Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 26 maja  2022r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady XLVII  sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

    1. Otwarcie obrad.
    2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
    3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
    4. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2021. 
    5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.
    6. Informacja Burmistrza Miasta, dotycząca roku 2021, zawierająca: 
    1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty;
    2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
    7. Podjecie uchwały w sprawie:  zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2026.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Szlezyngiera na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. 
    9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
    10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
    11. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
    12. Sprawy różne.
    13. Zamknięcie obrad.

  • sala konferencyjna

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt