Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Osiedle Wspólna zyska nową drogę i chodniki

Dnia 15 lutego 2024 r. burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu drogi gminnej – ul. Wspólnej w Gostyninie. Opracowana dokumentacja dotyczy modernizacji nawierzchni i budowy chodników. Roboty budowlane polegać będą na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożeniu nowej wraz z regulacją istniejących studzienek uzbrojenia terenu, a także rozebraniu chodników z płyt betonowych i krawężników oraz wykonaniu nowych z kostki betonowej i ustawieniu nowych krawężników.

Dokumentację wykona Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Spółka z o.o. z Gostynina. Firma ma czas na wykonanie zadania do dnia 15 grudnia br. Wartość wykonania projektu to 15.990,00 zł. Pieniądze na dokumentacje pochodzą z budżetu Gminy Miasta Gostynina.

Dzięki inwestycji powstanie wygodny dojazd do jednego z największych osiedli mieszkaniowych naszego miasta, a jego mieszkańcy będą mogli komfortowo i bezpiecznie dotrzeć do swoich mieszkań i posesji. Dodatkowo będzie zapewnione bezpieczne dojście i dojazd do Zalewu Piechota.

 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wspólna

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt