Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja o wynikach przetargów

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje że:

1.  IV przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 8 września 2021 roku o godzinie 10:00  w sali posiedzeń nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, na sprzedaż niżej wymienionego lokalu – zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg dotyczył sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gorzewie ul. Kruk 3.

Niniejszą informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

Gostynin, dnia 08.09.2021 r.

 

2. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 5814 o powierzchni 0,0953 ha,  położonej w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest Księga Wieczysta PL1G/00018114/7, który odbył się 09 września 2021 roku  o godzinie 11:00  w Urzędzie Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, pokój nr 213,  zakończył się wynikiem pozytywnym:
• Cena wywoławcza wynosiła   19.500,00  zł.
• Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
• Liczba osób niedopuszczonych do przetargu –  0
• liczba osób nie biorących w licytacji - 0
• Najwyższa cena zaoferowana podczas przetargu za którą sprzedano nieruchomość wynosi –  19.700,00 zł.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Gostynin, dnia 09.09.2021 r. 

 

3. II przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 9 września 2021 roku o godzinie 10:00  w sali posiedzeń nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości – zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg dotyczył sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 4977/5 położonej w Gostyninie przy ul. Kraśnica.

Niniejszą informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy 
ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

Gostynin, dnia 09.09.2021 r.

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt