Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Świętowaliśmy 104. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Wczoraj (11 listopada br.) odbyły się obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ten szczególny dla wszystkich Polaków dzień rozpoczął się od złożenia wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy na cmentarzu parafialnym przy Pomniku Nieznanego Żołnierza. Przedstawiciele miasta, gminy i powiatu oraz delegacje różnych organizacji i stowarzyszeń oddali hołd poległym.

Następnie w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła o godz. 11.30 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, a po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik św. Jana Pawła II aby złożyć kwiaty i zapalić znicze oraz wspólnie zaśpiewać "Barkę". Potem przemaszerowali do tablicy pamiątkowej przy ul. Floriańskiej i pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym miejscu po odegraniu hymnu państwowego przez Miejską Orkiestrę Dętą pod batutą kapelmistrza Józefa Pakulskiego, wystąpienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Paweł Kalinowski, który m.in. powiedział: "Podczas 104. rocznicy obchodów 11 listopada, czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń...W tym miejscu, przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego pragnę wyrazić słowa wielkiego uznania dla żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Funkcjonariuszy Policji za ich ofiarną służbę w obronie naszych granic".

Druga część uroczystości rozpoczęła się o godz. 16.30 przy pomniku w Gaśnem, gdzie głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz. Modlitwę za poległych odmówił ks.Paweł Kułakowski, a następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze oddając hołd poległym.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani udali się na ognisko, gdzie w radosnych nastrojach wspólnie z Chórem Miejskim pod kierownictwem Michała Pilichowicza śpiewano pieśni patriotyczne.

Burmistrz Paweł Kalinowski pragnie jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na uroczystość: kombatantom, władzom samorządowym z radnymi, organizacjom, stowarzyszeniom, księżom, pocztom sztandarowym, młodzieży szkolnej, dyrektorom placówek oświatowych, motocyklistom z Markiem Kaczanowskim, Nadleśnictwu Gostynin, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Gaśnem, mieszkańcom Gostynina i okolic, a szczególnie Miejskiej Orkiestrze Dętej i Chórowi Miejskiemu Arce Cantores za oprawę muzyczną, a także harcerzom z ZHP Gostynin im. Andrzeja Małkowskiego za uczestnictwo i pełnienie warty honorowej.

Z okazji 11 listopada Burmistrz Paweł Kalinowski otrzymał ryngraf od Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie zamieszczono serdeczne podziękowania za działalność na rzecz promocji patriotyzmu, postaw obywatelskich oraz Wojska Polskiego. Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON dr Marcin Mazuryk napisał: "Wyrażam głębokie przekonanie, że dalsze promowanie Wojska Polskiego oraz aktywizowanie społeczne młodego pokolenia Polaków będzie źródłem wielu satysfakcji oraz służby dobru wspólnemu i najwyższemu, jakim jest Ojczyzna".

 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • Ryngraf od MON dla Burmistrza

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt