Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja o wykazie nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 8 lipca 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości dot.:
- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2645, położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
- pomieszczenia kasy biletowej wraz z poczekalnią znajdujące się w budynku na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2516, położonej w Gostyninie przy ulicy Zamkowej, przeznaczone do najmu w trybie bezprzetargowym,
- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3140, położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym,
- działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1957/6 zabudowanej budynkiem, położonej w Gostyninie przy ulicy Płockiej, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Gostynin
mgr Paweł Witold Kalinowski

Gostynin, dn. 6 lipca 2021 r.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt