Jedynce

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt