Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

SGTPG informuje

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego pozyskało dofinansowanie do szkoleń pn. „Pozyskiwanie i rozliczanie środków publicznych dla pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych”. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Szkolenia odbędą się w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla pracowników instytucji kultury (muzea, biblioteki, ośrodki kultury, szkoły muzyczne, galerie sztuki, świetlice i kluby) oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) wraz z ich prawidłowym wydatkowaniem i  rozliczeniem.
Szkolenie w tym zakresie pozwoli nabyć wiedzę niezbędną do samodzielnego przygotowania wniosków na finansowanie działań ze środków zewnętrznych, a także ich prawidłowego zrealizowania i rozliczenia. Szkolenie wpłynie bardzo pozytywnie na dalszą pracę osób w danej jednostce, doda pewności siebie i na pewno będzie motywujące do dalszych działań.
Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia działań dedykowanym organizacjom w ramach zadań publicznych:
- etapy planowania zadania publicznego,
- warunki wstępne realizacji zadania publicznego,
- omówienie celu głównego i szczegółowych, działań, produktów oraz rezultatów,
- wskaźniki osiągnięcia celów
- definiowanie, narzędzia, pomiar,
- źródła weryfikacji wskaźników,
- czynniki zewnętrzne, założenia realizacyjne i zagrożenia,
- planowanie zasobów ludzkich i materialnych,
- harmonogram wdrażania zadania publicznego jako narzędzie zarządzania,
- budżet zadania publicznego,
- koszty kwalifikujące się,
- definicja, rodzaje, zasady kwalifikowalności,
- źródła finansowania, harmonogram wydatków,
- zapisy umowy o realizację zadania publicznego.
- prawidłowa realizacja działań przewidziane w ofercie zadania publicznego,
- problemy występujące przy realizacji zadania publicznego,
- wprowadzanie zmian do oferty zadania publicznego,
- prowadzenie dokumentacji realizacji zadania publicznego,
- rozliczenie zadania publicznego, w tym omówienie sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
Szkolenie zostanie poprowadzone przez organizację posiadającą doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji projektów / zadań publicznych.
Szkolenie odbędzie się dnia 6 czerwca 2024 r. dla pracowników instytucji kultury, a 7 czerwca 2024 r. dla pracowników organizacji pozarządowych. Szkolenie będzie trwało 6 godzin (od 9:00 do 15:00).
Serdecznie zapraszamy.
Z wyrazami szacunku,
Paulina Lis
Dyrektor Biura
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych
Pojezierza Gostynińskiego
ul. Gostynińska 2a
09 - 520 Łąck
tel. kom. 600 933 423
tel. 24 261 40 54
www.pojezierzegostyninskie.pl
www.facebook.com/sgtpg

  • plakat
  • Regulamin
  • Karta uczestnictwa w szkoleniu

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt