Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ratujemy miejskie zabytki Gostynina – budynek przy ul. Rynek 26 (siedziba Urzędu Miasta Gostynina)

W ramach starań Gminy Miasta Gostynina o zachowanie nielicznych zabytków w naszym mieście złożony został wniosek na dofinansowanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Gmina Miasta Gostynina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 234.220,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 239.000,00 zł, wkład własny to jedynie 4.780,00 zł.
Budynek nr 26 przy Rynku to jeden z najpiękniejszych obiektów zabytkowych naszego miasta. Wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Gostynina pod numerem 47. Mieści się na obszarze „Zespołu staromiejskiego miasta Gostynina” wpisanym do rejestru zabytków. Powstanie budynku datuje się na początek XX w. Obiekt wybudowano w stylu nawiązującym do klasycyzmu z przeznaczeniem na szkołę. Obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta Gostynina i Gminy Gostynin. 
Ze względu na długi okres eksploatacji wymaga remontu i dostosowania do wymogów obowiązujących warunków technicznych z uwzględnieniem dostępności do obiektu osób ze szczególnymi potrzebami. Jego modernizacja pozwoli zachować dotychczasową funkcję administracyjną
Opracowana dokumentacja umożliwi Gminie Miasta Gostynina aplikować o środki unijne i krajowe na przeprowadzenie robót budowlanych.

  • Budynek Urzędu Miasta

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt