Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Z historią naszego miasta na ty - „Spacerując po Gostyninie”

Znacie Gostynin? Mieszkańcy niewątpliwie odpowiedzą „tak” i na potwierdzenie swoich słów przywołają najważniejsze miejsca, charakterystyczne budynki albo skojarzenia z nimi związane. Część z Państwa być może pamięta Gostynin sprzed wielu lat, kiedy dworzec autobusowy znajdował się bliżej centrum, a na zamkowym wzgórzu stał kościół, ale czy wiecie, w którym budynku Niemcy w czasie drugiej wojny światowej utworzyli szpital polowy albo co łączy wieżę ciśnień i dworzec kolejowy? Mało kto pamięta również o fakcie, że przed wojnami w naszym mieście mieszkało wielu Rosjan, Niemców i Żydów. Wiele świadectw ich obecności popadło w zapomnienie – kto dziś pamięta o cmentarzu żydowskim, po którym pozostał metalowy gabion, albo o cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, znajdującym się niegdyś na rogu obecnych ulic Legionów Polskich i 3 Maja?

W trzeci weekend września (17-19.09.2021) zapraszamy na kolejne spotkania w ramach projektu "Spacerując po Gostyninie" poświęcone historii naszego miasta, mające na celu zapoznanie z nią wszystkich chętnych mieszkańców.

17 września o godz. 17.00 odbędzie się trzeci, niestety ostatni spacer „Szlakiem gostynińskich zabytków”, który ponownie poprowadzi dr Elżbieta Szubska-Bieroń. Dwa poprzednie, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, co nie tylko potwierdziło chęć poznania swojego miasta i jego historii przez gostyninian, ale również napełniło organizatorów ogromnym poczuciem dumy ze spełnionego względem wszystkich zainteresowanych obowiązku. Jesteśmy przekonani, że historia miasta, znajdujących się tutaj zabytków i dawnych mieszkańców jest interesująca, wartościowa i godna przypominania.

Początek spaceru, tradycyjnie, pod Ratuszem Miejskim, koniec zaś przypada na Wzgórzu Zamkowym.

18 września o godz. 10.00 rozpocznie się rajd rowerowy "Śladami miejsc pamięci narodowej", realizowany również w ramach projektu "Spacerując po Gostyninie". W tym przypadku formę pieszych spacerów zamieniliśmy na przejażdżkę rowerową, którą poprowadzi Jacek Liziniewcz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin, miłośnik historii i przyrody, członek Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego.

Celem rajdu "Śladami miejsc pamięci narodowej", jest przede wszystkim zachowanie wśród mieszkańców Gostynina, szczególnie młodego pokolenia, pamięci o bohaterach, tych znanych z imienia i nazwiska oraz tych bezimiennych, którzy walczyli o naszą niepodległość i wolność w okresie zaborów, wojny i komunizmu.

Trasa będzie liczyła około 14 km. Spotkanie i start spod tablicy przy ul. Floriańskiej upamiętniającej mieszkańców Gostynina, którzy zostali rozstrzelani w tym miejscu przez okupanta niemieckiego 15 czerwca 1941 roku. Następnie wieś Gaśno, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający Powstańców Styczniowych z 1863 roku, las przy ul. Kraśnica, gdzie żandarmi i funkcjonariusze gestapo 26 lutego 1940 roku zamordowali 42 Polaków, osiedle Zalesie pomnik upamiętniający pacjentów i pracowników szpitala psychiatrycznego zamordowanych w czasie okupacji, mogiła w Drzewcach i powrót do Gostynina.

Rajd zakończy się przy Miejskim Centrum Kultury, przepysznym poczęstunkiem dla uczestników rajdu.

Aby wziąć udział w rajdzie, należy zapisać się telefonicznie (bądź osobiście) w Wydziale Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia pod numerem (24) 236 07 36. Na miejscu, każdy z uczestników będzie musiał wypełnić deklarację uczestnictwa.

19 września o godz. 17.00 odbędzie się drugi, także ostatni, spacer „Szlakiem wielokulturowego Gostynina”, na którym zobaczymy ślady obecności w naszym mieście Rosjan, Niemców, Żydów i Polaków – protestantów, chrześcijan i prawosławnych. Przewodnikiem po wielokulturowym mieście będzie Piotr Syska, działacz od lat zaangażowany w upamiętnianie przeszłości Gostynina.

Startujemy spod Ratusza Miejskiego, kończymy zaś na Zamku Gostynińskim.

Udział w każdym spotkaniu jest bezpłatny.

Uczestnicy spacerów i rajdu otrzymają pamiątkową ulotkę turystyczno-informacyjną opracowaną na podstawie wydawnictw sfinansowanych przez Urząd Miasta Gostynina i Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, a opracowanych przez gostynińskich regionalistów.

Zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie”, mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklicznych spacerów tematycznych oraz rajdu rowerowego zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  • "Spacerując po Gostyninie" - plakat
  • Mapka - trasa rajdu

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt