Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

90-lecie WSZPZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego

Za nami jubileusz 90-lecia Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, przypadający w 25 rocznicę istnienia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W jedności z pacjentami i z okazji Światowego Dnia Chorego uroczystość została połączona z otwarciem zmodernizowanego Pawilonu na terenie Zespołu.
Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem listu pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, dającego świadectwo tego, jak wiele pomocy otrzymują od personelu Zespołu. Przybyłych gości przywitała Dyrektor Zespołu – Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk. Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście honorowi: Marszałek  Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Pani Katarzyna Wieczorek, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele władz kościelnych na czele z ks. Dziekanem Andrzejem Rutkowskim, dyrektorzy zaprzyjaźnionych podmiotów leczniczych.
Program uroczystości zawierał: projekcję prezentacji, podsumowującej funkcjonowanie szpitala na przestrzeni ostatnich 25 lat oraz ukazującej największe inwestycje realizowane w tym czasie, dzięki wsparciu #SejmikuWojewództwaMazowieckiego oraz #UE.- wystąpienia gości: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, Burmistrza Miasta Gostynina – Pana Pawła Kalinowskiego, Starosty Powiatu – Pana Arkadiusza Boruszewskiego, Wójta Gminy Gostynin – Pana Edmunda Zielińskiego, Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pani Katarzyny Dubielak oraz Pani dr Barbary Konarskiej Pabiniak. - występ artystyczny. - poświęcenie budynku przez ks. Jakuba Kępczyńskiego-Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia oraz Diecezjalnego Duszpasterza Apostolstwa Chorych.- uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie pawilonu. Drugą część uroczystości stanowił poczęstunek pracowników szpitala oraz zaproszonych gości. Zespół wraz z pracownikami otrzymał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomy uznania z podziękowaniami za cenny wkład wniesiony w podnoszenie standardów opieki zdrowotnej na Mazowszu.

Współorganizatorem uroczystości był #SamorządWojewództwaMazowieckiego

Źródło:  WSZPZOZ Gostynin-Zalesie 

  • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
  • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
  • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
  • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
  • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
  • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
  • 90-lecie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt