Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Maturzysto zdobądź stypendium pomostowe na studia

Rusza XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (następca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w wysokości 7000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2023/2024.
 Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, którego celem jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych (z wyłączeniem kierunków mundurowych) oraz spełniający łącznie poniższe kryteria: są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl), pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością, osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.
Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie Fundacji: www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa do składania wniosków aktywna będzie w terminie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r., do godziny 16.00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024 segment IA dostępny jest na stronie Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości oraz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.
Wydrukowany z systemu wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Oddziału Terenowego KOWR (najbliższego względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023 r.
Więcej informacji o programie na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl lub pod numerami telefonów: 22 531 16 43, 22 635 10 OO.
00-095 - Warszawa, Pl. Bankowy 2, 22 531 16 43, www.kowr.gov.pl

 • logo KOWR

Gostynin dla zwierząt - bezpłatne zaczipowanie zwierząt wraz ze sterylizacją/ kastracją

Właściciele psów i kotów zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gostynina mogą skorzystać z bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia wraz z zabiegiem sterylizacji/ kastracji.

Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie wszystkich zwierząt podlegających zabiegowi sterylizacji bądź kastracji w systemie identyfikacji zwierząt.

Psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem”, w dniu przeprowadzanego zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane.

Zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasta Gostynina” zostało współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wsparcie finansowe ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich.

Aby skorzystać z dofinansowania (w 100%) trzeba być mieszkańcem naszego miasta i wypełnić wniosek dostępny w budynku Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22- pokój nr 1.

Zasady oraz zakres przyznawanej dotacji określa regulamin.

 #Mazowszepomaga, #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

Foto: Animal Gost

 • logo 25 lat Mazowsza
 • logo Mazowsze dla zwierząt

Łukasz Flejszer „WYGRYWA w generalce” 3-etapowy cykl Pucharu Kaszub w jeździe szybkiej na łyżworolkach

Niebywałą rywalizację łyżworolkarzy szybkich mogliśmy oglądać na przełomie maja i czerwca b.r. podczas 3-etapowego cyklu „Pucharu Kaszub we Wrotkarstwie Szybkim im. Jerzego Dyczkowskiego” na dystansie 21km. Przypomnijmy na sklasyfikowanie zawodnika na „finałowym podium” potrzebna była najwyższa liczba punktów uzyskanych podczas trzech biegów na dystansie półmaratonu (w kategorii OPEN):

1 etap w Strzebielinie 21-05-2023

2 etap w Lipuszu 04-06-2023

3 etap w Pruszczu Gdańskim 18-06-2023.

”Pogoda, warunki na trasie, szybki asfalt, przewyższenia „wiadukty” i długie zjazdy zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie, co sprzyjało osiąganiu dużych prędkości do 57km/h. Cieszę się z tak doskonałego wyniku: „w generalce 1 miejsca / 156 punktów” po trzech półmaratonach. Najwyższe podium to świetna motywacja, która nieustannie rośnie - podobnie jak ilość wzorców z czołówki światowej do naśladowania!” – mówi instruktor UKS Z-T, Ł.Flejszer.
Ponadto inny reprezentant UKS Zwoleń-Team, Mariusz Michalski zajmuje wysokie 4 miejsce w OPEN „w generalnej klasyfikacji” z liczbą 144 punktów (w kat. M30-39 sklasyfikowany na 1 miejscu).


Serdecznie gratulujemy zawodnikom !

Źródło: UKS Zwoleń-Team
Zdjęcia: Bartek Dobrowolski-Nowakowski / Iza Zgrzywa / UKS Z-T

 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team
 • Zwoleń Team

Uwaga na burze i ulewny deszcz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje w województwie mazowieckim (powiat gostyniński) w godzinach od 13:00 dnia 05.07.2023 do godz. 22:00 dnia 05.07.2023r. prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Zabiegi w zakresie poprawy ekosystemu wodnego

Zamek gostyniński to bez wątpienia wizytówka naszego miasta. Jego piękna architektura i położenie na wzgórzu w połączeniu z okolicznym krajobrazem przyciąga corocznie wielu turystów. Ubiegłoroczna inwestycja pogłębienia i oczyszczenia jeziora znajdującego się u podnóża zamku, dodała temu niezwykłemu miejscu uroku i czaru.

Niestety w związku z pracami mechanicznymi wykonanymi podczas inwestycji, które poruszyły osady denne gromadzące w sobie biogeny i inne zanieczyszczenia, przejrzystość wody do dnia dzisiejszego utrzymuje się w złym stanie.

Aby odbudować bioróżnorodność zbiornika 04 lipca br. przeprowadzane zostały pierwsze zabiegi w zakresie poprawy ekosystemu wodnego wyznaczonej strefy jeziora. Prace wykonała polska firma ACS Poland Sp. z o. o., w oparciu o autorską technologię opracowaną w 2009 r. przez dr inż. Marcina Sitarka. Odbywają się one bez spuszczania wody ze zbiornika, bez angażowania do tego celu środków chemicznych i mechanicznych.

Głównym celem prowadzonych prac bioremediacyjnych w oczyszczanej strefie jeziora jest odmulenie jego dna o minimum 30 proc. w ciągu 12 miesięcy, zwiększenie przejrzystości wody, likwidacja odorów pochodzących z procesów gnilnych zachodzących w mule oraz poprawa parametrów wody.

Zastosowanie preparatów mikrobiologicznych w wyznaczonej strefie zbiornika dokonano po opracowaniu przez Technlogów ACS Poland indywidualnego zestawu i ilości substancji pochodzenia naturalnego. Metoda bioremediacji prowadzona jest z poszanowaniem środowiska przyrodniczego oraz z uwzględnieniem roli zbiornika w otaczającym go ekosystemie. Bioremediacja ma prowadzić do uzyskania równowagi biologicznej i uruchomienia naturalnych mechanizmów samooczyszczania w celu utrzymania i zachowania funkcji zbiornika wodnego.

Przed rozpoczęciem prac przeprowadzono komisyjne pomiary kontrolne ilości osadu dennego, przejrzystości wody oraz zawartości tlenu w strefie przydennej i powierzchniowej, które posłużą do określenia efektów pracy po 12 miesiącach.

Kolejne zabiegi planowane są na sierpień br.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wędkarzy o nie stosowanie zanęt podczas połowów.

 • zabiegi na jeziorze zamkowym
 • zabiegi na jeziorze zamkowym
 • zabiegi na jeziorze zamkowym
 • zabiegi na jeziorze zamkowym
 • zabiegi na jeziorze zamkowym
 • zabiegi na jeziorze zamkowym
 • zabiegi na jeziorze zamkowym
 • zabiegi na jeziorze zamkowym

Piękny występ „Modroków”

W dniu wczorajszym (4.07.2023) w tymczasowej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury odbył się występ Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Modroki”, który podsumował rok artystyczny 2022/2023.

Dzieci wykonały program artystyczny, w skład którego wchodziły przyśpiewki, tańce i zabawy  ludowe inspirowane folklorem kujawskim.

Opiekun zespołu – Joanna Milczarska podziękowała małym artystom za wspólną ciężką pracę, która zaowocowała tak pięknym występem. Do życzeń dołączyli się przybyli goście – burmistrz Paweł Kalinowski i dyrektor MCK Aleksandra Milczarek.

Zespołowi akompaniował Tomasz Wasek.

 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"
 • Występ "Modroków"

Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Miasta Gostynina dla uzdolnionych uczniów uprawnieni są uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gostynina oraz  będący mieszkańcami Gostynina uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Za jakie osiągnięcia można otrzymać stypendium?

1.    Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)   jest laureatem miejsc punktowych (I-III) krajowego lub wojewódzkiego konkursu, olimpiady, turnieju organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym lub uzyskał w danym roku szkolnym międzynarodowy certyfikat potwierdzający bardzo dobrą znajomość języka obcego (np. język angielski: FCE, CAE, CPE; język niemiecki: Goethe Zertifikat B1 lub C1);

2)   swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami
w konkursach, olimpiadach, turniejach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub rejonowych albo wysokimi wynikami w zewnętrznych egzaminach
i sprawdzianach;

3)   uzyskał wysoka roczną średnią ocen – powyżej 4,75;

4)   posiada co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę zachowania.

2.    Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)      jest laureatem miejsc punktowych (I-III) krajowego lub wojewódzkiego konkursu, przeglądu, festiwalu organizowanego lub współorganizowanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub odniósł sukces artystyczny rangi międzynarodowej;

2)      swe szczególne zdolności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami
w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych;

3)      uzyskał roczną średnią ocen – powyżej 3,50 oraz celujące i bardzo dobre wyniki z przedmiotów artystycznych;

4)      posiada co najmniej dobrą roczną ocenę zachowania.

3.    Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)      uczestniczył we współzawodnictwie w olimpijskich dyscyplinach sportowych;

2)      zdobył co najmniej III miejsce w organizowanych przez Polski Związek Sportowy zawodach w sportach indywidualnych lub zespołowych (mistrzostwa Polski, puchar Polski w różnych kategoriach wiekowych, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) lub zdobył co najmniej III miejsce w eliminacjach wojewódzkich lub międzywojewódzkich w tych zawodach, lub reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy / świata w pucharze Europy / świata lub w igrzyskach olimpijskich;

3)      uzyskał roczną średnią ocen – powyżej 3,50, bardzo dobrą lub celującą ocenę
z wychowania fizycznego oraz posiada co najmniej dobrą roczną ocenę z zachowania.

4.    Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać niepełnosprawny uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)      uczestniczył we współzawodnictwie w dyscyplinach sportowych objętych programem igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk olimpijskich głuchych;

2)      zdobył co najmniej III miejsce w mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych
w sportach indywidualnych lub zespołowych, lub zdobył co najmniej III miejsce
w eliminacjach wojewódzkich lub międzywojewódzkich w tych zawodach, lub reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy / świata osób niepełnosprawnych, lub
w igrzyskach paraolimpijskich / igrzyskach olimpijskich głuchych.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku.

Kto może złożyć wniosek?

1)   dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej,

2)   rodzic lub opiekun prawny,

3)   zainteresowany pełnoletni uczeń.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

1)   poświadczone przez szkołę – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym;

2)   w przypadku niepełnosprawnych sportowców – potwierdzoną przez szkołę – za zgodność oryginałem – kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Kto przyznaje stypendium?

● Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Gostynina.                              

● Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.                                                        

● Stypendium może być przyznane uczniowi nie częściej niż raz na 2 lata.

 Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia

Pliki do pobrania:

- Wniosek o przyznanie stypendium.

- Oświadczenie o udostępnieniu nr konta bankowego do wypłaty stypendium.

- Klauzula informacyjna.

Do zapoznania się przed wypełnieniem wniosku:

 • Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów (treść regulaminu uwzględnia wszystkie wprowadzone zmiany)

Informacje o możliwości ubiegania się o stypendium dla najzdolniejszych uczniów znajdują się także w BIP Urzędu Miasta Gostynina w zakładce oświata. -> stypendia dla najzdolniejszych uczniów 

 • herb Gostynina

Michalina Zalewska z UKS „Zwoleń-Team” powołana na Mistrzostwa Europy we wrotkarstwie szybkim

15-letnia zawodniczka jazdy szybkiej na łyżworolkach Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZWOLEŃ-TEAM” otrzymała „powołanie” na Mistrzostwa Europy.
Michalina Zalewska znalazła się na liście powołanych przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich razem z 5 innymi zawodnikami i zawodniczkami klubów naszego kraju.
Zawody odbędą się w dniach 15 - 23 lipca 2023 r. w miejscowości Valence’d’Agen (FRANCJA).
Michalina jest wielokrotną medalistką zawodów na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim. W 2023 r. wywalczyła medale Torowych Mistrzostw Polski w konkurencjach: 
500 m - brązowy medal
1000 m - brązowy medal
5000 m na eliminacje – brązowy medal
3000 m SZTAFETA – srebrny medal
Podczas trzech edycji Pucharów Polski 2023 w kat. OPEN (od Juniorki B do Seniorki) zdobyła:
1 miejsce na 200 metrów
2 miejsce na 500 metrów
„Jesteśmy dumni z utalentowanej Michaliny, która w klubie jest od 4 lat dając tym samym wzorowy przykład młodszym adeptom.
Życzymy osiągania dalszych sukcesów tym razem na arenie międzynarodowej. Niech spełniają się Twoje marzenia, niech sport tylko na lepsze Cię zmienia, niech sukcesy na torze przynoszą radości, niech nowe przed Tobą otwierają możliwości !” Gratulujemy !!! – mówi Łukasz Flejszer (instruktor UKS Zwoleń-Team).

_________

Źródło / Zdjęcia: UKS Z-T, Wojciech Przybyła, Legia Warszaw – Dariusz Kania

 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team

Komunikat MPK - oszczędzajmy wodę

W związku z przedłużającymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi związanymi z wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców miasta Gostynina z prośbą o racjonalne i oszczędne pobieranie wody z wodociągu miejskiego do czasu poprawy sytuacji pogodowej.
Apelujemy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie poboru wody w szczególności na cele:
- podlewania i zraszania trawników i ogródków
- podlewania folii i szklarni ogrodowych
- napełniania przydomowych basenów
- mycia pojazdów
Jednocześnie informujemy, iż nadmierne zużycie wody powoduje znaczący spadek ciśnienia wody w wodociągu co może spowodować pogorszenie jakości wody oraz wystąpienie przerw w jej dostawie.
Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
Wszystkich odbiorców prosimy o zrozumienie zaistniałych trudności i uciążliwości. Dziękujemy za wyrozumiałość.
 
Zarząd Miejskiego  Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Gostyninie

 

 • MPK

Informacja o wykazie nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od  dnia 5 lipca 2023 na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dot.:
 
• część działki o nr ewid. 389/36 położonej w Gorzewie przy ul. Kruk.
 
   Burmistrz Miasta Gostynin     
            
   Paweł Witold Kalinowski   
      

 

 • herb Gostynina

MOSiR w lipcu zaprasza na imprezy sportowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza w lipcu na różnego rodzaju aktywności sportowe:

07.07.23r  „Mistrzowskie Osiedle” Wakacyjna Liga Piłki Nożnej Chłopców

                 rocz.2010/mł.    / boisko „Orlik” przy SP Nr 3 ul.Bema 23/

 

11.07.23r  „Mistrzowskie Osiedle” Wakacyjna Liga Piłki Nożnej Chłopców

                 rocz.2006-2009    / boisko „Orlik” Stadion ul. Sportowa 1/

 

14.07.23r  „Mistrzowskie Osiedle” Wakacyjna Liga Piłki Nożnej Chłopców

                 rocz.2010/mł.    / boisko „Orlik” przy SP Nr 3 ul.Bema 23/

 

15-16.07.23r. Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorów do lat 18                      

                     / Korty tenisowe MOSiR w Gostyninie ul.18-go Stycznia 2/

 

18.07.23r  „Mistrzowskie Osiedle” Wakacyjna Liga Piłki Nożnej Chłopców

                 rocz.2006-2009    / boisko „Orlik” Stadion ul. Sportowa 1/

 

21.07.23r  „Mistrzowskie Osiedle” Wakacyjna Liga Piłki Nożnej Chłopców

                 rocz.2010/mł.    / boisko „Orlik” przy SP Nr 3 ul.Bema 23/

 

22.07.23r.  „Plaża Bratoszewo” VI Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn 

                  kat.”OPEN” /boisko Bydanka i boisko k/MCK/

 

25.07.23r  „Mistrzowskie Osiedle” Wakacyjna Liga Piłki Nożnej Chłopców

                 rocz.2006-2009    / boisko „Orlik” Stadion ul. Sportowa 1/

 

28.07.23r  „Mistrzowskie Osiedle” Wakacyjna Liga Piłki Nożnej Chłopców

                 rocz.2010/mł.    / boisko „Orlik” przy SP Nr 3 ul.Bema 23/

 

29-30.07.23r. Grand Prix Mazowsza w grze pojedynczej i deblowej                      

                     / Korty tenisowe MOSiR w Gostyninie ul.18-go Stycznia 2/

 • logo MOSiR

Umowa na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie podpisana

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym (7 lipca br.) w sali kolumnowej Zamku gostynińskiego, Szymon Nieć prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Gostyninie i Sławomir Raniszewski prezes firmy WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu podpisali umowę na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w naszym mieście.

Prezes MPK powitał wszystkich obecnych na tym wyjątkowym wydarzeniu, dotyczącym priorytetowej inwestycji miejskiej, a przede wszystkim: burmistrza Pawła Kalinowskiego, senatora RP Marka Martynowskiego, wykonawcę inwestycji Sławomira Raniszewskiego, dyrektora Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasza Kominka, radną Sejmiku Mazowieckiego Marię Gajewską.

Burmistrz Paweł Kalinowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że oczyszczalnia ścieków w Gostyninie pochodzi z lat 80-tych, a próby remontowania rozpoczęły się w 2007 roku. Doprowadzenie do dzisiejszego podpisania jest sukcesem wielu osób, którzy działają dla dobra mieszkańców Gostynina.

Natomiast Sławomir Raniszewski prezes firmy WUPRINŻ S.A. powiedział, że jego firma działa od 55 lat, pracuje w niej około 200 pracowników, jest sprawdzona, nie podejmuje ryzykownych inwestycji. Jej podwykonawcy współpracują od wielu lat. Wszyscy stawiają na solidność.

Podczas wystąpień gości nie zabrakło gratulacji i życzeń z okazji podpisania umowy, która rozpoczyna podjęcie tak historycznej dla miasta inwestycji.

Całkowita wartość inwestycji wynosi:

I etap - 56.470.205,26 zł  (brutto)

Szacunkowa wartość II etapu -26.836.959,59 zł (brutto)

Łącznie: 83.307.164,85 zł  (brutto)

 

 

 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie
 • podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie

Sobiecka, Sarzała, Grzelecka „WYGRYWAJĄ w generalnej klasyfikacji” 3-etapowy cykl Pucharu Kaszub w jeździe szybkiej na łyżworolkach

Niebywałą rywalizację łyżworolkarzy szybkich mogliśmy oglądać na przełomie maja i czerwca b.r. podczas 3-etapowego cyklu „Pucharu Kaszub we Wrotkarstwie Szybkim im. Jerzego Dyczkowskiego” na dystansie 21km. Przypomnijmy na sklasyfikowanie zawodnika na „finałowym podium” potrzebna była najwyższa liczba punktów uzyskanych podczas trzech biegów na dystansie półmaratonu (w kategorii OPEN):
1 etap w Strzebielinie 21-05-2023
2 etap w Lipuszu 04-06-2023
3 etap w Pruszczu Gdańskim 18-06-2023.
Zawodniczki UKS Zwoleń-Team po 3 etapach zajęły całe podium:
1 miejsce
– Kaja Sobiecka (z łączną liczbą punktów 63)
2 miejsce
– Natalia Sarzała (60 pkt)
3 miejsce
– Zuzanna Grzelecka (53 pkt)

Ponadto inny reprezentant UKS Zwoleń-Team, Wiktor Sobiecki zajmuje wysokie 3 miejsce „w generalnej klasyfikacji kat. M13-19” z liczbą 56 punktów.
Serdecznie gratulujemy!

________

Źródło: UKS Zwoleń-Team
Zdjęcia: Bartek Dobrowolski-Nowakowski / Iza Zgrzywa / UKS Z-T

 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team

Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej

Miejskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza, już w najbliższą niedzielę 16.07.2023 o godzinie 18:00 na koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, który odbędzie się w gostynińskim rynku. Nasza utalentowana młodzież, pod batutą kapelmistrza Józefa Pakulskiego zaprezentuje rozrywkowy repertuar, nad którym pracowała cały ostatni rok.

 • Koncert MOD

Nowa edycja programu "Ciepłe Mieszkanie" już wkrótce

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Pierwszy nabór (w 2022r.) skierowany był do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Druga edycja programu, której uruchomienie planuje się w III kwartale 2023r ., będzie szersza. Z dotacji ma skorzystać większa liczba beneficjentów. Oprócz właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych będą to również małe wspólnoty mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali), a także najemcy lokali mieszkalnych z zasobu gminnego. W przypadku wspólnot mieszkaniowych będą one mogły również wnioskować o wsparcie kupna i instalacji na budynku paneli fotowoltaicznych, a także wymiany kilku źródeł ciepła na jedno (zbiorcze).

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę 1 mld zł.

Beneficjenci Programu muszą również spełniać kryteria dochodowe określone w Programie. Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym. W tegorocznej edycji programu podwyższone mają być również progi dochodowe w programie, tak jak to było w przypadku Programu "Czyste Powietrze". Próg dochodowy obowiązujący dla części pierwszej wyniesie zatem 135 tys. zł rocznie (poziom podstawowy), a podwyższony dla części drugiej - 1894 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W części trzeciej programu próg uprawniający do najwyższych dotacji to odpowiednio 1090 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Osoby z terenu miasta Gostynina spełniające powyżej opisane warunki oraz zainteresowane pozyskaniem dofinansowania ze środków Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Wydziałem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Gostynina ul. Parkowa 22, pokój nr 6, tel. 24 236 07 23.

 • Ciepłe mieszkanie - logo

Program współpracy

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 10 do 25 lipca br.

W Programie współpracy znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecenie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program wskazuje również, jakie zadania publiczne w danym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego określa jako priorytetowe.

Program współpracy jest dostępny na stronie Program współpracy-www.dialog.mazovia.pl

Należy dobrze uzasadnić potrzebę realizacji zadań publicznych w katalogu zadań samorządu województwa. Można zgłosić uwagi do istniejących zapisów lub zaproponować nowe.

Trzeba wypełnić Formularz zgłoszenia propozycji do 25 lipca br. na jeden z wymienionych sposobów:

- na stronie: Program współpracy – www.dialog.mazowia.pl

- e-mailem: organizacyjny@mazowia.pl

- pocztą na adres: (decyduje data wpływu do urzędu)

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Z dopiskiem: „Program współpracy 2024”

Formularz zgłoszenia znajduje się w załączniku.

 • logo 25 lat Mazowsze

Obchody Święta Policji Państwowej w Gostyninie

Święto Policji Państwowej jest czasem awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji.

We wtorek (11.07.2023r.) na dziedzińcu Zamku w Gostyninie odbył się uroczysty apel z okazji 104. rocznicy powstania Policji Państwowej.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji obchodów Święta Policji. Następnie  odegrano hymn państwowy, a po nim Komendant w krótkim przemówieniu podziękował zaproszonym gościom za wsparcie i współpracę. Złożył także słowa uznania do policjantów za ich zaangażowanie i trud włożony w codzienną pracę.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczanie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia. Na obchody Święta Policji w Gostyninie wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji powiatowych, którzy współpracują w zakresie poprawy bezpieczeństwa z Komendą Powiatową Policji w Gostyninie oraz ksiądz kanonik Jerzy Ławicki.

W swoim wystąpieniu burmistrz życzył komendantowi oraz podległym pracownikom, dużo dobrego zdrowia, wielu sukcesów w realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań, aby wymagająca służba była źródłem satysfakcji zawodowej oraz ludzkiej przychylności i życzliwości. Odznaczonym życzył dalszej owocnej służby.

 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji

Uwaga na burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje od godz. 11:00 dnia 12.07.2023 do godz. 22:00 dnia 12.07.2023 r. na terenie powiatu gostynińskiego burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami może wystąpić grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które udostępnia elektroniczny dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki PUE można załatwić większość spraw z ZUS elektronicznie przez Internet.

Kto może skorzystać z PUE?

Każdy osoba, która:
- ukończyła 13 lat,
- założy konto na PUE i
- potwierdzi swoją tożsamość.

Co umożliwia PUE
- wgląd do danych zgromadzonych w ZUS,
- przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych,
- składanie wniosków i otrzymywanie na nie odpowiedzi,
- zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS,
- umawianie się na wizyty w jednostce ZUS.

Jeśli jesteś osobą ubezpieczoną (np. pracownikiem)
- możesz sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS,
- masz dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego,
- masz dostęp do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich - e-ZLA 

Jeśli jesteś płatnikiem składek (np. przedsiębiorcą) 
- możesz skorzystać z aplikacji ePłatnik, za pomocą której m.in. zgłosisz pracownika do ubezpieczeń, wypełnisz i przekażesz dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem danych z bazy ZUS,
- możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu i odebrać go na PUE,
- masz dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników - e-ZLA 

UWAGA! Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Jeśli jesteś świadczeniobiorcą
- masz dostęp m.in. do formularza PIT 11A, czyli informacji o dochodach uzyskanych od ZUS lub do formularza PIT 40A, czyli rocznego obliczenia podatku przez ZUS,
- możesz zarezerwować wizytę,
- możesz też złożyć wniosek o zmianę swoich danych. 

Jesteś klientem ZUS - skorzystaj z ułatwień, które niesie za sobą konto na PUE - Zarejestruj profil na PUE
Aby zarejestrować profil wystarczy także skontaktować się z nami i uzgodnić termin wizyty w Twojej firmie, urzędzie i instytucji lub termin instruktażu w placówce ZUS – tel. 502-009-800.
Informacje w sprawie PUE ZUS
- dostępne na stronie http://www.zus.pl ;
- infolinia 22 560 16 00 - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00;
- e-wizyta dostępna na stronie: https://www.zus.pl/e-wizyta;.
- sala obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS.

Medale zawodników UKS Zwoleń-Team w „RUNDZIE” Widawa

Miłośnicy łyżworolek mieli w Widawie 9 lipca 2023 r. okazję do sprawdzenia swoich umiejętności podczas ogólnopolskich zawodów sportowych „RUNDA Widawa (2 edycja)”: starty dziecięce, 10km, półmaraton i maraton. We wszystkich konkurencjach wystartowało ok. 400 osób.

Byli zarówno amatorzy, zawodowcy, a także reprezentanci zagranicznych klubów
Zawody otworzyła rywalizacja najmłodszych na dystansach: 300m, 500m i 1000m.
W drugiej części zawodów konkurowali ze sobą bardziej doświadczeni zawodnicy na 10km, 21km, 42km.

Wyniki reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń-Team:

NA DYSTANSIE 300m (wiek 4-7 lat, roczniki od 2016 do 2019)

1 miejsce – Zofia Deroń
2 miejsce – Hanna Deroń

NA DYSTANSIE 500m (wiek 8-10 lat, roczniki od 2013 do 2015)

1 miejsce – Agata Rękawiecka
2 miejsce – Zofia Tyszkiewicz

NA DYSTANSIE 21km (półmaraton):
Natalia Sarzała - 3 miejsce w OPEN (KOBIETY) / w kat. K20 = 2 miejsce

Zuzanna Grzelecka - 7 miejsce w OPEN (KOBIETY) / w kat. K20 = 4 miejsce

Mateusz Chojnacki - 3 miejsce w OPEN / 3 miejsce w OPEN (MĘŻCZYŹNI) / w kat. M20 = 3 miejsceSerdecznie gratulujemy pięknych wyników sportowych !!!

https://time-sport.pl/.../wyniki-09-07-2023-runda-widawa-ii/


_________
źródło: UKS Zwoleń-Team
foto: UKS Zwoleń-Team / Iza Zgrzywa / Tomasz Dąbek

 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce     nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 11 lipca 2023 roku  na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy  ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

      działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 2336/6 i 2337/24 położone w Gostyninie przy ulicy Spokojnej.

                                               

                                                                                   Burmistrz Miasta Gostynin                

                                                                                     Paweł Witold Kalinowski                                                                                                                                         

Gostynin, dnia 11 lipca 2023 r.

 • herb Gostynina

Rusza projekt "Spacerując po Gostyninie. Zapraszamy!

Wzorem ubiegłych lat rozpoczynamy wspólne zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych zakątków i miejsc skrywających wiele tajemnic na terenie naszego miasta. Nie będą to typowe przechadzki ulicami Gostynina. Spacer poprowadzą przewodnicy, którzy opowiedzą o historii miasta - jego burzliwej historii i ludziach, bez których to miasto by nie istniało. Jeden ze spacerów zamienimy na rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci narodowej. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, a spacerowicze będą mile wspominać razem spędzony czas.
Pierwszy tegoroczny spacer „Szlakiem znanych postaci” odbędzie się niebawem, bo już 18 lipca (wtorek). Zbiórka o godz. 17.00 przed Ratuszem.
Po spacerze na uczestników czeka kulinarna niespodzianka.

Kolejne spacery zaplanowane są w miesiącach wakacyjnych oraz na początku września tj.: 25 lipca, 8 sierpnia, 22 sierpnia, 29 sierpnia, 2 września i 5 września. Serdecznie zapraszamy i zastrzegamy, iż w przypadku niesprzyjającej pogody terminy spacerów mogą ulec zmianie.

 

 • spacer szlakiem znanych postaci
 • baner spacery
 • 278873730_1599588517103328_2518284474195496964_n

Wizytacja prowadzonych aktualnie inwestycji w Gostyninie - na kwotę ponad 31 mln zł

Prezentujemy poniżej aktualny stan trwających inwestycji prowadzonych przez Miasto na kwotę 31 669 587 zł !!!!, z czego dofinansowanie wynosi ok 21 500 000 zł :
1. Remont części tynków zewnętrznych, Kaplica i baszta zamkowa, Gostynin – całkowity koszt robót budowlanych to 235 252,21 zł, w tym dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielona przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 150 000,00 zł.
2. Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie - Całkowity koszt robót budowlanych
to 13 469 750,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 724 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 290 568,94 zł.
3. Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie – Całkowita wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 12 877 777,00zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 406 740,70 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury – Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 2 655 570,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 752 083,19 zł.
5. Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie – całkowity koszt robót wynosi 245 000,00 zł. Dofinansowanie za pośrednictwem LGD Aktywni Razem
w formie dotacji ze środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 to kwota 126 632,00 zł.
6. Budowa parkingu na 54 miejsca postojowe w ramach realizacji zadania pn.: „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – II etap” – całkowita wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim opiewa na kwotę 980 838,50 zł. Dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury (Program Infrastruktura szkolnictwa artystycznego) wynosi 644 901,31 zł.
7. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie. Całkowita wartość robót to 1 205 400,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej SPORTOWA POLSKA edycja 2022 w kwocie 397 782,00 zł.
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji
 • Wizytacja prowadzonych inwestycji

Wakacje w "Bartku"

W Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” podopieczni zakończyli pomyślnie rok szkolny. Przeprowadzone zajęcia, a także zabawy, wyjścia na spacery czy wyjazdy na wycieczki pozwoliły podopiecznym w atrakcyjny sposób spędzić czas poza lekcjami.

Przed zakończeniem roku szkolnego w czerwcu br. dzieci obchodziły Dzień Dziecka, często bawiły się na placu zabaw wesoło spędzając czas na świeżym powietrzu, przygotowywały na Dzień Ojca laurki i kartki, a także wykonywały ilustracje związane z wakacjami i uczestniczyły w wielu innych ciekawych zajęciach.

Czas wolny od obowiązków szkolnych obecnie przeznaczony jest na zabawy, gry, wyjścia, aby dzieci mogły nabrać siły i dobrej energii na kolejny rok szkolny.

Podopiecznym „Bartka” życzymy dużo słonecznych dni i wspaniałego wypoczynku.

 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"

Ponad 1 milion zł pozyskanych na gostynińskie zabytki

Dzisiaj (14 lipca 2023 r.) zostały opublikowane wyniki naboru pn. "Rządowy Program Odbudowy Zabytków".
Miasto aplikowało o środki dla 7 gostynińskich zabytków stanowiących własność Miasta, i na wszystkie zostały przyznane takie kwoty o jakie wnioskowaliśmy:
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie
(137 200,00 zł ),
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie
(137 200,00 zł ),
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie
(235 200,00 zł ),
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie
(98 000,00 zł),
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie
(98 000,00 zł),
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie (107 800,00 zł),
- Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych – kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie (277 501,23 zł).
 • Zabytki gostynińskie
 • Zabytki gostynińskie
 • Zabytki gostynińskie
 • Zabytki gostynińskie
 • Zabytki gostynińskie
 • Zabytki gostynińskie
 • Zabytki gostynińskie

Nadchodzą upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego, od godz. 12:00 dnia 15.07.2023 do godz. 20:00 dnia 17.07.2023 r. upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30°C do 33°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Wyjątkowy koncert Miejskiej Orkiestry Dętej

Pomimo upalnej pogody w dzisiejsze (16.07.2023r.) popołudnie, na Rynku Miejskim zebrali się miłośnicy muzyki rozrywkowej oraz Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza pana Józefa Pakulskiego.

Koncert był podsumowaniem pracy i umiejętności Orkiestry zdobytych w ciągu ostatniego roku. Słuchacze mieli przyjemność wysłuchać m.in. takich utworów jak: „I just called to say I love you” Steviego Wondera, „The James Bond Theme” Monty Normana czy „Volare” Gipsy Kings.

Za występ MOD otrzymała od publiczności  gromkie brawa.        

Po koncercie Burmistrz Miasta Gostynina wręczył, panu Józefowi Pakulskiemu, symboliczny czek na kwotę 30 tys. zł, którą Miejska Orkiestra Dęta przeznaczy na tygodniowy wyjazd do Poronina, podczas którego zostanie zrealizowany program profilaktyczny.

Ponadto wyróżnieni zostali upominkami od burmistrza, dwaj członkowie Orkiestry - pan Tadeusz Znyk i pan Sylwester Modrzejewski, którzy grają w niej od początku jej istnienia.

Wszystkim członkom Orkiestry życzymy udanego wypoczynku na wyjeździe. Mamy nadzieję, że naładują tam swoje „akumulatory” na kolejny czas wytężonej pracy muzycznej.

Niech pogoda dopisuje, a dobry humor towarzyszy Wam każdego dnia.

 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD
 • MOD

VI Turniej Siatkówki Plażowej już wkrótce

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza na VI Turniej Piłki Plażowej kat. Open, który odbędzie się 22 lipca br. na plaży na Bratoszewie, od godz. 9.30.

Turniej ma na celu popularyzację aktywnego wypoczynku i siatkówki plażowej wśród mieszkańców Gostynina.

Wpisowe 30 zł od pary płatne w dniu zawodów. Należy zgłaszać się do 19 lipca br. na adres e-mailowy:

biuro@mosirgostynin.pl

Nagrody:

dla pierwszych trzech par - puchary i nagrody pieniężne

dla par zajmujących miejsca od IV-VI pamiątkowe statuetki

dyplomy za miejsca od I-VI.

 

 • Plakat MOSiR
 • Regulamin 1
 • Regulamin 2
 • logo MOSiR

Michalina Zalewska z UKS „Zwoleń-Team” zaczyna rywalizację na Mistrzostwach Europy we wrotkarstwie szybkim

Wspominaliśmy, iż 15-letnia Michalina Zalewska, zawodniczka jazdy szybkiej na łyżworolkach Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZWOLEŃ-TEAM” otrzymała „powołanie” na Mistrzostwa Europy. Michalina (Juniorka B) znalazła się na liście powołanych przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich razem z 5 innymi zawodnikami i zawodniczkami klubów naszego kraju.

Zawody odbędą się w dniach 16 - 23 lipca 2023 r. w miejscowości Valence’d’Agen (FRANCJA). Zapraszamy do śledzenia relacji live, która rozpoczyna się już dzisiaj 16 lipca o godz. 8:30 „ceremonią otwarcia”:

https://valencedagen2023.org/index.php/programme-resultats/

 
PROGRAM
17.07. – dystans 200 metrów sprint, 5000-10000m eliminacje
18.07. – 500 metrów, 5000-10000m na punkty
19.07. – 1000 metrów, sztafety 3000 m
21.07. – ulica 100 m, 8000m-15000m
22.07. - runda
23.07. - maraton

Historia zawodów

W 1965 roku Jacques Fronton, nauczyciel, stworzył 1. klub "jazdy na rolkach" w Valence d'Agen. Stworzył pierwsze pokolenie łyżwiarzy, którzy z kolei uformowali mistrzów przyszłych lat.

W połowie lat 80. miasto wybudowało tor do jazdy na rolkach, a kilka lat później pierścień drogowy. Te dwa obiekty stanowią bardzo wysokiej jakości kompleks pozwalający na organizację imprez na wysokim poziomie.

Wśród tych wydarzeń możemy wymienić:
– 3 tory
– Wiele mistrzostw Francji Track and Road (2021, 2017, 2016, 2011, ...)
– Mistrzostwa Europy (1993, 2002)
– Mistrzostwa Świata 2001

Dzięki ludzkim i finansowym inwestycjom władz lokalnych oraz dzięki wielu wolontariuszom, Valence d'Agen jest dziś twierdzą łyżwiarstwa na wysokim poziomie.

 

Michalina jest wielokrotną medalistką zawodów na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim. W 2023 r. wywalczyła medale Torowych Mistrzostw Polski w konkurencjach: 

500 m - brązowy medal

1000 m - brązowy medal

5000 m na eliminacje – brązowy medal

3000 m SZTAFETA – srebrny medal

 

Podczas trzech edycji Pucharów Polski 2023 w kat. OPEN (od Juniorki B do Seniorki) zdobyła:

1 miejsce na 200 metrów

2 miejsce na 500 metrów


___________

Źródło / Zdjęcia: UKS Z-T, Wojciech Przybyła , valencdagen

 • Trasa
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Powołanie do kadry polskiej

Objazdowe Nieme Kino w Gostyninie w najbliższą sobotę

Stowarzyszenie Art Energy serdecznie zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Sztuka Swobodnego Przekazu. Już w najbliższą sobotę, 22 lipca spotkamy się z Państwem na gostynińskim rynku, na którym wrocławska grupa Muzikanty zaprezentuje widowisko muzyczne z towarzyszeniem projekcji filmowej pn. "Objazdowe Nieme Kino". Planowane są dwa "seanse" o godzinie 17.00 i 19.00. 

Obowiązują bezpłatne wejściówki, które można zarezerwować pod nr telefonu 606-441-498.

Zadanie realizowane że środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

 

 • Muzikanty

100 lat minęło

W dniu dzisiejszym (17.07.2023 r.) do jubilatki, mieszkanki Gostynina, pani Czesławy Janiny Kozłowskiej przybyli goście w osobach: Burmistrza Pawła Kalinowskiego, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marii Rendzikowskiej i kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marleny Mazurskiej. Okazja ku temu była wyjątkowa, gdyż pani Czesława ukończyła 100 lat.

Jubilatka wychowała troje dzieci doczekała się dziewięcioro wnucząt, 16 prawnucząt i jednego praprawnuka.

Pani Czesława podczas wojny pracowała jako młoda dziewczyna u Niemca w restauracji. Po wojnie wyszła za mąż i założyła rodzinę. Potem pracowała w sklepie, aż do emerytury, a na niej zajmowała się wychowaniem wnuków.

Dostojnej Jubilatce życzymy wielu kolejnych lat spędzonych w dobrym zdrowiu, radości, szczęściu, w otoczeniu rodziny i najbliższych.    

 • Jubilatka pani Czesława Janina Kozłowska
 • Jubilatka pani Czesława Janina Kozłowska
 • Jubilatka pani Czesława Janina Kozłowska
 • Jubilatka pani Czesława Janina Kozłowska
 • Jubilatka pani Czesława Janina Kozłowska
 • Jubilatka pani Czesława Janina Kozłowska
 • Jubilatka pani Czesława Janina Kozłowska
 • Jubilatka pani Czesława Janina Kozłowska
 • Jubilatka pani Czesława Janina Kozłowska

Gostyniński chór zaprezentował wysoki poziom muzyczny

8 lipca br. (sobota), po 3 latach nieobecności związanej z pandemią odbyła się IX edycja Festiwalu Chórów "Cantate Rogozino",  w której chór miejski Arce Cantores miał zaszczyt reprezentować nasze miasto w kategorii chórów wielogłosowych.  
Chór Arce Cantores pod batutą Michała Pilichowicza i akompaniamencie Dominika Dymowskiego zajął pierwsze miejsce w kategorii chórów wielogłosowych.
Jury w składzie Małgorzata Podwójci (przewodnicząca), ksiądz Franciszek Kuć i Norbert Pałysa (członkowie) przyznało  również dla chóru Arce Cantores nagrodę im. Czeslawa Hińca za najlepiej wykonaną pieśń patriotyczną.
Grand  Prix Wójta Gminy Radzanowo dla najlepszego chóru zdobył chór Vox Maiorum z Płocka pod dyrekcją Michała Pilichowicza i akompaniamencie Stanisława Psarskiego. 
Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
 
Więcej informacji i zdjęcia znajdują się pod adresem: 
 • Chór Arce Cantores
 • IX Festiwal w Rogozinie

Uwaga! Próba syren alarmowych - 20 lipca 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Gostynińskiego,
informuję, że w związku z weryfikacją poprawności integracji Wojewódzkiego oraz Powiatowego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności w dniu 20 lipca 2023 r. zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych znajdujących się na terenie całego Powiatu Gostynińskiego, polegająca na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych oraz komunikatów głosowych.
Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Po usłyszeniu sygnału nie należy podejmować żadnych działań.
Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
 

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
 Starostwa Powiatowego w Gostyninie

 • syrena alarmowa

Pierwszy tegoroczny spacer po Gostyninie za nami

W dzisiejsze (18.07) popołudnie na Rynku Miejskim zebrali się mieszkańcy Gostynina, pasjonaci lokalnej historii i turyści, aby wziąć udział w pierwszym tegorocznym spacerze pn. „Szlakiem znanych postaci”, który poprowadziła dr Elżbieta Szubska-Bieroń.

Spacerowiczów powitał Burmistrz Paweł Kalinowski, życząc udanej wędrówki szlakiem znanych postaci gostynińskich, a także zaprosił na kolejne takie wydarzenia.

Spacer był okazją do poznania najciekawszych postaci związanych z miastem. Najważniejszym celem było przybliżenie osób, które zostawiły trwały ślad w Gostyninie i swoją pracą przyczyniły się do rozwoju miasta w sferze kultury, oświaty, sportu czy architektury. Uczestnicy usłyszeli historie gostynińskich rodów i lokalnych bohaterów.

Spacerujący ruszyli spod ratusza i zakończyli wędrówkę na wzgórzu zamkowym, gdzie czekał na nich poczęstunek. Było to miłe spędzenie popołudnia i poznania historii swojej małej Ojczyzny.

O kolejnym spacerze powiadomimy Państwa na stronie gostynin.pl i FB UMG. Do zobaczenia.

 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie
 • Spacer po Gostyninie

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie od godz. prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego, 11:00 dnia 20.07.2023 do godz. 20:00 dnia 20.07.2023r., burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi.

Zapraszamy na drugi Spacer po Gostyninie

Pierwszy spacer po Gostyninie okazał się strzałem w „10”. Zarówno pogoda, jak i chętni do zapoznania się biografiami wybitnych mieszkańców naszego miasta, dopisali.

Tym razem, bo już 25 lipca br. powędrujemy szlakiem gostynińskich zabytków.

Spotykamy się o godz. 17.00 przed Ratuszem Miejskim. Zabieramy ze sobą dobre humory i ciekawość historyczną.

Pani przewodnik -  dr Elżbieta Szubska-Bieroń w interesujący sposób opowie nam o miejscach znanych i tych mniej znanych, uzupełniając informacje na temat naszej Małej Ojczyzny.

Zakończeniem spaceru będzie kulinarna niespodzianka w Zamku Gostynińskim, gdzie dobiegnie końca historyczna wędrówka.

Do zobaczenia na spacerze.

 • Drugi spacer pod Gostyninie

Kaja Sobiecka z UKS „Zwoleń-Team” w kadrze narodowej wystartuje w europejskich zawodach „Cadet Challenge” w Belgii

Już 11-13 sierpnia 2023 r. w belgijskim Zandvoorde / Ostenda rozpoczną się zawody sportowe we wrotkarstwie szybkim „FLANDERS GRAND PRIX”. Co roku w ramach tego wydarzenia odbywa się również „Cadet Challenge” - czyli najważniejsze europejskie zawody dla kategorii wiekowej: kadet (kategoria wiekowa 2009-2010).

Tak jak i w ubiegłych latach nie zabraknie licznej reprezentacji Polski, w której to Kaja Sobiecka – kadetka z UKS „Zwoleń-Team” będzie walczyć o jak najwyższe miejsca.
 
Przypomnijmy, iż Kaja mieszkająca w Gostyninie (wzorowa uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie) otrzymała powołanie do kadry Polski po udanym sezonie wrotkarskim 2023 r. zdobywając najwyższe lokaty:

Uliczne Mistrzostwa Polski we Wrocławiu (24-25.06.2023)
złoty medal – w konkurencji 6000 m na punkty
złoty medal - 6000 m na eliminacje

Torowe Mistrzostwa Polski w Tomaszowie Lubelskim (09-11.06.2023)
srebrny medal - 5000 m na eliminacje
brązowy medal - 3000 m na punkty
srebrny medal - SZTAFETA 3000 m (w kat. Juniorek B)

1 edycja Torowego Pucharu Polski w Tomaszowie Lubelskim
(01-02.05.2023)
brązowy medal - 200m
srebrny medal - 500m
srebrny medal - 3000m na eliminacje

3 etapowy Puchar Kaszub (maj-czerwiec 2023)
1 miejsce na dystansie 21 km w kat. OPEN (Kobiet)
1 miejsce na dystansie 1800 m w kat. K12-16

Wrotkarska Majówka w Poznaniu (03.05.2023)
1 miejsce – 4000 m w kat. K11-13

II Ogólnopolskie Mistrzostwa Bydgoszczy (22.04.2023)
2 MIEJSCE W WIELOBOJU: 100 metrów sprint 1 miejsce i na 7 rund 3 miejsce)

”Przyjmij od sympatyków wrotkarstwa serdeczne gratulacje z okazji osiągniętych zwycięstw oraz powołania do kadry Polski! Zwycięstwa odnosisz dzięki swojemu uporowi, poświęceniu na ciężkich treningach, wyrzeczeniom, wsparciu ze strony rodziców i bliskich, doświadczeniu i klasie. Jeździsz znakomicie, dawno nie widzieliśmy wrotkarstwa szybkiego na takim poziomie. Trzymamy kciuki i życzymy kolejnych osiągnięć sportowych! Jesteśmy dumni z Ciebie - jesteś przykładem dla młodych adeptów! (…)” – mówi instruktor UKS Z-T, Łukasz Flejszer

___________

Źródło / Zdjęcia: UKS Z-T, Wojciech Przybyła, Legia Warszaw – Dariusz Kania, PZSW

 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team

Akcja HDK 4 Heroes

W dniu 28 lipca br. (piątek) w godz. 9.00-14.00 w Miejskim Centrum Handlowym "Stara Betoniarnia", przy ul. Bierzewickiej 32 odbędzie się akcja HDK 4 Heroes. Zapraszamy.

 • Akcja HDK 4 Heroes

Zapraszamy w imieniu MCK na spektakl plenerowy

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie zaprasza w dniu 26 lipca br. (środa) na spektakl plenerowy "Król Maciuś", ktory odbędzie się w MCK przy ul. Wojska Polskiego 23 o godz. 17.00.

 • zaproszenie na spektakl plenerowy Król Maciuś

Przypominamy o drugim spacerze po Gostyninie

Tak, to już jutro kolejny spacer po Gostyninie. Dr Elżbieta Szubska-Bieroń zapozna pasjonatów naszej lokalnej historii z zabytkami znajdującymi się na terenie miasta. Zamówiliśmy ładną pogodę, która mamy nadzieję nam dopisze. Po stronie Państwa pozostaje przybyć z dobrym humorem i chęcią uzupełnienia wiedzy o naszym pięknym mieście. Do zobaczenia jutro na Rynku przed Ratuszem o godz. 17.00.   

 • Spacerując po Gostyninie - plakat

Już w sierpniu "Lato na Podzamczu"

Wielkimi krokami zbliża się "Lato na podzamczu". Zapowiada się ciekawy weekend z mnóstwem atrakcji. Burmistrz Miasta Gostynina i Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury zapraszają:
 • 11 sierpnia 2023 (piątek)
  18:30 – oficjalne otwarcie imprezy przez Burmistrza miasta Gostynina
  19:00 – koncert MESAJAH
  21:00 - koncert CLEO

 • 12.08.23 sobota
  16:00 - spektakl ekologiczny dla dzieci „Ekonolulu”
  16:00-19:00 – Mini regaty żeglarskie na jeziorze Zamkowym z Klubem Żeglarskim Hals
  17:00-19:00 – Gry i zabawy dla małych i dużych:
          -Ekologiczne Koło Fortuny
          -Ekomistrzostwa
          -Wielkie bańki mydlane
          -Quizy
  19:00 - koncert CONCORD
  21:00 - koncert MIG

 • 13.08.23 niedziela
  15:00-19:00 – EKOPIKNIK
        -Solarne gokarty
        -Ekowarsztaty solarne
        -Gigantyczna gra planszowa
        -Stoiska edukacyjne (ochrona powietrza, energia słońca, energia wiatru)
 
Jednocześnie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w sprzedaży swoich produktów na stoiskach handlowych podczas tego wydarzenia.
Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który znajduje się poniżej oraz z ofertą wynajęcia stanowisk handlowych wraz z załączonym formularzem.

Uzupełniony formularz należy przesłać pod wskazany adres e-mail w celu zgłoszenia i uczestnictwa w wydarzeniu.

 • Program imprezy

Prognozowane burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 19:00 dnia 24.07.2023 do godz. 04:00 dnia 25.07.2023r. prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

VI edycja Turnieju Siatkówki Plażowej "Bratoszewo 2023" - wyniki

„PLAŻA BRATOSZEWO”

 Para  Ciechoński Przemysław / Matusiak Mateusz

zwycięża w VI edycji Turnieju siatkówki Plażowej Bratoszewo 2023”.

W Gostyninie na boiskach do piłki plażowej przy MCK i na plaży "Bratoszewo" rozegrany został w dniu 22.07.23r. Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w kat.”OPEN”. Do zawodów zgłosiło się 7 drużyn, ale z przyczyn losowych nie dojechała para siatkarzy z Żyrardowa..

Drużyny podzielone zostały na dwie grupy eliminacyjne. W grupach rywalizowano system „każdy z każdym”. 

Wyniki meczów eliminacyjnych – boisko „Bratoszewo”

Dolak/Wojdecki – Jaros/Czura         2:0   /21:3; 21:9/

Osipowicz/Milewski – Dolak/Wojdecki   2:0   /21:17; 21:10/                                               

Osipowicz/Milewski –  Jaros/Czura         2:0   /21:2; 21:7/                                                                                                                                                         

  Kolejność Gr.”A”

 1. Osipowicz Tomasz / Milewski Bartosz  
 2. Dolak Paweł / Wojdecki Dolminik                                                                                          
 3. Jaros Szymon / Czura Rafał

Wyniki meczów eliminacyjnych – boisko „przy MCK”

Ciechoński/Matusiak – Majewski/Halama         2:0   /21:8; 21:4/

Kowalewsk/Strzeleckii – Majewski/Halama       2:0   /21:18; 21:18/

Ciechoński/Matusiak–  Kowalewsk/Strzelecki   2:0   /21:12; 21:13/                                                                                                                                         Kolejność Gr.”A”

 1. Ciechoński Przemysław / Matusiak Mateusz  
 2. Kowalewski Adam / Strzelecki Maciej                                                                                          
 3. Majewski Bartłomiej / Halama Dominik

Półfinały:    

1A-2B   Ciechoński/Matusiak –  Dolak/Wojdecki     2:0   /21:12; 21:12/

1B-2A   Osipowicz/Milewski –  Kowalewsk/Strzelecki   2:0   /21:12; 21:13/ 

Finały:

o m-ce III-IV     Dolak/Wojdecki –  Kowalewsk/Strzelecki       2:1   /21:18; 19:21 15:10/

o m-ce I-II        Ciechoński/Matusiak - Osipowicz/Milewski ecki   2:1   /21:17;  21:16/

Kolejność końcowa zawodów:

 1. Ciechoński Przemysław / Matusiak Mateusz
 2. Osipowicz Tomasz / Milewski Bartosz
 3. Dolak Paweł / Wojdecki Dolminik       
 4. Kowalewski Adam / Strzelecki Maciej
 5. Majewski Bartłomiej / Halama Dominik
 6. Jaros Szymon / Czura Rafał

Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały puchary (za m-ca I-III) lub statuetki (za m-ca IV-VI) oraz pamiątkowe dyplomy. Najlepsze trzy drużyny otrzymały nagrody pieniężne. Nagrody i wyróżnienia wręczał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie  p.Daniel Przybylski.

 • siatkówka plażowa
 • siatkówka plażowa
 • siatkówka plażowa
 • siatkówka plażowa
 • siatkówka plażowa
 • siatkówka plażowa
 • siatkówka plażowa
 • siatkówka plażowa
 • siatkówka plażowa
 • siatkówka plażowa

Regatowy lipiec

Miesiąc lipiec to czas kolejnych wyzwań dla gostynińskich żeglarzy. 15 lipca odbyły się regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego rozgrywane w Nowym Duninowie. Regaty te zgromadziły ponad 60 jachtów podzielonych na 6 klas. Z uwagi iż Nowy Duninów to miejscowość lokalizacji przystani naszego klubu, w zawodach tych wzięło udział aż 13 klubowych jachtów, w 5 klasach w tym w dwóch klasach dla dzieci. Nasi reprezentanci zajęli w zasadzie komplet czołowych miejsc. I tak w klasie Laser zdobyli 3-y pierwsze miejsca, w klasie Optimist – 3-cie miejsce, w klasie Omega – 3-cie miejsce w klasie Jachtów kabinowych 6-7m – 2-gie miejsce.
Kolejnymi lipcowymi regatami była druga runda I Polskiej Ligi Żeglarskiej rozgrywanych w Gdyni w dniach 21-23.07.2023. Gostynińscy żeglarze walczyli tam o punkty całego cyklu i awans do Ekstraklasy. Także te zawody  zaowocowały zdobyciem wielu doświadczeń oraz awansem w klasyfikacji generalnej.

 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec
 • Regatowy lipiec

Żeglarskie wakacje

Miesiąc lipiec to tradycyjne aktywny okres dla gostynińskich żeglarzy. Już od jego pierwszych dni najmłodsi adepci żeglarstwa z gostynińskich szkół brali udział w bezpłatnych półkoloniach stawiając pierwsze kroki w tej wspaniałej dyscyplinie sportu. Kolejne tygodnie to kolejne edycje półkolonii tym razem dla wszystkich chętnych z naszego regionu. Te bardzo atrakcyjne zajęcia połączone z piękną pogodą zaowocowały już ponad 50-cio osobową grupą dzieci dla których pierwsze tajniki żeglarstwa przestały być tajemnicą. 

 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje
 • Żeglarskie wakacje

Poznajemy historię miasta podczas spaceru

Wczoraj, 25 lipca 2023 r. odbył się kolejny spacer z cyklu otwartych wycieczek po Gostyninie.

Tym razem podczas spaceru przewodnik - dr Elżbieta Szubska-Bieroń opowiedziała gościom, jak i miłośnikom Gostynina, o zmianie miasta na przestrzeni wieków. Uczestnicy odkrywali wielokulturowe dziedzictwo naszego miasta, przenosili się w czasie - od okresu świetności Gostynina do jego upadków. Przybliżona została historia rozwoju miasta od czasów lokacji w 1482 r. do współczesności - z uwzględnieniem przemiany Gostynina z małego ośrodka wiejskiego, poprzez osadę o charakterze rzemieślniczo-rolniczym w kilkutysięczne miasto.

Przewodnik pokazał zachowane zabytki, opowiadał o ich historii i związanych z nimi zdarzeniami.

Celem spaceru po gostynińskich zabytkach było przedstawienie historii Gostynina przez pryzmat architektury miasta, ale też życia codziennego mieszkańców, ich upodobań i zwyczajów.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny, a Jego organizatorem jest Burmistrz Miasta Gostynina.

Dziękujemy za tak liczne przybycie. O kolejnym spacerze powiadomimy Państwa na stronie gostynin.pl i Fb UMG.

Od 1 sierpnia opłaty za miejskie ciepło spadną o 22,5%

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie informuje, iż od 1 sierpnia obowiązywać będą nowe stawki za ciepło. Po uzgodnieniu nowych taryf z Urzędem Regulacji Energetyki średni spadek cen za GJ w Gostyninie wyniesie 22,5%.
To bardzo dobra wiadomość - nowa taryfa obowiązywać będzie przez najbliższy rok.
 • logo MPEC
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie
 • Drugi spacer po Gostyninie

Podpisanie aneksu do Porozumienia

W lipcu br. Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta podpisała Aneks do Porozumienia w sprawie realizacji partnerskiego projektu unijnego pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

Realizatorem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego a Gmina Miasta Gostynina jednym z partnerów. Na mocy aneksu do placówek oświatowych objętych dofinansowaniem, w tym do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie trafią m.in. zestawy komputerowe, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, projektory multimedialne, monitory interaktywne, oprogramowanie edukacyjne 3D oparte na interaktywnych rozwiązaniach, e-podręczniki do nauki języka angielskiego dla wybranej klasy oraz licencje programu do nauki gry w szachy. Łączna wartość pomocy dydaktycznych przekazanych szkole wyniesie 130.000,00 zł.

 • Podpisanie aneksu do porozumienia
 • logotypy

Zapraszamy na Ekopiknik

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym Ekopikniku zorganizowanym w ramach realizacji przez Gminę Miasta Gostynina trzeciej już edycji projektu „Gostynin promotorem zdrowego powietrza”. Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023 wynosi 19 800,00 zł, co stanowi 75% całkowitych kosztów zadania.
Podczas Ekopikniku zostaną zaprezentowane stanowiska tematyczne dot. ochrony powietrza i klimatu. Dzieci będą mogły brać udział w licznych warsztatach i grach związanych z tą samą tematyką. 
Zabierzemy młodszych mieszkańców Gostynina w podniebną podróż w ramach organizacji interaktywnego spektaklu ekologicznego pt.: „Ekonolulu”. Widzowie nauczą się, jak należy segregować odpady, poznają zasady „zero waste”, a także sposoby ochrony powietrza. Przedstawienie będzie mieć charakter show, opartego na autorskich piosenkach Teatru Kultureska. Wszystkie utwory będą śpiewane przez aktorów na żywo. Widzowie zostaną włączeni w fabułę spektaklu - aktywnie w niej uczestnicząc poprzez śpiew i taniec z bohaterami przedstawienia. Na miejscu nie zabraknie również ciekawych atrakcji i warsztatów edukacyjnych. Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dzięki czemu połączymy przekazywanie wiedzy z pobudzaniem kreatywności skłaniając tym samym do samodoskonalenia się, nieszablonowego myślenia i zwiększania swojej świadomości ekologicznej. Na odwiedzających będą czekały m.in. stoiska, takie jak: 
1. OCHRONA POWIETRZA – Na stanowisku uczestnicy dowiedzą się: czym jest smog, jak badać czystość powietrza, czym jest skala porostowa, czym są odnawialne źródła energii (OZE) i dlaczego wspomagają ochronę powietrza, z jakich powodów warto stosować OZE zamiast tradycyjnych źródeł energii, jak palenie węglem wpływa na zanieczyszczenie powietrza, jak oddychanie zanieczyszczonym powietrzem oddziałuje na układ oddechowy.
2. OZE – ENERGIA SŁOŃCA – Na stanowisku uczestnicy dowiedzą się: czym są panele fotowoltaiczne i jak działają, jak funkcjonuje fotowoltaika w gospodarstwach domowych oraz jak działają farmy słoneczne w Polsce i na świecie. Uczestnicy sami będą mogli przekonać się jak działa energia słoneczna – wezmą udział  w wyścigach samochodów i robotów zasilanych panelami fotowoltaicznymi.
3. OZE – ENERGIA WIATRU – Na stanowisku uczestnicy dowiedzą się co to są wiatrownie i jak są wykorzystywane przy wytwarzaniu prądu, zobaczą wiatrownie w mikro i makro skali, samodzielnie wytworzą prąd przy pomocy modeli elektrowni wiatrowych, wprawią w ruch roboty, korzystając z energii wytworzonej przez wiatr. Dzięki samodzielnej pracy łatwiej będzie zrozumieć istotę działania energii wiatrowej i jej znaczenie w ochronie czystości powietrza.
    W ramach Pikniku zorganizujemy również integracyjną grę planszową w gigantycznym rozmiarze XXL, w której to uczestnicy będą pionkami, a poszczególne pola będą zawierały pytania z zakresu ochrony powietrza, segregacji odpadów, bioróżnorodności itp. Wygra osoba, która zdobędzie najwięcej punktów.  
    Na pikniku dzieci będą miały okazję pojeździć solarnymi gokartami, które zachwycą wszystkich szukających eko-rozwiązań. Uczestnicy dowiedzą się: w jaki sposób środki transportu wpływają na zanieczyszczenie powietrza, jak ograniczyć emisję CO2, co to są pojazdy niskoemisyjne i jak działają.
Do zobaczenia 12 i 13 sierpnia. Nie może was zabraknąć!
Zadanie pn. „Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja III” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 • plakat zaproszenie na Ekopiknik

Komunikat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny. 

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów. 

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba. 

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku. 

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie. 

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji! 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki.

 • Logo WFOŚiGW

PFRON informuje

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 17 lipca 2023 r. zmieniła program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością, oraz wprowadziła nowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, polegające na tym, że:

 1. Druga tura naboru rozpocznie się 1 sierpnia o godz. 10:00 i potrwa do 31 sierpnia do godz. 23:59.
 2. Wprowadzone zmiany w programie wpływają na kształt wniosku o dofinansowanie, co skutkuje dodaniem trzech dodatkowych oświadczeń, których treść znajduje się poniżej oraz w załączniku do komunikatu (docx 23 KB).
 3. Po upływie terminu składania wniosków w danej turze naboru, w każdym oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów;
 4. Kryteria punktowe są następujące:
  • osoby niepełnosprawne w wieku do 65 roku życia - 1 punkt;
  • osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia - 1 punkt;
  • we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania - 1 punkt;
  • 1 punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku złożą one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 5. W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków.
 6. Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON.

Przypominamy, że składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: https://sow.pfron.org.pl/ przez teletransmisję danych lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu. Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany oraz mieć założone wcześniej konto na platformie SOW. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do programu, przy czym wnioski nierozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej lub, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków w danej turze mogą być składane ponownie w kolejnej turze.

KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE NOWEGO WNIOSKU W SYSTEMIE SOW; NIE MA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WNIOSKÓW Z PIERWSZEJ TURY NABORU.

Wniosek o dofinansowanie obejmuje między innymi:

 1. Wybór rodzaju dofinansowania – przedmiot pomocy:
  1. dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy, albo
  2. dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera;
 2. Wskazanie przewidywanej ceny brutto zakupu dostosowanego samochodu osobowego;
 3. Odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. Odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu -wzór zaświadczenia lekarskiego; Zaświadczenia lekarskie wydane do wniosków o dofinansowanie z pierwszej tury naboru, tj. wystawione od 7 lutego 2023 r., zachowują ważność w turze naboru rozpoczynającej się w dniu 1 sierpnia 2023 r.
 5. Odwzorowanie cyfrowe potwierdzenia, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim;
 6. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Integralną część elektronicznego wniosku stanowią OŚWIADCZENIA do zaakceptowania, które należy zaznaczyć w SOW – nie trzeba załączać skanów tych oświadczeń:

 1. Oświadczenie wnioskodawcylub opiekuna prawnego wnioskodawcy, że nie jest on w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku. [Złożenie oświadczenia konieczne w celu złożenia wniosku];
 2. Oświadczenie, że wnioskodawca że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz będzie go używał zgodnie z celem programu [Złożenie oświadczenia konieczne w celu złożenia wniosku];
 3. Oświadczenie wnioskodawcy, że osoba niepełnosprawna nie została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich. [Złożenie oświadczenia konieczne w celu złożenia wniosku];
 4. Oświadczenie o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, które rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku albo o prowadzeniu działalności gospodarczej, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku – dotyczy beneficjentów powyżej 65 roku życia, czynnych zawodowo. [Oświadczenie opcjonalne – złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku. Oświadczenie widoczne jedynie dla osób których wiek na dzień składania wniosku to 65 lat lub więcej];
 5. Oświadczenie o liczbie osób niepełnosprawnych spełniających warunki udziału w programie we wspólnym gospodarstwie domowym. [Oświadczenie opcjonalne - złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku; Oświadczenia nie składają osoby, w których gospodarstwie domowym nie ma innych osób spełniających warunki udziału w programie. Oświadczenie może być złożone przez osoby, w których gospodarstwach domowych są inne osoby spełniające warunki udziału w programie. Złożenie oświadczenia skutkuje koniecznością dostosowania samochodu umożliwiającego jednoczesną podróż liczbie osób wskazanych w tym oświadczeniu].

Źródło: 

Departament ds. Polityki Regionalnej
 • logo PFRON

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 11:00 dnia 28.07.2023 do godz. 20:00 dnia 28.07.2023 r. burze, przemieszczające w kierunku wschodnim, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może wystapić grad.

Ostrzeżenie meteo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 18:00 dnia 29.07.2023 do godz. 04:00 dnia 30.07.2023 roku burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. Zalecamy zachowanie ostrożności.

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W związku ze zbliżającą się 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, informujemy o uruchomieniu w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 17.00 syren alarmowych na terenie Powiatu Gostynińskiego. Emitowany na tę okoliczność sygnał dźwiękowy powinien być ciągły i trwać 1 minutę. W ten tradycyjny już sposób, symbolicznie uczcimy pamięć patriotycznego zrywu mieszkańców Warszawy w walce z hitlerowskim najeźdźcą .

Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach.

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 Starostwa Powiatowego w Gostyninie

 

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gostynina i przybyłych do miasta Gości do wzięcia udziału w obchodach 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

 • syrena alarmowa

Mammobus w Gostyninie

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne panie w wieku50-69 lat, które w przeciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii.

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Rejestracja na tel. 58 325 76 02

rejestracja@mammo-med.pl 

 • plakat mammografia

Gostynin pamiętał o bohaterach

1 sierpnia, w 79. rocznicę Powstania Warszawskiego władze miasta wraz z mieszkańcami Gostynina uroczyście obchodzili kolejną rocznicę tego wydarzenia.

Punktualnie o godz. 17.00 w naszym mieście zawyły syreny, a potem wysłuchano pieśni patriotycznych. Zapalono znicze i podczas chwili zadumy oddano hołd Bohaterom.

79 lat temu, o godz. 17.00, rozpoczął się w Warszawie zryw powstańczy.

Godzina "W" była formalnym początkiem Powstania Warszawskiego. Największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku naprzeciw doskonale uzbrojonej i wyszkolonej niemieckiej armii stanęło 45 tys. Powstańców, z których tylko około 12 % miało broń.

Zakładano, że Powstanie będzie trwać 3 dni, jednak Warszawa broniła się przez 63 dni. Zginęło 18 tys. powstańców i blisko 200 tys. cywili, a 25 tys. zostało rannych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia
 • 1 sierpnia

"Lato na podzamczu" - informacja dla wystawców

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Sp. z o.o. wraz z Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie i Urzędem Miasta Gostynina zapraszają do uczestnictwa w wydarzeniu pn. „Lato na podzamczu”.

Impreza ta odbędzie się dn. 11-13.08. br. w na terenie przy ul. Zamkowej 31 w Gostyninie.

Lato na podzamczu jest kontynuacją dużych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych tj. Jarmark św. Jakuba czy Dni Gostynina.
W czasie imprezy na głównej scenie odbywają się liczne koncerty gwiazd polskiej estrady oraz wydarzenia towarzyszące. Nieodzownym elementem naszych wydarzeń są stosika handlowo-gastronomiczne, z których chętnie korzystają mieszkańcy Gostynina i okolicznych miejscowości. Lato na podzamczu to doskonała okazja do zaprezentowania ofert firm, usług lub inicjatyw oraz sprzedaży wszelakich dóbr i towarów. 

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia oraz ofertą wynajęcia stanowisk handlowych wraz z załączonym formularzem.

Uzupełniony formularz należy przesłać pod wskazany adres e-mail w celu zgłoszenia i uczestnictwa w wydarzeniu.

Wywiad Burmistrza dla RadiaQ - zachęcamy do wysłuchania

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski podczas wywiadu dla RadioQ mówił o realizacji kilku dużych inwestycji, m.in. remoncie Przedszkola nr 4 czy modernizacji Miejskiego Centrum Kultury, a także o wieloletniej inwestycji - modernizacji oczyszczalni ścieków. Zachęcamy do wysłuchania wywiadu.
 • Burmistrz Miasta Gostynina

Kolejny spacer z cyklu "Spacerując po Gostyninie" przed nami. Zapraszamy

Zapraszamy na kolejny spacer z cyklu "Spacerując po Gostyninie". Tym razem trasa będzie wiodła szlakiem Wielokulturowego Gostynina, a spacer poprowadzi Pan Piotr Syska, działacz który od wielu lat zaangażowany jest w utrwalanie pamięci o przeszłości Gostynina.
Zapraszamy 8 sierpnia br. (wtorek), zbiórka o godz. 17.00 przed Ratuszem. Po spacerze na uczestników czeka kulinarna niespodzianka.

 

 • Spacerując po Gostyninie

3,5 miliona dotacji rządowej na modernizację gostynińskiego stadionu

W dniu dzisiejszym (03.08 czwartek) z udziałem Pani Anny Cicholskiej Posła na Sejm RP, Pana Marka Martynowskiego Senatora RP, Pana Pawła Kalinowskiego Burmistrza Miasta Gostynina wraz z Radnymi Rady Miejskiej oraz Pana Daniela Przybylskiego Dyrektora MOSiR Gostynin i działaczy Mazura odbyła się konferencja prasowa w związku z otrzymaniem przez nasze miasto środków rządowych na modernizację stadionu miejskiego i odbudowę zabytków.

Z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Sportowa Polska – edycja 2023" Gostynin otrzymał 3,5 miliona zł na "Modernizację boiska piłkarskiego,bieżni okrężnej długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie". Są to środki na II etap inwestycji. Do tej pory powstało m.in. sztuczne boisko wraz z oświetleniem oraz szatniami, stołówką, salą konferencyjną i pomieszczeniami gospodarczymi.
II etap zakłada m.in.: wymianę murawy, drenaż, powstanie nowej bieżni wraz z urządzeniami do lekkiej atletyki. Środki przyznane są na lata 2024-2025. 

Z "Rządowego Programu Odbudowy Zabytków" Gostynin otrzymał ponad 1 milion zł na odbudowę zabytków. Miasto aplikowało o środki dla 7 gostynińskich zabytków stanowiących własność Miasta, i na wszystkie zostały przyznane takie kwoty o jakie wnioskowano:
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie
(137 200,00 zł ),
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie
(137 200,00 zł ),
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie
(235 200,00 zł ),
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie
(98 000,00 zł),
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie
(98 000,00 zł),
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie (107 800,00 zł),
- remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych – kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie (277 501,23 zł).

 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa

Dodatkowy termin przesłuchań do szkoły muzycznej w Gostyninie. Zapraszamy!

Szkoła muzyczna I stopnia to pierwszy etap profesjonalnego kształcenia w zakresie nauki gry na instrumencie. Jednocześnie, jest to wspaniała szkoła ćwiczenia pamięci, koncentracji, organizacji codziennego życia, radzenia sobie z odpowiedzialnością, stresem i emocjami. W sierpniu br. Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie ogłasza zapisy na II nabór wniosków do niżej wymienionych klas:

 • klarnet;
 • saksofon;
 • trąbka
 • waltornia
 • wiolonczela
 • akordeon
 • kontrabas
 • perkusja
 • puzon
 • flet
 • fortepian
 • gitara
 • skrzypce
 • fagot

Kształcenie w szkole jest bezpłatne.

Termin składania wniosków do 27 sierpnia, natomiast przesłuchania odbędą się 28 sierpnia o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy.

 • Nabór szkoła muzyczna

Dziś w nocy burze i silne opady deszczu

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie, wydało ostrzeżenie dla powiatu gostynińskiego. Dziś w nocy (5.08.2023 r.) od godz. 22:00 do godz. 06:00 dnia 06.08.2023 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

IMGW ostrzega: burze z gradem

IMGW-PIB wydało kolejne ostrzeżenie dla powiatu gostynińskiego. Dziś (06.08.2023 r.) prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

"Ptasia grypa" - Wojewoda Mazowiecki uchylił rozporządzenie

Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie na podstawie którego traci moc rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) m.in. na terenie powiatu gostynińskiego.

Treść rozporządzenia znajduje się poniżej.

 

Wieloetniczny spacer po Gostyninie

Wczoraj (8.08.2023 r.) odbył się kolejny spacer z przewodnikiem z cyklu „Spacerując po Gostyninie”. Przelotne opady deszczu nie zraziły pasjonatów spacerów i frekwencja dopisała. Podczas wczorajszego dnia wędrowaliśmy szlakiem „Wielokulturowego Gostyninia” – historyczno-kulturowego szlaku, który upamiętnia historię wieloetnicznego Gostynina, w którym obok Polaków mieszkali, pracowali, modlili się i decydowali o jego rozwoju Żydzi, Niemcy i Rosjanie.

Przewodnikiem na szlaku był Piotr Syska – pomysłodawca projektu „Wielokulturowy Gostynin”, który przedstawił uczestnikom, pełen pasji wykład o zawiłych kolejach losu niegdyś wielokulturowego miasta.

Kolejne spacery jeszcze przed nami. O ich terminach będziemy sukcesywnie informować na naszych stronach internetowych i plakatach wywieszonych na słupach ogłoszeniowych. 

 

 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina
 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina

W sobotę na Jeziorze Zamkowym Mini Regaty Jachtów Optimist

Za krokiem krok....i miejska impreza "Lato na podzamczu" już w najbliższy weekend! 

Od piątku do niedzieli (11-13.08) na gostynińskim placu przed zamkiem czeka na Państwa szereg atrakcji.

I tak kolejno: w piątek, na dużej scenie wystąpią gwiazdy, których nie trzeba nikomu przedstawiać, czyli Mesajah i Cleo.

W sobotę natomiast zapraszamy na koncert gostynińskiego zespołu Concord oraz znanego wśród wielbicieli disco polo zespołu Mig.

Oprócz koncertów, w sobotę w godz. 16.00-19.00 na wodach Jeziora Zamkowego odbędzie się pokaz żeglarski obejmujący mini regaty jachtów Optimist przeznaczonych dla dzieci w wieku 7-13 lat. W regatach wezmą udział dzieci z gostynińskich szkół, które jednocześnie są reprezentantami Klubu Żeglarskiego HALS wspieranego finansowo przez Burmistrza Miasta Gostynina. 
Regaty obejmować będą wszystkie elementy profesjonalnych zawodów takie jak procedura startu, żeglowanie pod wiatr, z wiatrem, zwroty i finisz na mecie.  
Organizatorem pokazu jest znany gostyniński Klub Żeglarski HALS, który w swoich szeregach skupia pasjonatów żeglarstwa z naszego regionu.
Dla wielu młodych ludzi Klub Żeglarski Hals stał się jedynym miejscem realizacji marzeń oraz podnoszenia własnych umiejętności i wiedzy. Klub corocznie organizuje: szkółkę żeglarską dla dzieci, kursy żeglarskie dla dorosłych, rejsy śródlądowe i morskie, oraz sportowe treningi i regaty żeglarskie.
W czerwcu tego roku reprezentacja Klubu HALS zdobyła 2 miejsce w Długodystansowych Mistrzostwach Polski Jachtów Kabinowych ANWIL CUP, a w lipcu zakończyli drugą rundę Polskiej Ligii Żeglarskiej na poziomie Pierwszej ligi na mocnym 11 miejscu.

Sobota to także aktywny udział dzieci i całych rodzin w przygotowanych grach, konkursach i spektaklu ekologicznym.

Natomiast w niedzielę zapraszamy na ekopiknik i przejażdżkę solarnymi gokartami, warsztaty plastyczne czy gigantyczną grę planszową.

Liczymy na Państwa obecność.

PS. Pogoda zapowiada się wyśmienita

 

 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu

103. rocznica Bitwy Warszawskiej

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza na uroczystość upamiętniającą 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

15 sierpnia (wtorek)
Godz. 10.00 – uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele NMP Matki Kościoła przy ul. Jana Pawła II 15.
Godz. 11.00 - przemarsz ulicami miasta od pomnika Ojca św. Jana Pawła II (złożenie kwiatów) i kolejno ulicami: Floriańską, Wojska Polskiego, Legionów
Polskich - do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (złożenie kwiatów).
Godz. 11.30 – uroczysty apel, przemówienie Burmistrza Miasta Gostynina (złożenie wiązanek przed pomnikiem, zapalenie zniczy).

 • Bitwa warszawska

Pasja i spełniane marzeń gostynińskiego rzeźbiarza

Tadeusz Biniewicz swoją artystyczną pasję odkrył będąc w szkole podstawowej. Odciął z toaletki swojej mamy kawałek płyty marmurowej, oczywiście bez pytania o zgodę, aby wyrzeźbić płaskorzeźbę Bolesława Chrobrego. Jak mówi artysta z uśmiechem: - Rzeźba prawie wyszła, ale kara  również.

Mimo tak „trudnych” początków młody rzeźbiarz nie zniechęcił się i tworzył dalej.

Swoje prace wykonuje na zlecenie klientów, jednak zdarza się, gdy nie ma narzuconej tematyki tworzy i realizuje własne pomysły.

Postać Dawida według Michała Anioła (jedna z najważniejszych oprócz Piety Watykańskiej) rzeźba zaprzątała myśli Tadeusza Biniewicza od dawna. Stało się tak dlatego, że Dawid znajdujący się we Florencji jest rzeźbą zagrożoną zniszczeniem. Naukowcy starają się od wielu lat ratować postać, gdyż m.in. pęka w stawie skokowym prawej nogi. Rzeźbę pochylono i próbowano różnych metod ratujących zniszczenie, ale nie można  poradzić sobie z tym defektem. Ostatni pomysł naukowców dotyczy wybudowania dla Dawida specjalnego pomieszczenia zapobiegającego drganiom. Zagrożenie rzeźby bardzo martwi naszego rzeźbiarza, gdyż jak sam mówi Dawida odwiedza rocznie ponad milion osób, jest to wielkie dzieło zasługujące na przetrwanie.

Bodziec do stworzenia lekko ulepszonej rzeźby Dawida był na tyle silny, że pan Tadeusz od planów przystąpił do działania.

Gostyniński twórca zastanawiał się, jak wykonać postać aby przenieść ciężar z prawej nogi i obciążyć równomiernie obie dolne kończyny, czyli inaczej niż zrobił to Michał Anioł. Jednak problem polegał na tym, aby postać Dawida mimo tych zmian w określeniu środka ciężkości nie odbiegała od oryginału. Tadeusz Biniewicz jest zadowolony ze swoich działań:  - Przeniosłem ciężar rzeźby i wszystko udało się tak, jak to sobie zaplanowałem, pomimo, że rzeźba wykonana przeze mnie jest wyższa - ma 4,70 m wysokości, a Michała Anioła jest niższa o 1,10 m. Moja rzeźba wykonana jest z granitu a oryginał z marmuru, bardziej miękkiego i łatwiejszego w obróbce kamienia.

Po chwili dodaje: - Rzeźbę Dawida zakończyłem w środę - 9 sierpnia. Według mnie Dawid jest postacią tzw. „cukierkową”, a mającą po nim powstać Pieta Watykańska wymaga większego wysiłku przy pokazaniu mięśni w postaciach, jest też więcej detali, skręcenia ciała, „martwości” ale też wymagany jest kunszt zaprezentowania fałd materiałowych na szacie Maryi. Czeka mnie kolejne wyzwanie, zwłaszcza, że robię swoje prace sam, bez pomocy i podpowiedzi innych.

Tadeusz Biniewicz tworząc w kamieniu, przekuł marzenia i pasję w profesję. Każda kolejna praca: obraz czy rzeźba była realizacją następnego celu. Wraz z upływem czasu artysta stawia sobie coraz wyżej i wyżej poprzeczkę. Powstają coraz piękniejsze obrazy wykonane w ołówku lub malowane farbą, rzeźby są coraz większe czasem ozdabiane ażurowymi elementami, tak trudnymi do wykonania.

Postacie królów, papieża i wiele innych zachwycają swoim dostojeństwem, powagą i pięknem.

Nasz lokalny artysta zyskuje rozgłos nie tylko w Gostyninie, Polsce, ale i na całym świecie.

Panu Tadeuszowi gratulujemy zakończenia kolejnej wspaniałej rzeźby, życzymy dużo dobrego zdrowia tak potrzebnego przy realizacji projektów oraz z niecierpliwością czekamy na powstanie Piety Watykańskiej.

 • Dawid wg Michała Anioła wykonany przez Tadeusza Biniewicza
 • Dawid wg Michała Anioła wykonany przez Tadeusza Biniewicza
 • Dawid wg Michała Anioła wykonany przez Tadeusza Biniewicza

Będzie upalnie. Ostrzeżenie meteo

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie o upałach.
Od godz. 14:00 dnia 13.08.2023 do godz. 19:00 dnia 17.08.2023 prognozuje si
ę upały. Temperatura maksymalna w niedzielę od 29°C do 31°C, w kolejnych dniach od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy z niedzieli na poniedziałek od 16°C do 19°C, w kolejne noce od 18°C do 21°C.

 

Mieszkańcy Gostynina uczcili bohaterów Bitwy Warszawskiej

W dniu dzisiejszym (15 sierpnia br.) w naszym mieście obchodziliśmy 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele NMP Matki Kościoła, którą odprawili ks. proboszcz Krzysztof Jończyk oraz ks. dziekan Andrzej Rutkowski.

Po zakończonym nabożeństwie gostyninianie udali się pod pomnik św. Jana Pawła II aby złożyć kwiaty  i zapalić znicze, a także przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Józefa Pakulskiego zaśpiewać „Barkę” - ulubioną piosenkę papieża Polaka.

Następnie uczestnicy obchodów udali się na ul. Floriańską pod tablicę upamiętniającą tragiczne wydarzenia z 1941 roku, aby tam oddać hołd poległym.

Obchody zakończono przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie głos zabrał Burmistrz Paweł Kalinowski. Powiedział między innymi: „Mamy prawo do poczucia słusznej dumy z męstwa i nieugiętości polskich żołnierzy. Jestem zaszczycony, że możemy dzisiaj z tej okazji świętować. Życzę, aby dzisiejszy dzień był świętem patriotyzmu, przepełnionym dumą i radością”.

Dziękujemy za poprowadzenie uroczystości panu Karolowi Podleśnemu - honorowemu prezesowi OSP w Gostyninie, a także Miejskiej Orkiestrze Dętej i Gostynińskim Mażoretkom za uświetnienie obchodów dzisiejszego święta.

 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 103. rocznica Bitwy Warszawskiej

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Gostyninie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), w zw. z  § 19 ust.  2  Statutu Miasta Gostynina zwołuje nadzwyczajną LXIV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2023 roku o godz. 1600,  w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.  

Porządek sesji:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
4.    Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.
5.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.
6.    Sprawy różne. 
7.    Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

Jak cudne są wspomnienia – Lato na Podzamczu

W dniach 11-13 sierpnia doskonale bawiliśmy się podczas imprezy miejskiej pn. „Lato na podzamczu”. Było muzycznie (Mesajah, Cleo, Concord, Mig), było ekologicznie, żeglarsko (Hals) i zabawowo. Jednym słowem każdy znalazł coś dla siebie, duży i mały. Na dodatek pogoda dopisała, więc czego chcieć więcej?

Dzisiaj powspominajmy ten radosny i beztroski czas oglądając galerię fotograficzną.

Do zobaczenia za rok!

 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu
 • Lato na Podzamczu

"Przystanek Rodzinka" promuje czytanie wśród dzieci

Akcja Biblioteka Przyjazna Dzieciom organizowana przez Przystanek Rodzinka jest inicjatywą, która prócz jasnej idei promocji czytelnictwa i instytucji ją wspierających, pragnie zwrócić uwagę na ogromny potencjał bibliotek - tych dużych, często funkcjonujących w szeroko rozumianej kulturze i edukacji miast, województw, a nawet
w skali ogólnopolskiej, ale i tych małych, np. wiejskich, które niejednokrotnie są, poza szkołą, jedyną formą rozwoju młodego człowieka.

Głęboko zakorzeniona w Przystanku Rodzinka idea wychowania dzieci poprzez czytanie stanowi podstawę inicjatywy. Wspólny czas poświęcony lekturze książek i rozmowie inspirowanej tematami czy fabułą opowieści jest niezwykle cennym narzędziem edukacyjnym. Przystanek Rodzinka wyróżnia biblioteki, które nie tylko rozbudzają wyobraźnię i promują miłość do literatury, ale są też przestrzenią pełną ciepła, akceptacji i twórczej swobody.

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie pierwszą edycją, w której wyróżnionych zostało 171 bibliotek, Przystanek Rodzinka postanowił powtórzyć akcję, mając nadzieję dotrzeć do jeszcze większej liczby bibliotek.

By ułatwić znalezienie bibliotek, które aktywnie promują ideę czytelnictwa wśród najmłodszych, młodszych i starszych czytelników, Przystanek Rodzinka tworzy nową listę oraz mapę Bibliotek Przyjaznych Dzieciom.

Do akcji można zgłosić biblioteki, które między innymi:

·         posiadają aktualizowany repertuar książek dla dzieci w różnym wieku,

·         promują inicjatywę aktywnej lektury z dzieckiem,

·         charakteryzują się przyjazną atmosferą, a personel biblioteki jest pomocny dziecku,

·         oferują różnorodny materiał – nie tylko książki, ale także audiobooki, gry edukacyjne, komiksy, materiały multimedialne itp.

·         dysponują kącikiem do czytania i zabawy,

·         regularnie organizują różnego rodzaju warsztaty, zajęcia edukacyjne, spotkania z autorami itp.

·         posiadają ciekawą aranżację przestrzeni – np. kolorowe dekoracje, prace czytelników, tematyczne kąciki czy specjalne miejsca dla dzieci,

·         współpracują z lokalną społecznością – np. ze szkołami i przedszkolami,

·         lub w jakikolwiek inny sposób popularyzują czytanie jako sposób wychowania i spędzania czasu z dzieckiem oraz inicjatywę aktywnej lektury.

Przystanek Rodzinka przyjmuje zgłoszenia – w formie komentarza wraz z uzasadnieniem zawierającym: nazwę biblioteki, link do niej lub jej oznaczenie – pod postem inicjującym drugą edycję akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom na Facebooku. W tegorocznej edycji możliwe jest również zgłoszenie biblioteki na Instagramie poprzez dodanie postu ze zdjęciem, rolką lub filmem przedstawiającym zgłaszaną Bibliotekę Przyjazną Dzieciom wraz z uzasadnieniem i oznaczeniem @przystanekrodzinka, nazwą biblioteki i oznaczeniem (jeśli posiada Instagram) oraz hashtagiem #bibliotekaprzyjaznadzieciom.

Początkiem sierpnia liczba nominowanych bibliotek przekroczyła 150. Publikacja finalnej wersji mapy i listy zaplanowana jest na początek września 2023.

Podsumowanie pierwszej edycji oraz szczegóły aktualnie rozpoczynającej się drugiej edycji można znaleźć na stronie https://przystanekrodzinka.pl/biblioteka-przyjazna-dzieciom/

Przystanek Rodzinka to blog parentingowy tworzony przez Marię Rybak – logopedę na Teneryfie i nauczycielkę języka polskiego jako obcego, która wraz z mężem i synami pokazuje internautom, jak harmonijnie wspierać rozwój dzieci poprzez zabawę, podróże i ciekawą lekturę.

Akcji z pełnym zaangażowaniem i pasją patronują organizacje: Fundacja Powszechnego Czytania, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wydawnictwo PWN i Azymut, Unia Metropolii Polskich, Fundacja Gajusz, Rajd Flaminga, oraz portale internetowe Mamy Mamom, CzasDzieci.pl i Bliżej Przedszkola.

Odkrywajcie i stwórzcie wraz z Przystankiem Rodzinka listę Bibliotek Przyjaznych Dzieciom, by docelowo powstała mapa miejsc rekomendowanych przez czytelników.

Akcja Biblioteka Przyjazna Dzieciom, w czasie której tworzona jest mapa wartych do odwiedzenia z dziećmi placówek, będzie trwać do końca wakacji tj. 31 sierpnia 2023 roku. Spośród osób zgłaszających biblioteki planowany jest wybór dziesięciu osób (5 na Instagramie i 5 na Facebooku), które otrzymają paczki z książkami, grami i materiałami edukacyjnymi dla dzieci.

Partnerami wspierającymi akcję są: Wydawnictwo ADAMADA, Wydawnictwo Agora dla dzieci, Harper Collins Polska, NO SMOG RENT, Wydawnictwo Mamania, Wydawnictwo Media Rodzina, Wydawnictwo Muduko Wydawnictwo Muchomor, Wydawnictwo Papilon, Wydawnictwo Publicat, Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”, Księgarnia TaniaKsiazka.pl, Wydawnictwo Tatarak, Wydawnictwo Wilga oraz Wydawnictwo Zakamarki.

W ramach akcji i Rajdu Flaminga, Przystanek Rodzinka odwiedza biblioteki w różnych częściach Polski, wspierając przy tym charytatywny cel rajdu. Aktualności z podróży oraz przebieg akcji śledzić można w ich mediach społecznościowych.

Przystanek Rodzinka planuje regularne wznowienia akcji mające na celu aktywizację i zachęcenie do odwiedzin bibliotek z dziećmi, a przy tym promocję czytania z dziećmi od najmłodszych lat.

 • Biblioteka Przyjazna Dzieciom
 • logo
 • plakat

Promocja! 10% tańsze bilety Kolei Mazowieckich

Nowoczesna i intuicyjna aplikacja mobilna Kolei Mazowieckich, to jedyna aplikacja umożliwiająca zakup biletów okresowych. Posiada funkcję automatycznego odnowienia biletu, odroczonej płatności oraz sugeruje najbardziej korzystną  ofertę cenową. Przy kontroli biletu nie trzeba martwić się o brak zasięgu, bowiem aplikacja daje dostęp do biletów off-line.

Od 1 września do 30 listopada br. każdy podróżny kupujący bilet okresowy otrzyma rabat w wysokości 10%. Za bilet można zapłacić korzystając z karty płatniczej, BLIKA czy wybierając opcję szybkiego przelewu.

Kup bilet przez aplikację mobilną KM i podróżuj taniej!

 • aplikacja - grafika

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Płocku

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 16 - część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski 

oraz miasta na prawach powiatu:

Płock.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 10.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg Wyborczy nr 38 - część województwa  mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:

gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski

oraz miasta na prawach powiatu:

Płock

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 39 - część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:

ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, żuromiński.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Płocku przy ul. Kolegialnej 15.

 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

Uwaga na upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie informuje, że na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 14:13 dnia 17.08.2023 do godz. 19:00 dnia 20.08.2023r. prognozuje się upały. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C

Trwają prace remontowe

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał Gminie Miasta Gostynina dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Remont części tynków zewnętrznych, Kaplica i baszta zamkowa, Gostynin”. W dniu 27 czerwca 2023 r. podpisana została umowa z Panem Lechem Szulcem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kalwin – Usługi Elektryczne i Hydrauliczne Remontowo-Budowlane Lech Szulc na wykonanie prac przy zabytku. Łączna wartość zadania wynikająca z przedmiotowej umowy to 235 252,21 zł.

Zakres prac obejmuje: remont tynków na elewacji północnej i zachodniej kaplicy na wzgórzu zamkowym w Gostyninie.

Prace powyższego zakresu dobiegają końca.  Wykonawca rozpoczął demontaż rusztowania odsłaniając odnowione elewacje.

Do wykonania pozostały ostatnie prace wykończeniowe i odtworzeniowe przyległego terenu.

 • prace remontowe
 • prace remontowe

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie informuje, że od godz. 13:00 dnia 18.08.2023 do godz. 22:00 dnia 18.08.2023 r. na terenie powiatu gostynińskiego miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Czwarty spacer po Gostyninie

Miło nam zaprosić Państwa w imieniu pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego na czwarty już Spacer po Gostyninie. Wspólne zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc i zakątków Gostynina, które skrywają wiele tajemnic rozpocznie się 23 sierpnia br. o godz. 17.00 przed Ratuszem. Przewodnikiem będzie pan Piotr Syska.

Po spacerze uczestników wspólnego wędrowania czeka kulinarna niespodzianka na Zamku.

 

Udział w spacerze jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie na stronie internetowej UMG i na Fb i w innych mediach promocyjnych Gminy Miasta Gostynina wizerunku utrwalonego podczas tego wydarzenia.

 • spacer po Gostyninie

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie informuje, że na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 12:00 dnia 19.08.2023 do godz. 22:00 dnia 19.08.2023 r. prognozuje się burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami może wystąpić grad.

MOSiR zaprasza na Turniej Koszykówki

Juz 2 września br. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza na Turniej Koszykówki, który odbędzie się na boisku wielofunkcyjnym w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.

Wpisowe od drużyny (30 zł) płatne w dniu zawodów. Zgłoszenia drużyn  do dnia 30 sierpnia br. tylko mailowo na adres biuro@mosirgostynin.pl 

Ilość zespołów jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Pula nagród:

I m-ce 600,00 zł, II m-ce 400,00 zł, III m-ce 200,00 zł.

Za m-ca I-IV puchary, dla wszystkich uczestniczących drużyn - dyplomy.

Konkurs rzutów "za 2 pkt." - statuetka dla zwycięzcy plus upominek.

W przypadku złej pogody zawody zostaną przeniesione do Hali Sportowej MOSiR w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 7a. 

 • plakat - Turniej Koszykówki

IV Regaty o Puchar Burmistrza Miasta Gostynina - WISLA SAILING DAYS 2023

W najbliższy weekend Klub Żeglarski HALS zaprasza wszystkich sympatykow żeglarstwa na regaty o Puchar Burmistrza Miasta Gostynina. Zawody te odbędą się na wodach rzeki Wisły w Nowym Duninowie i rozegrane zostaną w klasach Optymist, Laser, Omega dedykowanych dzieciom i młodzieży oraz w klasach jachtów kabinowych przeznaczonych dla dorosłych. W regatach udział wezmą wszyscy reprezentancji klubu w tym uczestnicy I Polskiej Ligi Żeglarskiej.

 • Zaproszenie na regaty HALS

Kondolencje

 • Kondolencje dla p. Renaty Kędzierskiej

Boisko do minigolfa niebawem zostanie oddane do użytkowania

W dniu 23 sierpnia br. dokonano odbioru końcowego boiska do minigolfa na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej w Gostyninie.

Już wkrótce zostanie podany termin oficjalnego otwarcia boiska i przekazania do użytkowania dla zainteresowanych grą w minigolfa, który świetnie sprawdza się podczas aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Inwestycja pn. Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie została dofinansowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM w formie dotacji w kwocie 126.632,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączny koszt zadania to 245.000,00 zł.

Wykonawcą zadania był Bogdan Grala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGY PARTNER Bogdan Grala z siedzibą w Rozłogach.

 

 • Boisko do minigolfa
 • Boisko do minigolfa
 • Boisko do minigolfa
 • Boisko do minigolfa
 • Boisko do minigolfa
 • Boisko do minigolfa

Czwarty spacer po Gostyninie za nami

Piękna pogoda zapewniła mieszkańcom naszego miasta podczas spaceru miłe wrażenia. Profesjonalne prowadzenie miejskiej wędrówki przez pana Piotra Syskę - dopełnło całości.

Spacerowicze wysłuchali ciekawych informacji, często nieznanych do tej pory, na temat wielokulturowego Gostynina, miejsc z tym związanych oraz osób czterech narodowości, mieszkających na przestrzeni wielu lat na terenie miasta.

Zakończenie spaceru miało miejsce na terenie Zamku Gostynińskiego, gdzie na uczestników wędrówki czekała kulinarna niespodzianka.

Zapraszamy na kolejny spacer, o którym niebawem Państwa poinformujemy. Do zobaczenia.

 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie
 • Czwarty spacer po Gostyninie

Nekropolie śladami historii - piąty spacer po Gostyninie

Miło nam zaprosić Państwa w imieniu pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego na piaty już Spacer po Gostyninie. Wspólne zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc i zakątków Gostynina, które skrywają wiele tajemnic rozpocznie się 29 sierpnia br. o godz. 17.00, tym razem przed bramą cmentarza parafialnego w Gostyninie przy ul. Ostatniej.
Niezawodna przewodniczka dr Elżbieta Szubska-Bieroń zapozna pasjonatów naszej lokalnej historii, nie z zabytkami naszego miasta. Tym razem trasa będzie wiodła przez gostynińskie nekropolie.

Punktem nr 1 spaceru będzie Cmentarz przy ulicy Ostatniej. To jeden z niesamowitych pomników dziedzictwa Gostynina. Powstał na początku XIX w., najprawdopodobniej po pożarze miasta w 1809 r. jako miejsce pochówku dla przedstawicieli wyznania rzymskokatolickiego. Na terenie nekropolii pochowano przedstawicieli największych rodów ziemiańskich i mieszczańskich, miejsce spoczynku znaleźli tam również ludzie kultury, nauki, oświaty i medycyny z naszego miasta i okolic.
Uczestnicy spaceru poznają niezwykłe historię osobowości zasłużonych dla miasta, ale także zobaczą architekturę nagrobków z niemal ostatnich 200 lat.
W drodze na wzgórze zamkowe uczestnicy będą mieć możliwość poznania także historii znanych niemieckich rodzin pochowanych na cmentarzu ewangelickim przy ul. Targowej.

Nie trzeba wcześniej się zapisywać. Przewodnik będzie czekał już przed wyznaczoną godziną obok bramy cmentarnej.
Po spacerze uczestników wspólnego wędrowania czeka kulinarna niespodzianka na Zamku.


Udział w spacerze jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie na stronie internetowej UMG i na Fb i w innych mediach promocyjnych Gminy Miasta Gostynina wizerunku utrwalonego podczas tego wydarzenia.

 • Nekropolie śladami historii

MINIGOLF na MOSiR - oficjalne otwarcie

Minigolf to świetna zabawa dla całych rodzin. Dostarcza wiele radości oraz pozwala poćwiczyć taktykę podczas zdrowej rywalizacji, a to wszystko na świeżym powietrzu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie! Dołączysz do gry?

Już w poniedziałek 28 sierpnia br. o godz. 16.00 zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na oficjalne otwarcie i przekazanie do użytkowania boiska do MINIGOLFA. 

W ramach projektu pn. Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie powstało boisko z dziewięcioma torami o powierzchni ponad 110 m2 oraz ścieżką o powierzchni około 80 m2 z obrzeżem.  Bandy na torach wykończone są elementami drewnianymi, betonowymi i kamieniami. Na każdym torze umiejscowiony został profesjonalny dołek golfowy z flagą. Przeszkodami na torach są kamienie, pale drewniane oraz sztuczna trawa w kolorze białym/czerwonym/granatowym. Tory zostały ukształtowane w poziomie i pionie, tak aby pole gry nie było na całej powierzchni płaskie. Dodatkowo zamontowano dwie przeszkody terenowe wmontowane w tory.

Inwestycja wzbogaciła istniejącą infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Gostyninie. Wokół powstał teren zielony. Obszar zagospodarowania obejmuje powierzchnię około 500m2. Gra w mini golfa będzie dawać możliwość rozrywki zarówno dla dorosłych mieszkańców naszego miasta, dzieci i młodzieży.

Na terenie MOSiR-u będzie można wypożyczyć bezpłatnie kije i piłeczki, dlatego też jesteśmy przekonani, że minigolf w Gostyninie zyska  dużą popularność i coraz więcej gostynian odkryje uroki tej gry. Korzystanie z boiska będzie ogólnodostępne.


Inwestycja pn. Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie została dofinansowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM w formie dotacji w kwocie 126.632,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Łączny koszt zadania to 245.000,00 zł.
Wykonawcą zadania był Bogdan Grala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGY PARTNER Bogdan Grala z siedzibą w Rozłogach.

 • Oficjalne otwarcie boiska do minigolfa

Uwaga na burze i opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 20:00 dnia 25.08.2023 do godz. 07:00 dnia 26.08.2023 r. burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami może wystąpić grad. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje dla powiatu gostynińskiego od godz. 10:00 dnia 26.08.2023 do godz. 18:00 dnia 26.08.2023 r. burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami może wystąpić grad.

Dzień działkowca w ROD „Krokus”

Z okazji Dnia działkowca, a także niedawno obchodzonego jubileuszu 50-lecia istnienia, odbyło się na terenie ogródków działkowych spotkanie członków i zarządu ROD „Krokus”. Wśród zaproszonych gości był: Burmistrz Paweł Kalinowski oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pani Izabela Chmiel vel Chmielecka.

Podczas spotkania nie zabrakło życzeń, podziękowań oraz wręczono nagrody dla siedmiu najlepszych pod względem zarówno nasadzeń, jak i najbardziej odpowiedniego zagospodarowania ogródków.

Wspominano dawne czasy i osoby, których już nie ma wśród zacnego grona działkowców, a także osiągnięcia pozwalające rozwijać ROD Krokus.

Słowa podziękowania skierowano także do pana Burmistrza i pani Naczelnik za pomoc w pozyskiwaniu środków na różnego rodzaju usprawnienia ogrodów i otoczenie szczególną opieką działkowców.  

 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus
 • ROD Krokus

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Gostynina za nami

27 sierpnia br. (niedziela) w słoneczne przedpołudnie odbyły się zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Gostynina, członków Stowarzyszenia Wędkarskiego „Lin”. Wśród miłośników wędkowania na czołowe miejsca wysunęli się:

1.      Sobczak Cezary waga ryby 4430 g

2.      Wojnarski Robert waga ryby 2710 g

3.      Majewski Franciszek waga ryby 1845 g 

Puchary dla najlepszej trójki wręczał burmistrz Paweł Kalinowski, który ponadto gratulował wędkarzom osiągniętych wyników i życzył rekordowej ryby podczas kolejnych zawodów.

 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie
 • LIN - zawody wędkarskie

Agata Rękawiecka z 3 miejscem w Katowicach podczas „XI Pucharu Śląska” we wrotkarstwie szybkim

W dniu 27 sierpnia 2023 r. w Katowickim Parku Leśnym (Dolina 3 Stawów) odbyły się zawody rolkowe „XI Puchar Śląska” na dystansie 42 km i 21 km. 

Dla dzieci i młodzieży, jak i dla wszystkich, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę z rolkami organizatorzy zaoferowali starty z cyklu „Bieg po zdrowie”, na dystansie 1 km /7lat/, 2 km /8-13 lat/ oraz 10 km dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych.

W temperaturze 30 stopniowej wystartowała w kategorii SPORT (dystans 2km) AGATA RĘKAWIECKA (z Uczniowskiego Klubu Sportowego "ZWOLEŃ-TEAM") rywalizując z czołowymi klubami naszego kraju: Legią Warszawa, Sprintem Sanok, Tomaszowem Lubelskim, Bydgoszczą.

”Szybki start, nieustanna praca ramion do nawrotu na 1km, charakter zawodniczki, wola walki po upadku na mokrej nawierzchni, rywalizacja na ostatnim podjeździe do mety uplasowały naszą zawodniczkę na wysokim 3 miejscu. Jesteśmy dumni z jej osiągnięcia, wysiłku wkładanego w każdy trening. Przypomnijmy, iż Agata uprawia wrotkarstwo szybkie w UKS Zwoleń-Team od ok. 2 lat, a na co dzień uczy się w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lucieniu” – mówi instruktor UKS Z-T.
____________
Źródło / Zdjęcia: UKS Zwoleń-Team

 • Zwoleń - Team
 • Zwoleń - Team
 • Zwoleń - Team
 • Zwoleń - Team

Jesteś przedsiębiorcą? To wydarzenie może Cię zainteresować. Zapraszamy na Business Meeting.

Współczesny biznes to nie tylko nieustanny rozwój firm, to również patrzenie w przyszłość i wdrażanie w działanie nowoczesnych usług biznesowych. Żeby je poznać, nie trzeba jeździć daleko. Już 14 września 2023 r. o godz. 10.00 w Zamku Gostynińskim przy ul. Zamkowej 31 będzie miało miejsce wydarzenie, które pozwoli na poznanie najnowszych rozwiązań z tego zakresu.

W imieniu organizatorów: Pawła Kalinowskiego Burmistrza Miasta Gostynina, Magdaleny Cichosz Dyrektora PKO Bank Polski Oddz. Gostynin, Renaty Dąbrowskiej – Pasterkiewicz Prezesa Izby Gospodarczej Regionu Płockiego serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z powiatu gostynińskiego i płockiego na spotkanie Business Meeting, podczas którego zostaną omówione m.in. formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej i związane z tym opodatkowanie.

Mowa będzie również o wsparciu dla nowych inwestycji i reinwestycji w formie zwolnienia podatkowego. Tę tematykę zgłębią specjaliści z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Poruszone zostaną również zagadnienia usług i produktów bankowych dopasowanych na miarę potrzeb i możliwości biznesu.

Podczas wydarzenia zaplanowano przerwę kawową, podczas której będzie czas na wzajemne poznanie się, rozmowy i wymianę doświadczeń.  

Jednym słowem spotkanie dedykowane dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swoich działalności. 

Zgłoszenia na spotkanie należy dokonać do dn. 12.09.2023 r., tel.: 24 236-07-36, e-mail: rf@gostynin.pl

Serdecznie zapraszamy.

 • Spotkanie biznesowe dla przedsiębiorców
 • Spotkanie biznesowe dla przedsiębiorców

Rajd rowerowy "Śladami miejsc pamięci narodowej"

Serdecznie zapraszamy wszystkich spragnionych wiedzy o lokalnej historii 2 września o godz. 10:00 na rajd rowerowy "Śladami miejsc pamięci narodowej". Projekt "Spacerując po Gostyninie", wbrew nazwie, to nie tylko piesze wędrówki po mieście. W tym przypadku formę pieszych spacerów zamieniliśmy na przejażdżkę rowerową, którą poprowadzi komandor Marcin Gęsiarz, członek gostynińskiego oddziału PTTK, instruktor turystyki kwalifikowanej (turystyka rowerowa), organizator wielu rajdów rowerowych.

Zbiórka na parkingu przy ul. Wacława Kujawy (tuż przy tablicy pomordowanych przy ul. Floriańskiej). Trasa będzie liczyła około 16 km. Podczas rajdu zobaczymy miejsca pamięci ważne dla naszej społeczności, zastanowimy się, dlaczego wielka historia tak dotkliwie doświadcza zwykłych ludzi, a przy okazji odkryjemy na nowo urok zwiedzania najbliższej okolicy na rowerze.

Rajd dobiegnie końca na Zamku Gostynińskim, gdzie na uczestników rajdu czekać będzie przepyszny poczęstunek.

Udział w rajdzie jest bezpłatny. Każdy z uczestników przed startem będzie musiał wypełnić deklarację uczestnictwa.

 • Rajd rowerowy "Śladami miejsc pamięci narodowej"

Uwaga na burze i ulewny deszcz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie na terenie powiatu gostynińskiego prognozuje od godz. 00:00 dnia 29.08.2023 do godz. 12:00 dnia 29.08.2023 r.  burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami może wystapić grad. 

Program płatności dla małych gospodarstw

Wojewoda Mazowiecki informuje, że do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać przyznana rolnikom:

- posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;

- którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo). Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane z produkcją.

Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania:

- Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz

- wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowoklimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy - zamiast tego - otrzymanie płatności dla małych gospodarstw.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023 .

Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw w kampanii 2023 r. jest odpowiedzią na zgłaszane trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania wsparcia bezpośredniego na nowych zasadach. Dzięki tej płatności gospodarstwa najmniejsze (do 5 ha), a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, będą mogły uzyskać wsparcie w znacznie uproszczonej formie. Te gospodarstwa zyskają dodatkowy rok na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (w szczególności z ekoschematami).

 • logo Wojewody Mazowieckiego

Już w niedzielę letni koncert muzyki wokalnej

Już w najbliższą niedzielę (3 września) o godz. 17.00 zapraszamy serdecznie na koncert najpiękniejszych pieśni, arii operowych, operetkowych i musicalowych.

W murach zamku gostynińskiego zabrzmi muzyka G. Cacciniego, V.A. Mozarta, J. Stefaniego, S. Moniuszki,M. Rimskiego-Korsakowa,C. Loewe i F. Loewe, C. Debussego, J. Offenbacha, S. Rachmaninowa,F. Lehara,F. Maklakiewicza i J.Maklakiewicza, F. Loewe, L. Bernsteina, A. Menkena, G.C. Menottiego.

Wystąpią: Żanna Rudaja – sopran, Ewa Szczypińska - sopran i Laura Kluwak-Sobolewska - fortepian.

 • Letni koncert

Boisko do mini golfa oddane do użytku

W dniu wczorajszym (28.08.2023 r.) oddano do użytku boisko do mini golfa znajdujące się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej. Oprócz mieszkańców Gostynina na uroczystość przybyła prezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem – pani Agnieszka Żukowska.

Spotkanie otworzył burmistrz Paweł Kalinowski, który powiedział m.in.: - Przypomnę, że inwestycja pn. Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie została dofinansowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM w formie dotacji w kwocie 126.632,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączny koszt zadania wyniósł 245.000,00 zł, a wykonawcą tej inwestycji był pan Bogdan Grala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGY PARTNER Bogdan Grala z siedzibą w Rozłogach.

Po zakończeniu części oficjalnej, chętni do gry w mini golfa udali się na obiekt. Widać było, że zarówno dzieci, młodzież oraz dorośli doskonale się bawili.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z tej formy aktywnego wypoczynku.

 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa
 • otwarcie boiska do minigolfa

Realizacja II etapu utworzenia nowej siedziby MSM

Kolejny etap utworzenia nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie doczekał się realizacji.

Przypomnijmy, że 28 czerwca 2023 r. Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę z firmą Hydropol sp. z o.o. na budowę parkingu wraz kanalizacją deszczową, oświetleniem zewnętrznym i budowę altany śmietnikowej, które stanowią kolejny etap utworzenia nowej siedziby szkoły przy ul. Wojska Polskiego 23.

Zadanie pn. "Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Kwota dofinansowania na lata 2023- 2024 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie wynosi 839 427,47 zł.

Kolejne prace w postaci rozbiórki dwóch łączników są zaplanowane do realizacji na rok 2024. Wartość prac wykonanych w 2023r. wynosi 980 838,50 zł łącznie z nadzorem inwestorskim. Szacowana wartość robót zaplanowany na przyszły rok to 295 857,28 zł.

Wykonawca budowy parkingu: HYDROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

W ramach zadania wybudowano parking na 54 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 • parking MSM
 • parking MSM
 • parking MSM
 • parking MSM
 • parking MSM
 • parking MSM
 • parking MSM
 • parking MSM
 • parking MSM
 • parking MSM
 • parking MSM

IMGiW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie od godz. 15:00 dnia 29.08.2023 do godz. 24:00 dnia 29.08.2023 r. prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami może wystąpić grad. Prosimy o zachowanie ostrożności.

"Spokój w głowie" - zajęcia z jogi. Ruszyły zapisy

Już od września br. rusza realizacja projektu „Spokój w głowie”, który jest skierowany do młodzieży w wieku 14-19 lat oraz ich najbliższych.

Projekt to oferta dwutorowych działań, które mają wesprzeć młodzież z terenu miasta Gostynina zarówno psychicznie, jak i fizycznie. W ramach zadania zorganizowane zostaną warsztaty psychoedukacyjne oraz zajęcia sportowe dla młodzieży. 

Od najbliższego wtorku, 5 września, ruszają cykliczne zajęcia z jogi, na których uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, nabędą umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz stosowania technik relaksacyjnych. Co więcej dowiedzą się, w jaki zdrowy sposób można oczyścić głowę i wyzbyć się negatywnych emocji. Zajęcia pozwolą młodzieży na odłożenie na bok telefonów i nawiązanie bezpośrednich relacji ze swoimi rówieśnikami i rodzinami.

Serdecznie zapraszamy młode osoby do zapisów pod nr tel. 24 236 07 36 do dnia 1 września. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, grupa liczy 12 osób. Zajęcia będą prowadzone w sali przy ul. Sportowej 1.

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji Orlen.

 

 • Joga plakat
 • Logo Orlen

Nauczyciele otrzymali akty nadania n-la mianowanego

W dniu dzisiejszym (29 sierpnia 2023 roku)  Burmistrz Miasta Gostynina wręczył Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego po złożeniu przez niżej wymienionych nauczycieli  ślubowania – zgodnie z  art. 15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela – (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.). Akty nadania otrzymały:

 1. Pani   Karolina  Adamowska – nauczyciel zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii  Krajowej w Gostyninie.
 2. Pani  Aneta  Bartosiak – nauczyciel zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, pedagog specjalny – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
 3. Pani   Magdalena  Dalkowska – nauczyciel zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, nauczyciel fizyki  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii  Krajowej
  w Gostyninie.
 4. Pani Justyna  Dudkiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego - Przedszkole nr 5
  w Gostyninie.
 5. Pani Anna  Kacprzak – nauczyciel wychowania przedszkolnego - Przedszkole nr 5 w Gostyninie.
 6. Pani  Magdalena  Korytkowska – nauczyciel zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
 7. Pani  Agnieszka Lewandowska – nauczyciel zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
 8. Pani   Ewa  Nowakowska – nauczyciel zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, pedagog specjalny – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii  Krajowej w Gostyninie.
 9. Pani   Karolina  Pomoryn – pedagog szkolny, pedagog  specjalny– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
 10. Pani  Ilona Sobótka – nauczyciel zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie  – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gostyninie.
 11. Pani Anita  Syska – nauczyciel wychowania przedszkolnego - Przedszkole nr 4 w Gostyninie.

Paniom gratulujemy realizacji kolejnego kroku w swojej karierze zawodowej i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego
 • Akty nadania nauczyciela mianowanego

Piąty spacer po Gostyninie pn. „Nekropolie śladami historii” zakończony

Pomimo kapryśnej pogody miłośnicy historii naszego miasta zebrali się o wyznaczonej godzinie na ulicy Ostatniej przy bramie wejściowej na cmentarz.

Wszystkich powitała pani przewodnik dr Elżbieta Szubska-Bieroń, która na wstępie przybliżyła historię cmentarza na przełomie wielu lat.

Następnie grupa udała się na obiekt sakralny, aby zatrzymać się przy grobach  przedstawicieli największych rodów ziemiańskich i mieszczańskich, miejsc spoczynku ludzi kultury, nauki, oświaty itp. naszego miasta i okolic.

Trasa wiodąca przez gostynińską nekropolię wzbudziła zainteresowanie spacerujących.

W drodze na wzgórze zamkowe uczestnicy spaceru zapoznali się z historią znanych niemieckich rodzin pochowanych na cmentarzu ewangelickim przy ul. Targowej, o których opowiedział pan Gunther Karl Fuchs.

Na zakończenie wędrówki wszyscy udali się na Zamek Gostyniński, gdzie czekała na nich kulinarna niespodzianka. Wrażenia mimo deszczu były bardzo pozytywne. Jak można było usłyszeć podczas rozmów, wiele faktów historycznych ujawnionych podczas spaceru zaspokoiło ciekawość przybyłych osób.

 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie
 • Piąty spacer po Gostyninie

550 000 zł dofinansowania do budowy nowego integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie !

W dniu dzisiejszym (31 sierpnia 2023 r.) na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pojawiły się wyniki pierwszego naboru w ramach programu ,,Dostępna przestrzeń publiczna”.
Gmina Miasta Gostynina znalazła się na liście rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie w ramach modułu C. Projekt pod nazwą „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie” uzyskał dofinansowanie w kwocie 550 000,00 zł. Całkowity planowany koszt zadania to 688 797,90zł.
Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia dzieci, w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Gostynin poprzez stworzenie bezpiecznej, dostępnej przestrzeni zabawowej w formie placu zabaw. Celem naszych działań jest pełny udział w życiu społecznym osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usuwanie barier w życiu codziennym oraz przestrzeni publicznej. Plac zabaw będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli z niego skorzystać. Będzie ogólnodostępny i integracyjny. Umożliwi integrację wszystkich dzieci poprzez zabawę.
 • plac zabaw przy SP3
 • plac zabaw przy SP3
 • plac zabaw przy SP3
 • plac zabaw przy SP3
 • plac zabaw przy SP3
 • plac zabaw przy SP3
 • plac zabaw przy SP3
 • plac zabaw przy SP3

Program "Wakacje z TVP3" na żywo z Gostynina!

Drodzy mieszkańcy,
Już w najbliższą sobotę (2 września) w Gostyninie będziemy gościli TVP3 z programem "Wakacje z TVP3". Zachęcamy do oglądania programu w godzinach 10.00-12.00.
 
 • Wakacje z TVP3

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola Nr 4

Dziś,1 września, uroczyście otwarto Przedszkole nr 4, inwestycję, na którą mieszkańcy naszego miasta czekali od dawna. Nowoczesne wyposażenie, przestronne sale zajęciowe, to wszystko, aby dzieci mogły kształcić się w jak najlepszych warunkach. W obecności Pani Dyrektor Grażyny Stanisławskiej uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Senator Marek Martynowski, Poseł Anna Cicholska, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marlena Mazurska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Weronika Nowicka.

Rozbudowa Przedszkola nr 4 była najważniejszą i najkosztowniejszą inwestycją oświatową prowadzoną w mieście. Została zrealizowana przy wsparciu środków zewnętrznych w ramach zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie”. Na jej realizację Gmina Miasta Gostynina pozyskała 10.014.568,94 zł, w tym 3.290.568,94 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 6.724.000,00 z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Miasta Gostynina przeznaczyła z własnych środków budżetowych na zadanie 3.624.356,06 zł. Całkowity koszt poniesionych wydatków na inwestycję wyniesie około 14 mln zł. Było to niespotykane w historii gostynińskiego samorządu rządowe wsparcie naszych projektów i tak kosztowne przedsięwzięcie. 
Prace budowlane trwały od 17 marca 2022 roku do 20 sierpnia 2023 roku. Wykonawcą robót była firma BMB Budownictwo Spółka z o.o. i Spółka komandytowa.

Obiekt powstał z dobudowy do istniejącej bryły budynku cztery razy większej części parterowej w technologii tradycyjnej. Przedszkole, które dotychczas posiadało trzy sale dydaktyczne, powiększone zostało o kolejnych 12. Osiem z nich posiada magazynki i łazienki obsługujące po dwie grupy. Cztery kolejne ma własne łazienki oraz pokoje do spania. Powiększona została także część administracyjna o dwa gabinety dyrektorskie, dwa pokoje biurowe, pokoje socjalne, dodatkową łazienkę dla dzieci i pokój dla konserwatora. Zmodernizowane zostały pomieszczenia kuchni i jej zaplecza oraz zagospodarowany teren wokół obiektu. Innowacją jest utworzenie w budynku pierwszej w Gostyninie biblioteki dla maluchów, która będzie oferować spotkania z literaturą oraz zainspiruje milusińskich do działań twórczych i kreatywności.

Od dziś placówka otoczy opieką 400 dzieci i da zatrudnienie 63 osobom. W wyniku rozbudowy przedszkola miasto jest w stanie w 100 proc. zabezpieczyć zapotrzebowanie mieszkańców na opiekę przedszkolną ich dzieci. 

Życzymy Pani Dyrektor i kadrze pedagogicznej oraz pracownikom administracji satysfakcji z pracy w nowym obiekcie, a rodzicom zadowolenia z możliwości edukacji ich pociech w obiektach spełniających najwyższe standardy europejskie. 

 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Przedszkola nr 4

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.
  Terminy naboru wniosków w ramach Programu:
  Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do 15 września 2023 r.
  Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.


1.    Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych
z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do 6 października 2023 r.
2.    Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od daty przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.
Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
W  związku z powyższym, w ramach Programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024 informujemy, że osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym zainteresowane ubieganiem się  o przyznanie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą uzyskać informacje dotyczące powyższych usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie pod numerem 24 236 13 60 lub 24 236 13 65. 
Nabór trwa do 12 września 2023 do godziny 12.00

Niepowtarzalna podróż muzyczna, czyli letni koncert muzyki wokalnej już za nami

W niedzielę, 3 września, w sali kolumnowej Zamku gostynińskiego odbył się niecodzienny koncert pieśni, arii operowych, operetkowych i musicalowych. Zgromadzeni widzowie wysłuchali m.in. muzyki Mozarta, Moniuszki czy Offenbacha w wykonaniu sopranistek Żanny Rudaji i Ewy Szczypińskiej przy akompaniamencie pianistki, kameralistki, profesor sztuki Laury Kluwak-Sobolewskiej.

Letni koncert muzyki wokalnej to była niepowtarzalna podróż muzyczna, pełna emocji i wzruszeń z odrobiną żartu i humoru.

 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert
 • Letni koncert

„Wakacje z TVP3” w Gostyninie

W sobotę, 2 września br., w Gostyninie gościła ekipa Telewizji Polskiej z programem "Wakacje z TVP3". Program był nadawany ze wzgórza zamkowego, a prowadzący zabrali widzów w najciekawsze miejsca Gostynina.
Pierwszym gościem był burmistrz Paweł Kalinowski, który opowiadał o pełnym lasów, jezior, ciszy i spokoju Pojezierzu Gostynińskim.

Następnie na antenie pojawił się artysta rzeźbiarz Tadeusz Biniewicz, mażoretki Libra Gostynin, Koło Gospodyń Wiejskich z Solca, regionalistka Elżbieta Szubska-Bieroń czy Krzyś Piątkowski. Piękne ujęcia z drona pozwoliły widzom przyjrzeć się dokładniej zrewitalizowanemu terenowi wokół zamku.

Pod niniejszym linkiem możecie Państwo obejrzeć program online.
 

We wtorek, 5 września, ostatni spacer szlakiem "Wielokulturowego Gostynina"

Miło nam zaprosić Państwa w imieniu pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego na ostatni już Spacer po Gostyninie. Wspólne zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc i zakątków Gostynina, które skrywają wiele tajemnic rozpocznie się 5 września br. o godz. 17.00, na placu przed Ratuszem.

Nie trzeba wcześniej się zapisywać. Przewodnik będzie czekał już przed wyznaczoną godziną.
Po spacerze uczestników wspólnego wędrowania czeka kulinarna niespodzianka na Zamku.


Udział w spacerze jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie na stronie internetowej UMG i na Fb i w innych mediach promocyjnych Gminy Miasta Gostynina wizerunku utrwalonego podczas tego wydarzenia.

 • Spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.

Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okresświadczeniowy
(od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.) zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie, przez:

 • aplikację mobilną mZUS,
 • PUE ZUS,
 • portal Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

 

Zródło: www.zus.pl

Oddział Przygotowania Wojskowego w GCE

W dniu wczorajszym (04.09.2023) w GCE odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 połączone z inauguracją nowoutworzonego Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Zebranych gości a przedewszystkim uczniów tej szkoły powitał dyrektor Wojciech Kiełbasa. W uroczystości uczestniczył również Burmistrz Paweł Kalinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w GCE

Rowerzyści przejechali śladami miejsc pamięci narodowej

Wszyscy spragnieni wiedzy o lokalnej historii, 2 września o godz. 10:00, wyruszyli na rajd rowerowy "Śladami miejsc pamięci narodowej" w ramach projektu "Spacerując po Gostyninie".
Niniejszy projekt, wbrew nazwie, to nie tylko piesze wędrówki po mieście. W tym przypadku formę pieszych spacerów zamieniliśmy na przejażdżkę rowerową, którą poprowadził komandor Marcin Gęsiarz, członek gostynińskiego oddziału PTTK, instruktor turystyki kwalifikowanej (turystyka rowerowa), organizator wielu rajdów rowerowych.

Trasa liczyła około 16 km. Podczas rajdu uczestnicy zobaczyli miejsca pamięci ważne dla naszej społeczności, a przy okazji odkryli na nowo urok zwiedzania najbliższej okolicy na rowerze.

Na zakończenie rajdu, w zamku gostynińskim, na uczestników rajdu czekał mały poczęstunek. 

 

Foto: Joanna Tarka

 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd rowerowy

Świetny start Kai Sobieckiej w Katowicach

Rolkarze z U.K.S. Zwoleń-Team w sobotę /26.08.2023 r./ rywalizowali w „XI Pucharze Śląska”.

Cykliczna impreza wrotkarstwa szybkiego organizowana od ponad 10 lat przez Stowarzyszenie Silesia Skating przyciągnęła tłumy kibiców.

W programie imprezy znajdował się: wyścig główny na dystansie 42 km w ramach Długodystansowych Mistrzostw Polski, półmaraton, na 10km oraz 1-2km dla dzieci i młodzieży.

W biegu na 10km gostyninianka Kaja Sobiecka rywalizowała z czołowymi klubami Polski oraz zawodniczkami z poza naszego kraju. Po pasjonującym finiszu zwyciężyła w kategorii open ścigając się również z chłopcami oraz w kategorii kobiet.

Serdecznie gratulujemy !

______

Źródło: UKS Zwoleń-Team
Zdjęcia: Karol Klich

 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team

Żeglarskie medale


W dniach 26-27 sierpnia 2023 roku w Nowym Duninowie na wodach Wisły odbyły się IV Regaty Wisła Sailnd Days w których walczono między innymi  o Puchar Burmistrza Miasta Gostynina. Zawody zgronadzily ponad 80 uczestników startujących na około 40 jachtach w siedmiu klasach regatowych w tym dwóch dla najmłodszych. Gostynińscy żeglarze startowali w większości z klas zdobywając w klasie Omega  i T2 złoty i brązowy medal, oraz w klasie Laser komplet medali. Natomiast w klasyfikacji klubowej pierwszy raz w historii gostynińskiego żeglarstwa nasi regatowcy zdobyli Puchar Lata przydzielany dla klubu którego wszyscy zawodnicy osiagnęli najlepszy wynik w wyścigu długodystansowym rozgrywanym w trakcie regat. Piękna żeglarska pogoda zaowocowała wspaniałym współzawodnictwem, dobrą zabawą oraz zdobyciem nowych doświadczeń szczególnie przez ponad 20 młodych żeglarzy na codzień trenujących w lokalnych klubach. 

Źródło: Tomasz Reszkowski

 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale
 • Żeglarskie medale

Tytus Tarka powołany do kadry A+

W dniach 28.08.2023 - 01.09.2023 w Węgierskiej Górce odbyło się zgrupowanie Kadry Narodowej Polskiej Federacji Taekwon-do.

Podczas zgrupowania uroczyście wręczono powołania do Kadry Narodowej. Tytus Tarka z Gostynina otrzymał powołanie do Kadry A+, a co za tym idzie, już na koniec października poleci na Mistrzostwa Europy Taekwon-do, które odbędą się w Madrycie.
 
Tytus na co dzień trenuje w Klubie Taekown-do Hwarang (www.hwarang.pl), a przed nim jeszcze dwa miesiące ciężkiej pracy i przygotowań do zawodów. Trzymamy kciuki za Tytusa! 
 
 
 • Tytus Tarka powołany do kadry A+
 • Tytus Tarka powołany do kadry A+
 • Tytus Tarka powołany do kadry A+
 • Tytus Tarka powołany do kadry A+
 • Tytus Tarka powołany do kadry A+
 • Tytus Tarka powołany do kadry A+
 • Tytus Tarka powołany do kadry A+
 • Tytus Tarka powołany do kadry A+
 • Tytus Tarka powołany do kadry A+

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. 
W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.
Zaświadczenie można uzyskać w każdym urzędzie gminy, nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania (musisz przygotować: dowód osobisty, e-dowód lub paszport oraz wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania). Z otrzymanym zaświadczeniem możesz oddać swój głos w dowolnej obwodowej komisji wyborczej na terenie kraju lub zagranicą.
Wydawane jest tylko JEDNO zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie można głosować w wyborach do Sejmu, Senatu oraz w referendum.
Zaświadczenia o prawie do głosowania  wydawane są do 12 października 2023 r. w Urzędzie Miasta Gostynina, w Wydziale Spraw Obywatelskich – oficyna obok Ratusza w godzinach pracy urzędu.

Uwaga: Po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania zostaniemy wykreśleni ze spisu wyborców, w którym byliśmy ujęci. W razie utraty zaświadczenia o prawie do głosowania nie ma możliwości wydania duplikatu co oznaczać będzie, że jego utrata - czy to ze względu na zniszczenie, czy też kradzież – pozbawi nas prawa głosu.

 

47. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych już 9 września w Gostyninie

9 września 2023 r. - 47. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych  - Memoriał Czesława Kurowskiego 
Organizator: Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Płocku
Teren Wystawy: Stadion MOSiR w Gostyninie

Informacje
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez WYSTAWY.NET
do dnia 25 sierpnia 2023

W katalogu zostaną zamieszczone tylko zgłoszenia opłacone w terminie.
W systemie wystawy.net istnieje możliwość dokonania opłat.
Opłaty za wystawę będą uznawane wyłącznie na podstawie naszego wyciągu bankowego.
Koszty manipulacyjne w przypadku uzasadnionego zwrotu opłaty wystawowej wynoszą 10 zł.
Wystawa odbywa się na terenie otwartym, prosimy o zabezpieczenie się od słońca i deszczu.
Plany sędziowania i lista wystawców będzie opublikowana na kilka dni przed wystawą.

Program wystawy
godz. 8.00 – 9.45 przyjmowanie zgłoszonych psów
godz. 10.00 otwarcie wystawy
godz. 10.00 rozpoczęcie oceny psów w ringach
godz. 14.00 konkurencje finałowe

wybór Najpiękniejszej Pary
wybór Najlepszej Grupy Hodowlanej
wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia
wybór Najpiękniejszego Szczenięcia
wybór Najpiękniejszego Juniora
wybór Najpiękniejszego Psa Rasy Polskiej
wybór Najpiękniejszego Psa Użytkowego
wybór Najpiękniejszego Weterana
wybór Zwycięzców Grup FCI (BOG)
wybór Najpiękniejszego Psa Wystawy (BIS)
godz. 17.00 zamknięcie wystawy
Opłaty wystawowe płatne do dnia 25.08.2023

data wpływu na konto Oddziału, w tytule przelewu należy podać numer zgłoszenia lub nazwę psa/psów oraz nazwisko właściciela

Rasy polskie

za każdego psa** – 60 zł

młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów** – 40 zł

Pozostałe rasy

pierwszy pies** – 130 zł (100 zł dla psów z rejestracją oddziału w Płocku)

za każdego następnego** – 120 zł (90 zł dla psów z rejestracją oddziału w Płocku)

młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów ** – 50 zł  (40 zł dla psów z rejestracją oddziału w Płocku)

Konkurencje dodatkowe **

Najlepsza Para Psów – 40 zł

Najlepsza Grupa Hodowlana – 40 zł

** – katalog online

Parking:

20 zł samochody osobowe i motocykle,

40 zł samochody osobowe z przyczepą i pozostałe. 

Ilość miejsc ograniczona. W pobliżu wystawy istnieje możliwość parkowania pojazdu.

Reklamy w katalogu wystawy:

1/2 strony czarno-białe – 50 zł

cała strona czarno-białe – 100 zł

4 strona okładki kolor – 1000 zł

2 lub 3 strona okładki kolor 750 zł

Projekty reklam przyjmowane będą wyłącznie w formatach: .pdf, .tif, .jpg (czcionki zamienione na krzywe, CMYK), po uiszczeniu opłaty do dnia 25.08.2023.

Opłaty za stoiska handlowe:

30 zł/m2 (minimalna opłata 200 zł)

Rezerwacja miejsca na stoisko po wpłaceniu opłaty minimalnej.

Reklamy na terenie wystawy:
Na terenie wystawy istnieje możliwość umieszczania reklam: wiszących, wolnostojących, na samochodach, przyczepach itp.
Koszt reklamy: 20 zł/m2 (minimalna opłata 100 zł)

Do wszystkich cen za reklamy i stoiska należy doliczyć 23% VAT.

Nasze konto bankowe:
Credit Agricole Bank Polska S.A.: 04 1940 1076 3087 8639 0000 0000

Klasy wystawowe

młodszych szczeniąt 4-6 miesięcy  
szczeniąt 6-9 miesięcy 
młodzieży 9-18 miesięcy 
pośredniej 15-24 miesięcy 
otwartej od 15 miesięcy
 użytkowej*** od 15 miesięcy (z certyfikatem użytkowości)
championów*** od 15 miesięcy (wymagany dyplom Championa)
weteranów powyżej 8 lat
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada).

*** w przypadku braku odpowiedniego dokumentu – pies zostanie przeniesiony do klasy otwartej.

Obsada sędziowska:

Grupa I FCI

Sebastian Handy
Owczarki niemieckie
Ewa Marcinkowska
Australian Cattle Dog, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Biały owczarek szwajcarski, Bouvier des Ardennes, Bouvier des Flandres, Ceskoslovensky Vlcak, Owczarek australijski – Kelpie, Owczarek belgijski, Owczarek chorwacki, Owczarek francuski Beauceron, Owczarek francuski Briard, Owczarek kataloński, Owczarek pikardyjski, Owczarek pirenejski, Owczarek z Majorki, Schipperke
Aleksandra Lubaszka (BOG)
Bearded Collie, Bergamasco, Borded Collie, Cao da Serra de Aires, Komondor, Kuvasz, Maremmano-Abruzzese, Mudi, Owczarek australijski (typ amerykański), Owczarek holenderski, Owczarek podhalański, Owczarek południoworosyjski Jużak, Owczarek staroangielski Bobtail, Owczarek szetlandzki, Owczarek szkocki długowłosy, Owczarek szkocki krotkowłosy, Polski owczarek nizinny, Puli, Pumi, Saarlooswolfhond, Schapendoes, Slovensky Cuvac, Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke
Grupa II FCI

Marek Lewandowski
Doberman, Hollandse Smoushond, Pinczer austriacki, Pinczer małpi, Pinczer miniaturowy, Pinczer średni, Sznaucer miniaturowy, Sznaucer olbrzym, Sznaucer średni, Czarny terier
Stanisław Podlaski 
Buldog angielski, Bokser, Broholmer, Bullmastiff, Cane Corso Italiano, Cao Fila de Sao Miguel, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Dog niemiecki, Dog z Majorki, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastif angielski, Mastif neapolitański, Rottweiler, Shar Pei, Tosa,
Katarzyna Fiszdon (BOG)
Aidi, Anatolian, Appenzeller, Bernardyn, Berneński pies pasterski, Cao da Castro Laboreiro, Cao da Serra da Estrela, Duży szwajcarski pies pasterski, Entlebucher, Hovawart, Kraski Ovcar, Landseer, Leonberger, Mastif hiszpański, Mastif pirenejski, Mastif tybetański, Nowofundland, Owczarek kaukaski, Owczarek środkowoazjatycki, Pirenejski pies gorski, Rafeiro do Alentejo, Sarplaninac
Grupa III FCI

Agata Korpetta
Airedale Terrier, Bedlington Terrier, Foksterier krotkowłosy, Foksterier szorstkowłosy, Irish Glen of Imaal Terrier, Irish Soft Coated Wheaten Terrier, Kerry Blue Terrier, Lakeland Terrier, Manchester Terrier, Niemiecki terier myśliwski, Terier irlandzki, Terier walijski, American Staffordshire, Bulterier miniaturowy, Bulterier, Staffordshire Bull Terrier
Karolina Wójcik – Wonorska (BOG)
Australian Silky Terrier, Border Terrier, Cairn Terrier, Dandie Dinmont Terrier, English Toy Terrier, Jack Russell Terrier, Parson Russell Terrier, Nihon Teria, Terier brazylijski, Terier czeski, Norfolk Terrier, Norwich Terrier, Sealyham Terrier, Skye Terrier, Terier australijski, Terier szkocki, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier
Grupa IV FCI

Anna Rajs (BOG)
wszystkie rasy
Grupa V FCI

Małgorzata Lorenc (BOG)
wszystkie rasy
Grupa VI FCI

Leszek Siejkowski (BOG)
wszystkie rasy
Grupa VII FCI

Stanisław Abłamowicz (BOG)
wszystkie rasy
Grupa VIII FCI

Łukasz Pawłowski (BOG)
Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever, Flat Coated Retriever, Golden Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Wojciech Burski (BOG)
Amerykański spaniel dowodny, Barbet, Clumber Spaniel, Cocker spaniel amerykański, Cocker spaniel angielski, Field Spaniel, Fryzyjski pies dowodny, Hiszpański pies dowodny, Irlandzki spaniel dowodny, Kooikerhondje, Labrador Retriever, Lagotto romagnolo, Płochacz niemiecki, Portugalski pies dowodny, Springer spaniel angielski, Springer spaniel walijski, Sussex Spaniel
Grupa IX FCI

Mariola Żuchlińska (BOG)
Bichon frise, Bolończyk, Chihuahua, Coton de Tulear, Brabantczyk, Chin japoński, Chiński grzywacz, Gryfonik elgijski, Gryfonik brukselski, Hawańczyk, Lhasa Apso, Lwi piesek, Maltańczyk, Pekińczyk, Pudel duży, Pudel iniaturowy, Pudel średni, Pudel Toy, Spaniel kontynentalny miniaturowy Papillon, Spaniel kontynentalny miniaturowy Phalene, Spaniel tybetański, Terier tybetański
Bogusława Szydłowicz – Polańczyk
Boston Terrier, Buldog francuski, Cavalier King Charles Spaniel, Rosyjski toy, Shih Tzu, King Charles Spaniel, Kromfohrlander, Mops
Grupa X FCI

Leszek Siejkowski (BOG)
wszystkie rasy
Rasy nieuznane przez FCI
Anna Rajs

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian obsady sędziowskiej, również w przypadku dużej liczebności w grupach.

Aktualna obsada sędziowska w planie sędziowania.

Konkurencje finałowe:

Najlepsza Para Psów – Leszek Siejkowski
Najlepsza Grupa Hodowlana – Agata Korpetta
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię – Małgorzata Lorenc
Najpiękniejsze Szczenię – Agata Korpetta
Najpiękniejszy Junior – Marek Lewandowski
Najpiękniejszy Pies Użytkowy – Katarzyna Fiszdon
Najpiękniejszy Weteran – Leszek Siejkowski
Najpiękniejszy Pies Ras Polskich – Ewa Marcinkowska
Najpiękniejszy Pies Wystawy – Wojciech Burski

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię – udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie młodszych szczeniąt otrzymały ocenę „wybitnie obiecujący” oraz lokatę I. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Młodszego Szczenięcia w Rasie.
Najpiękniejsze Szczenię – udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie szczeniąt otrzymały ocenę „wybitnie obiecujący” oraz lokatę I. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Szczenięcia w Rasie.
Najpiękniejszy Pies Użytkowy – udział biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie użytkowej otrzymały ocenę doskonałą oraz lokatę I.
Najpiękniejszy Weteran – udział biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie weteranów otrzymały tytuł Zwycięzca Weteran. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Weterana w Rasie.
Najpiękniejszy Pies Ras Polskich – udział w wyborze biorą psy/suki ras polskich, które na danej wystawie otrzymały tytuł „Zwycięzca Rasy”.
Najlepsza Para – parę stanowią, wystawiane na danej wystawie, pies oraz suka tej samej rasy, będące własnością tego samego właściciela(i).
Najlepsza Grupa Hodowlana – grupę stanowią, wystawiane na danej wystawie, minimum 3 a maksimum 5 psów/suk jednej rasy.

https://www.zkwp.pl/klauzule/Klauzula_informacyjna_wystawa_kurs_wyklad.pdf

 

Źródło: https://zkwpplock.pl/mazowiecka-wystawa-psow-rasowych-w-gostyninie-9-09-2023/

 • plakat - wystawa psów w Gostyninie
 • plakat - Narodowe Czytanie

Spacery po Gostyninie z przewodnikiem zakończone

We wtorek, 5 września br. odbył się ostatni w tym roku spacer po naszym mieście zorganizowany przez Urząd Miasta Gostynina. Zakończyło go wędrowanie szlakiem "Wielokulturowego Gostynina", który poprowadził pan Piotr Syska.

O godz. 17.00 przed Ratuszem zebrali się najwytrwalsi pasjonaci historii Gostynina, aby wysłuchać opowieści o narodowościach, które wchodziły w skład społeczności naszego miasta. Piękna, słoneczna pogoda spowodowała, że spacer był jeszcze bardziej udany.

Po spacerze przewidziana była kulinarna niespodzianka na Zamku, jednak przed nią spacerowicze zostali zaproszeni przez Michała Pilichowicza – dyrygenta gostynińskiego chóru Arce Cantores na wysłuchanie jednego z utworów przygotowywanych do występów w najbliższym czasie. Chór miał próbę i wyszedł z miłą propozycją. Nie zabrakło gromkich braw za wyjątkowy mini koncert.

Napełnieni pięknymi wrażeniami muzycznymi, uczestnicy spaceru zasiedli na dziedzińcu Zamku, aby się posilić. Wszyscy miło wspominali poprzednie i obecny spacer, licząc na takie wydarzenia latem przyszłego roku. Nie zabrakło także podziękowań skierowanych do burmistrza Pawła Kalinowskiego i Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, za tak cenną i potrzebną inicjatywę.

 

 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie
 • ostatni spacer po Gostyninie

Konkurs plastyczno-edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gostynina

Konkurs pn. "Zasady dbania o czyste powietrze" powstał w ramach projektu "Gostynin promotorem zdrowego powietrza - edycja III".

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu w formacie A3, który przedstawia wybraną zasadę dbania o czyste powietrze.

Prace należy dostarczyć osobiście lub listownie do 29 września br. na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. 

Zapoznać się z regulaminem można na stronie gostynin.pl.

 • plakat konkursu
 • logo 25 lat Mazowsza
 • logo Mazowsze dla czystego powietrza
 • plakat klasy I-III

Ogłoszenia o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że na ich stronie internetowej zamieszczone zostały ogłoszenia o naborach wniosków: Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego (konkurs 1/2023) oraz Przedsięwzięcia 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy w zakresie ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ (konkurs 2/2023).
Termin składania wniosków: 15 września – 29 września 2023.

Więcej informacji: www.aktywnirazem.pl

 • plakat - nabory wniosków

Narodowe Czytanie już 9 września

W imieniu organizatorów zapraszamy na Narodowe Czytanie, które rozpocznie się 9 września br. w Zamku Gostynińskim o godz. 11.00.

W tym roku czytany będzie utwór Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem".

Do zobaczenia w sobotę.  

 • plakat - Narodowe Czytanie

Nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 już działa

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego oddano do użytkowania boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3. Powstało ono w czasie wakacji, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie.

Na istniejącym boisku szkolnym o nawierzchni asfaltowej wykonano nowoczesne boisko wielofunkcyjne o przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej do piłki koszykowej, piłki siatkowej oraz gry w dwa ognie o całkowitej powierzchni 794 m2.

Wykonano również dojścia z kostki betonowej w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami o powierzchni 42 m2, nowe dwa wpusty kanalizacji deszczowej oraz nowe trawniki o powierzchni 945 m2.

Dofinansowanie – Program Sportowa Polska 2022 Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022.

Całkowita wartość inwestycji - 455 100,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 150 183,00 zł

Wkład własny – 304 917,00 zł.

 

Foto: DroninGostynin i UMG

 

 • Boisko przy SP 3 - DroninGostynin
 • Boisko przy SP 3 - DroninGostynin
 • Boisko przy SP 3 - DroninGostynin
 • Boisko przy SP 3 - DroninGostynin
 • Boisko przy SP 3 - DroninGostynin
 • Boisko przy SP 3 - UMG
 • Boisko przy SP 3 - UMG
 • Boisko przy SP 3 - UMG

Wakacyjne wspomnienia z „Bartka”

Chociaż wakacje dobiegły końca, warto przywołać wspomnienia z letniego wypoczynku  dzieci z Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci "Bartek".

W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych nie zabrakło aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu - uczestnictwo w pikniku, zabawy na placu zabaw czy boisku.

Dzieci bardzo lubią zajęcia plastyczne, dlatego chętnie wykonywały wycinanki z kolorowego papieru, kwiaty, zwierzątka, kolorowe łódeczki, pracowały z gliną. Malowały swoje wymarzone wakacje, wycinały maseczki na świetlicową zabawę. Ponadto brały udział w konkursach, rozwiązywały rebusy. Te i wiele innych zajęć zajmowały im wakacyjny czas, a pyszne owoce i napoje dopełniały mile spędzone chwile.

„Baterie zostały naładowane”, więc nie pozostaje nic innego, jak życzyć podopiecznym Punktu zapału do nauki w nowym roku szkolnym.

 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"
 • Wakacje w "Bartku"

40 lat minęło PZERiI oddziałowi w Gostyninie

Czterdzieści lat powstania uroczyście obchodził Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział w Gostyninie. Na tak wyjątkowym spotkaniu nie zabrakło zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: były premier Polski pan Waldemar Pawlak, przedstawiciele lokalnych samorządów (burmistrz Paweł Kalinowski, starosta Arkadiusz Boruszewski, w zastępstwie pana Wójta Paweł Goliszek) oraz Jadwiga Korneszczuk - przewodnicząca Zarządu Okręgowego w Płocku, a także przyjaciele i współpracownicy Związku.
Po części oficjalnej w czasie której Przewodnicząca Zarządu Koła Nr 19 PZERiI Alicja Lewandowska przypomniała historię Związku, nastąpiło wręczenie odznaczeń i dyplomów za współpracę i pomoc dla Związku oraz składanie życzeń i gratulacji od przybyłych gości. Wśród odznaczonych był burmistrz Paweł Kalinowski.
Podczas części oficjalnej, humorystyczną scenkę przedstawili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zebrani wysłuchali wierszy, a także utworów muzycznych w wykonaniu Marysi Romanowskiej przy akompaniamencie Michała Pilichowicza.
Uroczystość przebiegła w radosnej atmosferze
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie
 • 40 lecie PZERiI oddz. w Gostyninie

Mażoretki Libra Gostynin zapraszają

Mażoretki LIBRA Gostynin zapraszają 14 września br. o godz. 17.00 w Rynku Miejskim na występ pod hasłem ZATAŃCZ Z MAŻORETKAMI, który organizowany jest przez Miejskie Cenrtrum Kultury w Gostyninie.
Partnerem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 • Plakat - Zatańcz z Mażoretkami

Narodowe Czytanie w pięknej scenografii

9 września br. w Zamku Gostynińskim odbyło się 12. Narodowe Czytanie. W tym roku czytana była pozytywistyczna powieść Elizy Orzeszkowej z 1888 roku „Nad Niemnem”.

Przybyli do sali kolumnowej zaproszeni goście i mieszkańcy Gostynina przenieśli się w czasie, gdzie królowały kosze pełne kwiatów a w tle widniał obraz przedstawiający wiejską chatę. Całość uzupełniały małe rusałki, które uczestniczyły w tym wyjątkowym wydarzeniu i uczniowie czytający fragmenty „Nad Niemnem” ubrani w stroje z epoki.

Spotkanie otworzyła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Marzena Ligocka witając przybyłych gości: Zastępcę Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku pana Pawła Felczaka, Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku panią Marlenę Mazurską, Burmistrza Miasta Gostynina pana Pawła Kalinowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Andrzeja Redera, Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu panią Annę Majchrzak, Radną Rady Miejskiej panią Urszulę Pieniążek, uczestników Terapii Zajęciowej w Gostyninie, dyrektorów, nauczycieli i uczniów gostynińskich szkół.

Pomiędzy występami czytających, oprawę muzyczną zapewnił Chór Miejski „Arce Cantores” wraz z dyrygentem panem Michałem Pilichowiczem. Oprócz wykonanych przez chór pieśni do wspólnego śpiewania zaproszono zebraną na widowni publiczność.

Całe wydarzenie odbyło się w nastrojowym klimacie przepełnionym barwnym tekstem napisanym przez Elizę Orzeszkową, zawierającym patriotyczne przesłanie.

 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie
 • Narodowe Czytanie

47. Wystawa psów rasowych w Gostyninie zakończona

Pomimo wysokiej temperatury, na 47. wystawie psów rasowych nie zabrakło zarówno wystawców jak i miłośników tych czworonogów.

Na wydarzenie będące, memoriałem Czesława Kurowskiego przybył także burmistrz pan Paweł Kalinowski, który objął patronat nad wystawą.

9 września w różnych klasach wystawiano około 900 psów. Na tafli gostynińskiego stadionu można było podziwiać wiele psich piękności, od tych bardzo małych do molosów. Zachwycały urodą i gracją na wybiegach.

Jednak zwycięzca może być tylko jeden i najwyższe miejsce na wystawie zajął prawie półtoraroczny labrador z Torunia.

Pani Monika Piotrowicz reprezentująca Gostynin uplasowała się ze swoimi pupilami na czwartym miejscu.

 

 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych
 • 47. Wystawa Psów Rasowych

Dwieście lat! 101. urodziny mieszkanki Gostynina

101. urodziny obchodziła dziś (11.09.2023) Pani Leokadia Jasińska, mieszkanka Gostynina.
Z tej okazji burmistrz Paweł Kalinowski wraz z zastępcą kierownika Urzędy Stanu Cywilnego Marcinem Gawinowskim odwiedzili dostojną jubilatkę by złożyć na jej ręce kwiaty oraz list gratulacyjny.

Urodzinową atmosferę dopełniły życzenia oraz tort. Spotkanie w gronie najbliższych córki Krystyny i wnuczki Moniki były wspaniałą okazją do wspomnień. Pani Leokadia, pomimo tak szlachetnego wieku, cieszy się bardzo dobrą pamięcią i nie opuszcza jej duże poczucie humoru. Chętnie wspomina minione czasy, ale również zainteresowana jest bieżącymi sprawami.

Życzymy Pani Leokadii samych pogodnych dni w zdrowiu i radości.

 • Dwieście lat! 101. urodziny mieszkanki Gostynina
 • Dwieście lat! 101. urodziny mieszkanki Gostynina
 • Dwieście lat! 101. urodziny mieszkanki Gostynina
 • Dwieście lat! 101. urodziny mieszkanki Gostynina
 • Dwieście lat! 101. urodziny mieszkanki Gostynina
 • Dwieście lat! 101. urodziny mieszkanki Gostynina
 • Dwieście lat! 101. urodziny mieszkanki Gostynina

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. oraz Uchwały nr 2 Komisji Okręgowej Nr 30 w Gostyninie z dnia 8 września 2023 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 30 o obsadzeniu mandatu na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 roku. 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 30 w Gostyninie podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatu bez przeprowadzenia głosowania, ponieważ w terminie do 4 września 2023 r. zarejestrowano jednego kandydata, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia. 


W jednomandatowym Okręgu Wyborczym nr 30 w Gostyninie członkiem Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Gostynińskiego z miasta Gostynin została Pani Grzybowska Emila Małgorzata, lat 51, zam. Gostynin.

Informacja dot. złożenia zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Informuję, że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą składać zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 Gostynin, pok. 211 w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 15.30

wtorek 7.30 16.30

środa 7.30 15.30

czwartek 7.30 15.30

piątek 7.30 14.30

do dnia 15 września 2023 r. do godziny 14.30.

Wszelkie informacje w sprawie zgłoszeń do komisji są udzielane pod numerami telefonu 24 236-07-24, 24.236-07-15.


Hanna Adamska

Sekretarz Miejski

 • OKW

Polska dołącza do EFSA w ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz powstrzymania afrykańskiego pomoru świń (#StopASF)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem Weterynarii łączą siły w 2023 r. w ogólnoeuropejskiej kampanii wspierającej walkę z afrykańskim  pomorem świń (ASF).  Czwarta edycja kampanii #StopASF ma na celu zwiększenie świadomości wśród rolników, myśliwych i lekarzy weterynarii w osiemnastu krajach europejskich, w tym w Polsce. Tematyka kampanii dotyczy tej niezwykle zaraźliwej choroby i zachęca do podjęcia działań w celu powstrzymania jej rozprzestrzeniania się.

 

„W ciągu ostatniej dekady afrykański pomór świń miał dramatyczny wpływ na europejski sektor hodowli trzody chlewnej i wciąż zakłóca lokalną oraz regionalną gospodarkę. Podczas, gdy najnowsze dane wskazują, że wysiłki na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa przynoszą efekty, sytuacja w całej Europie  nie jest zadowalająca i musimy zachować czujność. Rolnicy, myśliwi i lekarze weterynarii mają szczególnie ważną rolę do odegrania w zgłaszaniu podejrzanych przypadków."- powiedział Bernhard Url, dyrektor wykonawczy EFSA.

 

Kampania #StopASF zachęca rolników, weterynarzy i myśliwych do "wykrywania, zapobiegania, zgłaszania" przypadków ASF u świń i dzików. Akcja jest prowadzona we współpracy z lokalnymi samorządami w osiemnastu krajach, a w Polsce przez Główny Inspektorat Weterynarii.

Stanowisko Głównego Inspektoratu Weterynarii Afrykański pomór świń jest wirusową zakaźną chorobą dotykającą świnie oraz dziki i może mieć poważny wpływ na populację tych grup zwierząt i opłacalność hodowli świń, powodując utrudnienia w ich przemieszczaniu oraz w handlu mięsem i produktami wieprzowymi w Unii Europejskiej, a także w eksporcie do państw trzecich. Z uwagi na brak możliwości leczenia oraz stosowania szczepionek przeciwko tej chorobie najważniejsze jest zapobieganie jej występowaniu i rozprzestrzenianiu się.

W Polsce choroba wystąpiła po raz pierwszy w 2014 r. i występuje w  populacji dzików, skąd może zostać przeniesiona do gospodarstw. Działania w zakresie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF wymagają podejmowania aktywności na wielu płaszczyznach. Jednym z podstawowych elementów prewencji transmisji do gospodarstw wielu chorób, w tym ASF, jest przestrzeganie zasad bioasekuracji. Dotyczy to zarówno ograniczenia możliwości przeniesienia wirusa ze środowiska naturalnego do gospodarstw utrzymujących świnie, jak również w samym środowisku naturalnym (rola bioasekuracji myśliwych, pracowników służb leśnych, ale także pracowników innych gałęzi gospodarki, np. sektora turystyki, a także samych podróżnych).

Dlatego też niezmiernie istotne jest ciągłe podnoszenie świadomości społecznej  poprzez szkolenia i kampanie informacyjne.”

W 2022 r. liczba ognisk ASF u świń  i dzików znacznie spadła w krajach takich jak Rumunia, Polska i Bułgaria w porównaniu z poprzednim rokiem, jak wynika z nowego raportu opublikowanego dziś przez [1]EFSA. Jednak ASF pojawia się w nowych miejscach, m.in. w Grecji, Czechach  oraz w krajach sąsiadujących z UE, takich jak Serbia i Mołdawia. Po raz pierwszy ASF został zgłoszony w  Macedonii Północnej w 2022 roku.

 

Ucz się, angażuj, udostępniaj

Odwiedź stronę internetową kampanii EFSA ASF,  aby uzyskać więcej informacji, a także arkusze informacyjne, infografiki, gotowe do użycia posty w mediach społecznościowych i inne materiały.

 

Jako agencja UE EFSA podlega  rozporządzeniu (UE) 2018/1725, które  ma taką samą moc prawną jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO) mające zastosowanie w państwach członkowskich UE i które jest dostosowane do przepisów i zasad RODO dotyczących ochrony danych osobowych.

 

 [1] Sprawozdanie EFSA pt. "Analiza epidemiologiczna afrykańskiego pomoru świń w Unii Europejskiej w 2022 r."

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych na teren powiatu gostynińskiego od godz. 17:00 dnia 13.09.2023 do godz. 24:00 dnia 13.09.2023 r. prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami może wystąpić grad. Zalecamy zachowanie ostrożności.

III rata opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta Gostynina informuje o obowiązku opłaty III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, do dnia 30.09.2023 roku.

 • foto alkohol

PTTK zaprasza na rajd rowerowy

W ramach „X MIĘDZYPOKOLENIOWEJ SZTAFETY TURYSTYCZNEJ WĘDRUJ Z NAMI" PTTK oddz. Gostynin zaprasza na RAJD ROWEROWY "Niby daleko a tak blisko". 
Data rajdu 23.09.2023 r.      
zbiórka: Gostynin ul. 18 Stycznia parking przy Dino
godzina 10.00
Rajd poprowadzi: Marcin Gęsiarz
Trasa rajdu: Gostynin – Szczawin - Trębki – Skrzany – Drzewce Koło łowieckie "Łoś" – Gostynin
Długość trasy: około 40 km.
Cele rajdu:
- popularyzacja turystyki rowerowej 
- poznawanie walorów krajobrazowych i historycznych okolic Gostynina.
- promowanie aktywnego trybu życia
- integracja i aktywizacja lokalnej społeczności
- Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne
- Uczestnik rajdu  zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem rajdu dostępnym w biurze PTTK Gostynin
- Na trasie rajdu ognisko  ( prowiant we własnym zakresie ) 
- Zgłoszenie udziału w rajdzie do dnia 19 września br. w siedzibie biura PTTK lub pod numerem telefonu 660 719 715.

Zarząd PTTK Gostynin

 • PTTK zaprasza na Rajd Rowerowy

Siostry Deroń na podium generalnej klasyfikacji 4-etapowego Torowego Pucharu Polski wrotkarstwa szybkiego

2023 r. obfitował w sukcesy zawodniczek UKS Zwoleń-Team – sióstr Deroń. Od marca swoje zmagania sportowe rozpoczęły w Gostyninie, poprzez Bydgoszcz, Puchary Kaszub (3 edycje), Torowe Mistrzostwa Polski oraz 4 etapowy Torowy Puchar Polski, w którym to na każdym etapie startowały na 3 dystansach zdobywając punkty do łącznej klasyfikacji.


Przypomnijmy sukcesy Zofii i Hanny z Torowego Pucharu Polski:

1 etap w Tomaszowie Lubelskim 1-2.05.2023 r.
Zofia Deroń (kat. E1  2016): 100m 3 miejsce / 200m 2 miejsce / 500m 2 miejsce
Hanna Deroń (kat. E1  2016): 100m 2 miejsce / 200m 3 miejsce / 500m 8 miejsce

2 etap w Dusznikach Zdrój 13-14.05.2023 r.
Zofia: 100m 3 miejsce / 200m 2 miejsce / 400m 2 miejsce
Hanna: 100m 2 miejsce / 200m 3 miejsce / 400m 3 miejsce

3 etap we Wrocławiu 27-28.05.2023 r.
Zofia: 2 miejsce 100m na czas / 2 miejsce 200m sprint / 2 miejsce 400m do mety
Hanna: 3 miejsce 100m na czas / 3 miejsce 200m sprint / 4 miejsce 400m do mety

W ubiegły weekend 9-10.09.2023 r. odbył się ostatni etap Torowego Pucharu Polski tym razem w Stolicy, gdzie siostry zajęły wysokie miejsca zdobywając tym samym puchary za łączną generalną klasyfikację wszystkich etapów:
Zofia: 2 miejsce 100m sprint / 3 miejsce 500m / 3 miejsce 100m sprint
Hanna: 4 miejsce 100m sprint / 4 miejsce 500m / 4 miejsce 100m sprint
 

W generalnej klasyfikacji Zofia osiągnęła 2 miejsce, a Hanna 3 miejsce.

Gratulujemy wysokich wyników.

Źródło i zdjęcia: UKS Z-T

 

 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team

Żeglarski wrzesień

Miesiąc wrzesień to tradycyjny okres udziału gostynińskich żeglarzy w regatach. Tak też było w ostatnich dwóch weekendach. W pierwszy weekend września reprezentanci Klubu Żeglarskiego HALS wzięli udział 53 regatach o Puchar Wrzosu organizowanych przez PTTK Morka w Płocku. Były to bardzo udane zawody dla naszych zawodników zdobyli oni dwa pierwsze miejsca w klasie Open oraz T2 oraz drugie i trzecie miejsce w klasie Optimist w której pływają najmłodsze dzieci w wieku 7-13 lat. Oni także w ostatni weekend uczestniczyli w regatach z cyklu PUCHARU POLSKI klasy Optimist rozgrywanych we Włocławku. Zawody te gromadzą corocznie wielu utytuowanych zawodników z całej Polski z którymi nasi najmłodsi żeglarze równorzędnie rywalizowali zdobywając wiele nowych umiejętności i doswiadczenia. 

 • "Hals"
 • Hals
 • Hals
 • Hals
 • Hals
 • "Hals"
 • Hals
 • Hals
 • Hals
 • Hals
 • Hals
 • Hals

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3

W dniu dzisiejszym (14 września br.) odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego, które powstało w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie.

Na spotkanie przybyli: senator RP pan Marek Martynowski, przedstawiciele władz samorządowych – burmistrz Paweł Kalinowski, zastępca burmistrza pani Halina Fijałkowska, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Reder, radni miejscy, pracownicy Urzędu Miasta, a także nauczyciele i uczniowie SP nr 3.

Spotkanie otworzyła dyrektor placówki pani Beata Wasiak-Grudzińska, witając wszystkich zebranych i przypominając w skrócie osiągnięcia sportowe uczniów tej szkoły.

Następnie głos zabrał burmistrz Paweł Kalinowski, życząc uczniom wspaniałej zabawy na boisku oraz osiągania bardzo dobrych wyników w sporcie.

Nie zabrakło również uroczystego przecięcia wstęgi.

W krótkim programie artystycznym wystąpiły mażoretki z bardzo efektownym układem tanecznym. Następnie na nowo oddanym boisku odbyła się pierwsza lekcja w-f.  

 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1
 • otwarcie boiska przy SP 1

15-lecie Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego i promocja Rocznika Gostynińskiego t. V

W sali kolumnowej gostynińskiego zamku 13 września 2023 r. swój jubileusz 15-lecia działalności obchodziło Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe. Burmistrz Paweł Kalinowski złożył członkom Towarzystwa serdeczne gratulacje oraz przekazał od władz samorządowych Gminy Miasta Gostynina słowa uznania za zaangażowanie w popularyzację regionu poprzez działalność wydawniczą. Burmistrz podkreślał, że praca Towarzystwa przyczynia się do zachowania tożsamości i ocalenia dziedzictwa kulturowego naszego miasta dla następnych pokoleń.

W V tomie Rocznika Gostynińskiego swoje artykuły zamieścili: Jolanta Bigus (Z dziejów gostynińskiego rzemiosła i Winand Osiński – nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin, maratończyk), Barbara Konarska-Pabiniak (Głos Gostyniński” – gazeta samorządowa i nie tylko, Akademicki Gostynin. Wydział Zamiejscowy w Gostyninie Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi w latach 2007–2011, Władysław Gustowski – gostyniński notariusz, Andrzej Matuszewski – nauczyciel, który właściwie rozumiał misję swojego zawodu, Mieczysław Święcicki – inicjator budowy stadionu w Gostyninie, Aleksander Świętochowski i gostynianka. Romans i małżeństwo stulecia, Tomasz Kordala (Muzeum Ziemi Gostynińskiej w Gostyninie – uwagi autora scenariusza stałej ekspozycji), Jacek Liziniewicz (Zarys historii Nadleśnictwa Gostynin), Marek Osmałek (Najazdy zbrojne na Gostynin w okresie rozbicia dzielnicowego Polski), Grażyna Osmańska (Historia skarbowości w Gostyninie i na ziemi gostynińskiej), Andrzej Sumliński (Kościół i parafia ewangelicka w Nowej Wsi (Neudorf), Elżbieta Szubska-Bieroń (Dynamiczny rozwój majątku Strzelce we własności rodu Von Treskow (1796–1925), Stadion w Gostyninie i jego rola w rozwoju sportu, Eksterminacja pacjentów Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Gostyninie w latach okupacji hitlerowskiej), Ewa Walczak Gostynińskie harcerstwo 1915–1939. Szkic), Jadwiga Wojtasiak (współautorka Wielkość nieznana. Refleksje w 160. Rocznicę Powstania Styczniowego), Marian Żuchniewicz (Uwagi o współczesnych nazwach miejscowych powiatu gostynińskiego, współautor Wielkość nieznana. Refleksje w 160. Rocznicę Powstania Styczniowego).

Dziękując członkom GTKN za ogrom pracy i społeczne zaangażowanie, przekazał bukiet kwiatów na ręce pani prezes dr Barbary Konarskiej-Pabiniak. Zapewnił także o kontynuowaniu udzielanego od początku istnienia Towarzystwa wsparcia władz Gostynina w prowadzeniu działalności kulturalno-naukowej. Do podziękowań przyłączyła się Urszula Pieniążek radna Rady Miejskiej w Gostyninie.

Podczas spotkania zaprezentowany został Rocznik Gostyniński tom V – tegoroczna publikacja Towarzystwa. Książka na 382 stronach pokazuje m.in. historię gostynińskiego harcerstwa, rzemiosła, sportu, nadleśnictwa czy skarbowości. Warte przeczytania są teksty dotyczące nazw miejscowych powiatu gostynińskiego, najazdów zbrojnych na Gostynin w czasie rozbicia dzielnicowego czy historii kościoła i parafii w Nowej Wsi oraz tworzonego Muzeum Ziemi Gostynińskiej.

GTKN w ciągu 15 lat działalności wydało 5 tomów Rocznika Gostynińskiego, Gostyniński Słownik Biograficzny oraz książkę Ulice Gostynina z historią w tle.

Wśród uczestników wydarzenia byli przedstawiciele gostynińskiego powiatu, miejskich instytucji oraz płockiego środowiska naukowego, którzy przyłączyli się do gratulacji.

 

drukuj (15-lecie Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego i promocja Rocznika Gostynińskiego t. V)

 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • Rocznik Gostyniński t. V
 • promocja V tomu Rocznika Gostynińskiego

Mażoretki zatańczyły dla mieszkańców Gostynina

Piękne widowisko zaprezentowały mażoretki Libra Gostynin w dniu wczorajszym (14 września br.) w Rynku Miejskim. Wśród przybyłych był Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski. Gostynińskie artystki tańczyły według choreografii pani Kamilii Rzepieli Drgas. Prowadząca wydarzenie zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Kultury pani Anna Buraczyńska przypomniała krótko historię mażoretek oraz ich największe osiągnięcia, a także przypomniała, że trwa nabór do zespołu.

Publiczność obejrzała występy grupowe, jak i solowe, a wszystko w malowniczych strojach. Tańczyły najmłodsze uczestniczki Libry,a także  po kolei wszystkie grupy wiekowe, aż do mam mażoretek. Widowisko wzbudziło gorący aplauz publiczności.

Na zakończenie zostały wręczone dyplomy, za współpracę i pomoc mażoretkom oraz opiekę nad grupą.

Projekt Zatańcz z Mażoretkami organizowany jest przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie i Fundację Dobrych Serc Tak. Partnerem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Mażoretkom życzymy wielu sukcesów oraz zajmowania czołowych miejsc podczas kolejnych turniejów i mistrzostw, a także radości z realizowania swojej pasji.

 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • tn_DSC06881
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin
 • Mażoretki Libra Gostynin

Po raz 30. sprzątaliśmy świat

Tegoroczna Akcja Sprzątania świata odbywała się pod hasłemSprzątanie świata łączy ludzi.

Sprzątanie Świata Gostynin 2023 r." zostało przeprowadzone w dniu dzisiejszym (15 września 2023 r.). Dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu miasta, wzorem lat ubiegłych, przystąpiły do porządkowania wyznaczonych terenów, w szczególności lasów pod nadzorem swoich opiekunów oraz leśniczych i pracowników Urzędu Miasta.

Urząd Miasta Gostynina zapewnił wszystkim uczestnikom niezbędne materiały do przeprowadzenia akcji, tj. rękawice, worki, a także obsługę przy odbiorze i transporcie zebranych odpadów.

Nadzór nad bezpieczeństwem uczestników akcji pełnili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Wykaz placówek wraz z miejscami porządkowania terenów zielonych przedstawiał się następująco:

- Zespół Szkół z ul. Kowalskiej Las przy ul. Zazamcze i ul. Targowej w pobliżu cmentarza oraz tereny przyległe przy zamkniętym składowisku odpadów;

- Szkoła Podstawowa Nr 3 z ul. Bema - Las komunalny przy ul. Płockiej i Bierzewickiej i las Nadleśnictwa przy ul. Bierzewickiej oraz teren po obydwu stronach toru kolejowego od OSIR-u do końca ul. Sienkiewicza;

- Szkoła Podstawowa Nr 1 z ul. Ozdowskiego - Las przy ul. 18 Stycznia w stronę Zalesia i Skrzan oraz nad osiedlem 18 Stycznia;

- Gostynińskie Centrum Edukacyjne z ul. Polnej - Lasy przy ul. Kutnowskiej w stronę Lisicy i Drzewców oraz nad osiedlem Kolonia;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny z ul. Polnej - Od jeziora Bratoszewo do Zalewu na Piechocie;

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z ul. Krośniewickiej - Las koło cmentarza i jeziora Kocioł;

- Liceum Ogólnokształcące z ul. 3 Maja - Las przy ul. Czapskiego po obydwu stronach.

Słowa podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w sprzątanie świata, a szczególnie gostynińskiej młodzieży, która daje przykład jak dbać o ekologię w naszej małej Ojczyźnie.

 • Sprzątanie świata 2023
 • Sprzątanie świata 2023
 • Sprzątanie świata 2023
 • Sprzątanie świata 2023
 • Sprzątanie świata 2023
 • Sprzątanie świata 2023
 • Sprzątanie świata 2023

Kolejny Rok z rzędu Nadia Machała wygrywa cykl Pucharu Polski na rolkach szybkich

W ubiegły weekend 9 i 10 września w Warszawie odbył się finał Pucharu Polski  w jeździe szybkiej na rolkach. Czwarty i ostatni z cyklu Pucharów wyłonił najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej. 
Nadia Machała z SP1 w Gostyninie powtórzyła sukces z ubiegłego roku i po raz kolejny wygrała finał Pucharu Polski pozostając najszybszą kadetką w Polsce.
Zawodniczka UKS Orlica Duszniki Zdrój  zajęła  jednocześnie pierwsze miejsce w wieloboju czwartego cyklu PP w Warszawie, na który składały się trzy konkurencje 100m, 500m, 3000m na punkty. 
Nadia zakończyła sezon rolkarski na najwyższym podium jednocześnie przygotowując się na otwarcie sezonu łyżwiarskiego. Gostynianka zimą rozpoczęła współzawodnictwo w sekcji łyżwiarstwa szybkiego i na podstawie znakomitych wyników osiągniętych pod okiem trenerów: p. Agnieszki Ziemczonek i p. Witolda Mazura z Dusznik Zdrój, została zakwalifikowana do programu Mały Wielki Polak przez PZŁS dla młodych,perspektywicznych zawodników, jako zaplecze narodowych kadr juniorskich. Trzymamy kciuki za rozwój w nowej dyscyplinie sportowej.  

 • Nadia Machała
 • Nadia Machała
 • Nadia Machała
 • Nadia Machała
 • Nadia Machała
 • Nadia Machała

Maja Iwańska „najlepszą zawodniczką” cyklu Torowego Pucharu Polski 2023 we wrotkarstwie szybkim

W dniach 9-10 września na torze „Stegny” w Warszawie odbyły się finałowe zawody cyklu Pucharu Polski we wrotkarstwie szybkim. Ponad 200 zawodników walczyło o zwycięstwo, jak również w klasyfikacji całego cyklu (w swoich kategoriach wiekowych).

Każda z kategorii miała do przejechania po 3 biegi – wszyscy rozpoczęli sprintem na 100m (po 4 osoby w jednym biegu co było niezwykle ciekawe), następnie rozegrano wyścigi na punkty. Drugiego dnia sportowcy zmagali się z dystansem 1 rundy (najmłodsi mieli krótsze dystanse).

Maja Iwańska reprezentująca Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” kolejny raz udowodniła, że jest „najlepszą” Juniorką E1 w Polsce wygrywając 4 etapowy Torowy Puchar Polski 2023.
Podczas ostatniego etapu w Warszawie wyjeździła trzy 1 miejsca, co uplasowało Maję na najwyższym podium „wieloboju”.

Śmiało możemy stwierdzić, że jest „najlepszą zawodniczką wrotkarstwa szybkiego 2023”, która na 4 etapach Pucharu Polski zdobyła 12 złotych medali z maksymalną liczbą punktów 252.

1 etap w Tomaszowie Lubelskim 1-2 maj 2023 r.
1 miejsce na 100m
1 miejsce na 200m
1 miejsce na 500m

2 etap w Dusznikach Zdrój 13-14 maj 2023 r.
1 miejsce na 100m
1 miejsce na 200m
1 miejsce na 400m

3 etap we Wrocławiu 27-28 maj 2023 r.
1 miejsce na 100m
1 miejsce na 200m
1 miejsce na 400m

4 etap / finał w Warszawie 9-10 wrzesień 2023 r.
1 miejsce na 100m
1 miejsce na 500m
1 miejsce na 100m


Przed Mają jeszcze kilka startów w tym sezonie: Grójcu, Jaśle, Gostyninie dlatego trzymamy mocno kciuki i kibicujemy jej w dalszym rozwoju.

Źródło i zdjęcia: UKS Z-T


 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 września 2023 r.

Burmistrz Miasta Gostynina podaje do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika do Sejmu Rzecztypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 15 października 2023 r.

50-lecie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bratoszewo”

Spotkanie z okazji półwiecza istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bratoszewo” otworzył w dniu 16 września br. prezes Zarządu pan Bogdan Sobecki. Natomiast krótki rys historyczny ROD odczytał przewodniczący komisji rewizyjnej pan Piotr Bombała.

Podczas tego wydarzenia wręczone były dyplomy, wyróżnienia i odznaki – odznaczenie za zasługi dla ROD „Bratoszewo” otrzymał burmistrz Paweł Kalinowski.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na grilla i tort, aby w miłej atmosferze dobrze się bawić.

 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo
 • 50-lecie ROD Bratoszewo

Pożegnaliśmy lato 2023 na sportowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 16 września br. pożegnał lato przygotowując dla mieszkańców naszego miasta sportowe rywalizacje. Impreza rozpoczęła się na kortach tenisowych przy ul. 18 Stycznia 2 Turniejem Tenisa Ziemnego, a następnie wszystkie atrakcje przeniosły się na teren stadionu  MOSiR przy ul. Sportowej 1. Minigolf (Rodzinny Turniej Minigolfa) cieszył się powodzeniem, podobnie jak zawody rowerowe.

 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023
 • Sportowe pożegnanie lata 2023

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II z 15 września 2023 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 15 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w mieście Gostynin obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Płocku II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20.09.2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 12, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20.09.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina.

§ 3

W dniu 20.09.2023 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 14

- Nr 15

- Nr 16.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Płocku II

Małgorzata Marta Walisiewicz

 

BUSINESS MEETING w formule śniadania biznesowego

W dniu 14.09 br. w Zamku Gostynińskim odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców z terenu powiatu gostynińskiego i płockiego BUSINESS MEETING w formule śniadania biznesowego. Organizatorami tego wydarzenia był Bank PKO BP Oddz. Gostynin, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego i Urząd Miasta Gostynina. 

Gości przywitał Paweł Kalinowski - Burmistrz Gostynina, po czym oddał głos prowadzącej spotkanie Magdalenie Cichosz dyrektor Banku PKO BP Oddz. w Gostyninie. Na spotkaniu obecna była również Anna Kordyla Dyrektor Sprzedaży PKO BP SA.

Licznie zgromadzeni przedsiębiorcy w pierwszej części spotkania wysłuchali prelekcji:

 - pani Renaty Dąbrowskiekiej-Pasterkiewicz prezesa Izby, która wygłosiła wykład na temat form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i związane z tym opodatkowanie,

- pana Marcina Gierszewskiego regionalnego dyrektora ds. współpracy z Bankiem, który zapoznał zgromadzonych o produktach dopasowanych na miarę potrzeb i możliwości biznesu  - nowoczesny leasing,

- pana Rafała Piątczaka z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - wsparcie dla nowych inwestycji i reinwestycji w formie zwolnienia podatkowego.

Po zakończeniu pierwszej części był czas na wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń przy kawie i poczęstunku przygotowanym przez Zamek Gostyniński.

Po przerwie powrócono do prelekcji. Pierwszą rozpoczęła dyrektor Banku PKO BP Oddz. Gostynin Magdalena Cichosz i wprowadziła zebranych w temat programów wsparcia - dotacje z funduszy unijnych.

Dzisiejsze, trudne otoczenie makroekonomiczne w jakim przyszło działać przedsiębiorcom  skutkuje pojawiającymi się zatorami płatniczymi. Rozwiązaniem i wsparciem dla tego problemu może być faktoring. Proces tej formy finansowania w przedsiębiorstwie przybliżyła Iwona Chrobot-Gromacka przedstawiciel PKO Faktoring.

Na koniec Michał Matejka z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego  przedstawił ofertę pożyczkową dla Przedsiębiorców z województwa mazowieckiego.

Dziękujemy obecnym przedsiębiorcom i wszystkim współorganizatorom spotkania.

 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami

Komunikat z XXVI Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych Chłopców

W dniu 18 września br. odbyły się na stadionie miejskim XXVI Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych Chłopców. Grali chłopcy z rocznika 2011 i młodsi.

Zawody zorganizował Gostyniński Szkolny Związek Sportowy w ramach realizowanego projektu sportowego – dotacji Urzędu Miasta w Gostyninie. Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe dyplomy, trzy pierwsze puchary, zwycięzca otrzymał także profesjonalną piłkę do gry. Zespół SP nr 3 Gostynin reprezentował będzie miasto i powiat gostyniński w zawodach rejonowych /maj 2004 r. /

 • Zawody piłkarskie chłopców
 • Zawody piłkarskie chłopców
 • Zawody piłkarskie chłopców
 • 20230918_122029
 • Zawody piłkarskie chłopców
 • Zawody piłkarskie chłopców
 • Zawody piłkarskie chłopców
 • Zawody piłkarskie chłopców
 • Zawody piłkarskie chłopców
 • Zawody piłkarskie chłopców
 • Zawody piłkarskie chłopców
 • Zawody piłkarskie chłopców
 • Zawody piłkarskie chłopców
 • Zawody piłkarskie chłopców

MCK zaprasza na "Wspomnienie o Mieczysławie Foggu"

W imieniu Miejskiego Centrum Kultury zapraszamy 28 września 2023 o godzinie 17:00 na prelekcję „Wspomnienie o Mieczysławie Foggu", które poprowadzi Michał Fogg – prezes Fundacji Retro, patron i współorganizator Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im Mieczysława Fogga. Pan Michał prowadzi wydawnictwo muzyczne Fogg Record zajmujące się propagowaniem i promocją kultury okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jako animator i DJ prezentuje polską muzykę rozrywkową sprzed lat na dancingach i potańcówkach, organizuje koncerty i recitale – wszystko to, żeby uczyć historii i edukować muzycznie młode pokolenia, a starszym wspomnieć „stare, dobre czasy". Współtwórca audycji „Wieczorek przy mikrofonie”, autor audycji „Retrofonia” i cyklu „Retrofonia Koncertowo”. Prywatnie prawnuk Mieczysława Fogga.
Spotkanie uświetni występ wokalny Weroniki Szuleckiej.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują wejściówki, które można odebrać w tymczasowej siedzibie Miejskie Centrum Kultury Gostynin przy ulicy Wojska Polskiego 23, od środy 20 września, w
godzinach 9.00-19.00.
 • Plakat - zaproszenie na prelekcję i koncert

Alicja Paźgier na podium generalnej klasyfikacji 4-etapowego Torowego Pucharu Polski wrotkarstwa szybkiego

Alicja Paźgier wychowanka UKS Zwoleń-Team (Juniorka E2 2015) weszła w nowy rok szkolny z wielkim zapałem, nie tylko naukowym, ale również sportowym! W miniony weekend 9-10 września 2023 zawodniczka sekcji wrotkarskiej brała udział w Finale Pucharu Polski w jeździe szybkiej na łyżworolkach, który odbył się na warszawskich Stegnach zdobywając wysokie miejsca:
2 miejsce na dystansie 500 metrów
3 miejsce na dystansie 100 metrów
4 miejsce na dystansie 100 metrów,
co w wielobojowej klasyfikacji w.w. zawodów sportowych uplasowało Alicję na 3 miejscu (puchar).

Przypomnijmy sukcesy z trzech etapów Torowego Pucharu Polski:

1 etap w Tomaszowie Lubelskim 1-2.05.2023 r.
3 miejsce na 100 m
2 miejsce na 200 m
2 miejsce na 500 m

2 etap w Dusznikach Zdrój 13-14.05.2023 r.
1 miejsce na 100 m
1 miejsce na 200 m
1 miejsce na 400 m

3 etap we Wrocławiu 27-28.05.2023 r.
3 miejsce 100 m
1 miejsce 200m
1 miejsce 400m

KLASYFIKACJA WIELOBOJOWA z Wrocławia: 1 miejsce (puchar)
W generalnej klasyfikacji z 4 etapów osiągnęła bardzo wysokie 2 miejsce (PUCHAR).
Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalszy rozwój !

Źródło i zdjęcia: UKS Z-T / PZSW

 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team

Rajd dla dzieci „ Siedmiomilowe Buty”

Rajd dla dzieci pn. „Siedmiomilowe Buty” - (im. Danuty Żarkowskiej - krajoznawczyni i miłośniczki przyrody oraz gostynińskiej społeczniczki) został zorganizowany w piątek 15 września. 
Na starcie stawiły się licznie drużyny ze Szkół Podstawowych Nr 1, 3 i 5 z Gostynina oraz ze Szkoły Podstawowej w Sokołowie - łącznie ponad 200 osób. 
Młodzi piechurzy z werwą pokonali trasę rajdu. Przygotowane zostały liczne atrakcje, jak konkurs z nagrodami, drobne upominki, dyplomy dla drużyn, pieczenie kiełbasek, a przede wszystkim przyjazd strażaków z OSP z Sierakówka. 
Dzieci świetnie się bawiły, a piękna, słoneczna pogoda była wielkim sprzymierzeńcem. 
PTTK o w Gostyninie dziękuje uczestnikom rajdu, kadrze nauczycielskiej oraz wszystkim zaangażowanym w jego organizację.

 

Źródło: PTTK o Gostynin

 • Siedmiomilowe buty PTTK
 • Rajd dla dzieci „Siedmiomilowe Buty”
 • Rajd dla dzieci „Siedmiomilowe Buty”
 • Rajd dla dzieci „Siedmiomilowe Buty”
 • Rajd dla dzieci „Siedmiomilowe Buty”
 • Rajd dla dzieci „Siedmiomilowe Buty”
 • Rajd dla dzieci „Siedmiomilowe Buty”

Komendant Wojewódzki ogłasza rozpoczęcie doboru kandydatów do służby w Policji w 2023 r.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do procedury rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji województwa mazowieckiego lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu:

 • osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu - tel. 47 701 31 19, 47 701 31 20

 • osobiście, w komendzie miejskiej/powiatowej Policji (dane kontaktowe dostępne na stronie mazowiecka.policja.gov.pl w zakładce Służba w Policji „Informacja dot. przyjmowania dokumentów do służby w Policji w garnizonie mazowieckim”)

    Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku:
 • 31 sierpnia
 • 27 października
 • 28 grudnia

     w następujących jednostkach:

      Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu:

        Wydział Konwojowy

Oddział Prewencji Policji w:

Płocku, Radomiu

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w:

Ostrołęce

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 (parter)  we wtorek  w godz. 9-17 oraz w poniedziałek, środę, czwartek i piatek w godz. 8-15 (tel. 047 701 31 19, 047 701 31 20, 047 701 20 15, 047 701 20 63, 047 701 20 04).

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji - WZÓR
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) - DRUKkwestionariusz osobowy przykładowo wypełniony
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej książeczki wojskowej albo inego dokumentu potwierdzajacego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w  w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

 

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami

10

2.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1.

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459)

6

2.

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3.

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4.

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5.

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6.

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz z 2021 r. poz. 2490)

5

7.

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8.

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r poz. 1531)

5

9.

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10.

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

4

11.

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

2

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

(Dz.U. z 2023 r. poz. 606).

       Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 • logo Policji

Komunikat z XXVI Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych w piłce nożnej dziewcząt

19 września br. na stadionie w Gostyninie odbyły się XXVI Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w piłce dziewcząt rocznik 2011 i młodsze.

O kolejności na miejscu III – IV zadecydował lepszy stosunek bramek dla SP nr 3 Gostynin.

Zawody zorganizował Gostyniński Szkolny Związek Sportowy w ramach realizowanego projektu sportowego – dotacji Urzędu Miasta w Gostyninie. Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe dyplomy, trzy pierwsze puchary, zwycięzca otrzymał także profesjonalną piłkę do gry. Zespół SP w Teodorowie reprezentował będzie miasto i powiat gostyniński w zawodach rejonowych /maj 2004 r. /

 • Mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt

Zofia Tyszkiewicz z UKS Zwoleń-Team na podium generalnej klasyfikacji 4-etapowego Torowego Pucharu Polski wrotkarstwa szybkiego

Kolejne newsy od reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zwoleń-Team”. Torowy Puchar Polski 2023 w jeździe szybkiej na rolkach to 4 edycje zawodów.
W tym roku odbyły się one kolejno w:
- Tomaszowie Lubelskim 1-2 maja;
- Dusznikach Zdroju 13-14 maja;
- Wrocławiu 27-28 maja;
- Warszawie 9-10 września.
Trzeba wiele wytrwałości, szczęścia, aby stanąć na podium w klasyfikacji generalnej takich zawodów. Wszak tu liczy się suma punktów zdobyta z 3 najlepszych zawodów (9 startów).

Zofia Tyszkiewicz – uczennica Szkoły Podstawowej w Emilianowie, trenująca od roku w UKS Zwoleń-Team stanęła na 3 podium w klasyfikacji generalnej (w kategorii wiekowej D1 r. 2014)!

Zajęte miejsca w poszczególnych biegach podczas 4 edycji Torowego Pucharu Polski:

1 etap w Tomaszowie Lubelskim 1-2.05.2023 r.
5 miejsce na 100 m
3 miejsce na 200 m
5 miejsce na 1000 m

2 etap w Dusznikach Zdrój 13-14.05.2023 r.
6 miejsce na 200 m
5 miejsce na 300 m
6 miejsce na 1000 m

3 etap we Wrocławiu 27-28.05.2023 r.
7 miejsce 200 m
6 miejsce 1000 m

4 etap w Warszawie 9-10.09.2023 r.
4 miejsce 100 m
5 miejsce 1000 m
upadek na 300 m

 Gratulujemy - życzymy szybkiego powrotu do zdrowia !

Źródło i zdjęcia: UKS Z-T / PZSW

 

 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team
 • Zwoleń-Team

Jakub Lewandowski (FEA) powołany do Drużyny Gwiazd Turnieju o Orła Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego

W dniach 16 – 17.IX. 2023 drużyna FEA Gostynin- rocznik 2014 miała przyjemność uczestniczyć w ciekawym i doskonale zorganizowanym wydarzeniu piłkarskim, które było zorganizowane przez FutbolGang i Stoczniowiec Płock.

Turniej