Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XIX sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 stycznia 2020r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady XIX sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

  3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

  4. Interpelacje i zapytania radnych.

  5. Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2019:

          1)Miejskie Centrum Kultury,

          2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.

       6. Informacja Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie o przedsięwzięciach kultury zrealizowanych przez placówkę w roku 2019.

       7. Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2019.

       8. Prezentacja przez Burmistrza Miasta „Kalendarza Imprez Miejskich na 2020 rok”.

       9. Informacja Burmistrza o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych pozyskanych z zewnątrz w 2019 roku przez Gminę Miasta Gostynina.

       10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.

       11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Gostynina do wymiany źródeł ciepła.

       12. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.

       13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

       14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

       15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2020.

       16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2020.

       17. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

       18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

       19. Sprawy różne.

       20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

  • sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt