Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Gostynina

         Niniejszym informuję o przystąpieniu przez Urząd Miasta Gostynina do opracowania aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina w latach 2008-2032” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 142/XXIII/08 z dnia 21 lipca 2008 r.

Aktualizacja będzie polegała m.in. na włączeniu do programu obiektów, które nie były dotychczas w nim ujęte.

         Wobec powyższego zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości, na których występują wyroby azbestowe o kontakt z Urzędem Miasta Gostynina - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa 22pokój nr 1– celem weryfikacji danych zawartych w programie. 

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

         Jednocześnie informuję, iż niedokonanie zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do w/w Programu będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z pomocy Gminy Miasta Gostynina dot. usunięcia i zutylizowania wyrobów i materiałów zawierających azbest (eternit i inne).

 

Burmistrz Miasta Gostynina

  Paweł Witold Kalinowski

  • Informacja dot. programu usuwania azbestu i wyrobów...

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Oświadczenie PEC