Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

WYMIEŃ PIEC NA EKOLOGICZNY - Skorzystaj z dotacji

WYMIEŃ PIEC NA EKOLOGICZNY

Burmistrz Miasta Gostynina z dniem 22 maja br. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi    z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na:

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;

2) kocioł gazowy;

3) kocioł olejowy;

4) piec elektryczny;

5) pompy ciepła

lub na czynności związane z wymianą w/w kotłów (pieców)polegające na:

1) demontażu starego źródła ogrzewania;

2) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

3) podłączenie do sieci gazowej;

4) podłączenie do sieci elektroenergetycznej;

5) rozprowadzeniu pionów instalacji grzewczej w budynkach wielorodzinnych.

 

Dotacja wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż:

- 3.000,00 złotych na wymianę źródeł ogrzewania,

- 2.000,00 złotych na czynności związane z wymianą.

Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w roku 2020, dlatego składając wniosek wnioskodawca musi posiadać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, jeżeli są wymagane oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski można składać od 22.05 - do 30.05.2020 r.  (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie) w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 22, w godzinach pracy Urzędu.

 

Szczegółowe informacje (uchwała Rady Miejskiej nr 166/XXI/2020 wraz z regulaminem) znajdują się  na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP - zakładka uchwały, zarządzenia oraz pod numerem telefonu 24-236-07-42 lub 24-236-07- 48.

Osoby planujące wymianę pieca w przyszłym roku, a zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny rozpocząć procedurę uzyskania wymaganych do wniosku dokumentów.

  • Bnaer - dofinansowsnie wymiany źródeł ciepła

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt