Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zespół Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zachęca do składania deklaracji od 1 lipca br.

CEEB to narzędzie mające służyć usprawnieniu wymiany źródeł ciepła na przyjazne środowisku, ale i przyspieszeniu podejmowania i wdrażania w życie decyzji związanych z polityką niskoemisyjną. Tworzone jest w ramach projektu ZONE. CEEB ma za zadanie poprawę jakości powietrza i jest narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych.

Już od 1 lipca rusza proces składania deklaracji, co oznacza, że każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji, którą można złożyć przez Internet – profil zaufany lub e-dowód w formie pisemnej we właściwym dla budynku Urzędzie Gminy lub pocztą.

Do CEEB trafią dane z deklaracji.

Musimy pamiętać o szkodliwości dla zdrowia stosowania złej jakości opału w przestarzałych, niesprawnych kotłach.

Jesteśmy zobowiązani skutecznie dbać o czyste powietrze.

Deklaracja znajduje się na stronie www.zone.gunb.gov.pl i należy złożyć ją on-line lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta lub Gminy.

Link do filmu znajdziecie Państwo - https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe. Za uchylenie się od tego możemy zostać ukarani karą grzywny. Zachęcamy do udziału w niniejszej ewidencji. Służy ona poprawie jakości środowiska, w którym wszyscy żyjemy.  • CEEB

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt