Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Logotyp

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Budowa drogi – ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie – etap I”

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 777 236,71 zł

KOSZTY KWALIFIKOWANE 777 236,71 zł

DOFINANSOWANIE 471 624,41 zł

 

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej – ul. Andrzeja Małkowskiego (nr 140175W, klasa drogi D) wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie. 

Zadanie przyczyniło się do osiągnięcia następujących efektów rzeczowych:
    • jezdnia na odcinku o długości 160,00 mb, szerokości 5,00-5,50 m, szerokość pasa ruchu 2,50-2,75 m, rodzaj nawierzchni: asfaltowa
    • chodnik usytuowany przy jezdni:
      • na odcinku o długości 160,00 mb – usytuowany przy jezdni, o szerokości 2 m, rodzaj nawierzchni: kostka betonowa (strona prawa),
      • na odcinku o długości 160,00 mb – usytuowany przy jezdni, o szerokości 2 m, rodzaj nawierzchni: kostka betonowa (strona lewa).
    • odwodnienie za pomocą kanalizacji ze studzienkami ściekowymi
    • zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome
    • liczba wykonanych skrzyżowań – 2

  • Logo

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt