Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gostynina

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gostynina położonego w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 28B.

Lokal mieszkalny położony na III piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju łazienki z WC o pow. 37,84 m. kw. do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w podpiwniczeniu budynku o pow. 3,6 m. kw.
Przedmiotowy lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym.W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina, teren na którym znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny Wojska Polskiego nr 28B jest na obszarze modernizacji istniejącej struktury przestrzennej o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW.

Cena spółdzielczego właśnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 150 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2024 roku (środa), o godz. 11:00 – tej w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać w terminie do dnia 21.06.2024 r.(włącznie) na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.Oględziny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Gostynin, dnia 27.05.2024 r.

Burmistrz Miasta Gostynina
Agnieszka Korajczyk - Szyperska


Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od 27.05.2023 r do 25.06.2024 r.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt