Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyninie uchwały nr 497/LXXII/2024z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Gostynina do dnia 15 maja 2024 roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Możne podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski do planu ogólnego należy składać wyłącznie za pomocą formularza zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13.11.2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, pn. „Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego”.
Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09 500Gostynin, pok. 301 i 303 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Gostynina.  

Wnioski można składać w formie papierowej osobiście lub listownie na adres Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500Gostynin lub w formie elektronicznej za pomocą:
•    poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@gostynin.pl;
•    platformy ePUAP.

Dla wniosków do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie ma obowiązującego formularza i można składać je w takiej samej formie jak wnioski do planu ogólnego.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Gostynina.

W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Gostynina danych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Kaja Sobiecka i Łukasz Flejszer nagrodzeni podczas uroczystej "Mazowieckiej Gali Mistrzów Sportu sezonu 2023"

W dn. 28 marca 2024 r. w sali konferencyjnej PGE Narodowy im. Kazimierza Górskiego w Warszawie podczas uroczystej "Mazowieckiej Gali Mistrzów Sportu sezonu 2023" zawodniczka UKS Zwoleń-Team Kaja Sobiecka została nagrodzona za wybitne osiągnięcia sportowe w 2023 r. we wrotkarstwie szybkim "w kategorii kadet/juniorka młodsza" wśród 513 znakomitych sportowców z Mazowsza (od akrobatyki, po boks, judo, unihokej, aż do sportów wrotkarskich: reprezentantów UKS Zwoleń-Team).
Ponadto instruktor UKS Zwoleń-Team Łukasz Flejszer otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe (trenerskie) z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
”Odebrane nagrody są efektem ciężkiej pracy podczas treningów oraz zmagań sportowych. Kaja jest sportowcem godnym naśladowania. Zawsze uśmiechnięta i otwarta, z ogromną radością spotyka się na treningach ze swoimi najmłodszymi wrotkarzami, dla których jest wzorem. Posiada wszystkie cechy sportowca od zdolności do kontrolowania i radzenia sobie z lękiem, pewności siebie, odporności mentalnej, sportowej inteligencji po etos ciężkiej pracy” – mówi Ł. Flejszer.
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy powodzenia w nadchodzącym sezonie 2024 !

 • Kaja Sobiecka i Łukasz Flejszer nagrodzeni
 • Kaja Sobiecka i Łukasz Flejszer nagrodzeni
 • Kaja Sobiecka i Łukasz Flejszer nagrodzeni
 • Kaja Sobiecka i Łukasz Flejszer nagrodzeni
 • Kaja Sobiecka i Łukasz Flejszer nagrodzeni
 • Kaja Sobiecka i Łukasz Flejszer nagrodzeni

Zmarła pani Barbara Wierszke

Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że we wtorek - 2 kwietnia br. w wieku 86 lat zmarła wieloletnia nauczycielka oraz prezes Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie – pani Barbara Wierszke.

Po ukończeniu Szkoły Pedagogicznej pani Barbara rozpoczęła pracę zawodową w szkole w Trębkach. Następnie pracowała w Szkole Podstawowej w Zuzinowie, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gostyninie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki i na koniec w gostynińskiej Trójce.

Przez 26 lat - od 1994 roku była przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, w której prężnie działała i zyskała sympatię i szacunek swoich koleżanek i kolegów.

Pogrzeb śp. Barbary Wierszke odbędzie się w piątek, 5 kwietnia br. o godzinie 13.00 na cmentarzu św. Jakuba.

 • śp. Barbara Wierszke - album rodzinny
 • Kondolencje

Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej

Koncert  Ikony polskiej muzyki rozrywkowej zgromadził wczoraj, tj. 3 kwietnia 2024 r., wielu mieszkańców Gostynina w sali kolumnowej zamku gostynińskiego. Wśród wykonawców byli wokaliści znani z programów telewizyjnych i polskich estrad – Anna Kukawska, Magdalena Fudała i Krzysztof Płonka oraz muzycy Grzegorz Bąk (gitara basowa), Michał Pejker (perkusja), Bogusław Zięba (piano/akordeon) i Maciej Muszyński (gitara).

Artyści w muzyczny nastrój wprowadzili odbiorców poprzez wykonanie takich przebojów jak: „Na pierwszy znak”, który kiedyś wykonywała Hanka Odronówna, „Zacznij od Bacha” Zbigniewa Wodeckiego, „Ach, jak przyjemnie”, który pierwotnie śpiewała Irena Santor czy „Szuja” Ireny Kwiatkowskiej.

Na zakończenie drugiego występu o godz. 19.00 muzycy zaprosili burmistrza Pawła Kalinowskiego do wspólnego wykonania utworu „Sen o Warszawie”. Słowa piosenki Mam tak samo jak ty miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił – tam gdzie moje sny….., szybko podchwyciła publiczność i cała sala śpiewając towarzyszyła wykonawcom na scenie jako chór.

Na zakończenie koncertu Anna Buraczyńska, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie podziękowania artystom za piękny występ, a publiczności za wspaniały nastrój i wspólne śpiewanie. 

 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • tn_DSC06341koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • koncert "Ikony polskiej muzyki rozrywkowej"
 • Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej
 • Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej
 • Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej
 • Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej
 • Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej
 • Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej
 • Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej
 • Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej
 • Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej
 • Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej
 • Doskonała zabawa z ikonami polskiej muzyki rozrywkowej

Konkurs Mazowiecki Lider Cyfryzacji edycja 2024

Województwo Mazowieckie organizuje od 2017 roku konkurs „Samorządowy lider cyfryzacji”. W celu odświeżenia formuły konkursu, pełniącego ważną rolę w promocji rozwiązań budujących wartości społeczne, jak i dla ukierunkowanej aktywizacji wybranych grup jednostek odpowiedzialnych za szczególną misję w systemie wsparcia społecznego, w ramach najnowszej edycji Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował aby adresatami konkursu były następujące jednostki:

1)      szkoły i placówki publiczne albo niepubliczne, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz placówki, o których mowa w art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe;

2)      jednostki kultury, będące formami organizacyjnymi działalności kulturalnej wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury), z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o  których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy.

Założeniem konkursu niezmiennie pozostaje wyróżnienie jednostek, których dorobek i aktywność w zakresie transformacji cyfrowej wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych dla celów społecznych. Konkurs wspiera ukazanie szeroko pojętej opinii publicznej kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej jednostki oraz promowanie działań z  zakresu cyfryzacji, które usprawniają realizację zadań podnoszących jakość życia mieszkańców Mazowsza. Przyjęta dla obecnej edycji forma wyłonienia zwycięzców, polegająca na przeprowadzeniu głosowania wśród samych uczestników niesie także walor wymiany wiedzy i najlepszych praktyk wśród jednostek o podobnej charakterystyce funkcjonowania oraz możliwość obserwacji optymalnych rozwiązań z punktu widzenia własnej jednostki. Podstawowymi elementami konkursu są:

1)      wyłonienie liderów cyfryzacji – instytucji w danym okresie wdrażających najbardziej wartościowe społecznie rozwiązania cyfrowe, wspierające mieszkańców w kluczowych obszarach edukacji i  kultury;

2)      ukazanie działań, z zakresu cyfryzacji, które przyczyniły się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców, np. poprzez automatyzację wybranych czynności, usprawnienie administracji, zapewnienie zwiększonego dostępu do usług, itp.;

3)      zaprezentowanie innowacyjnych i inspirujących pomysłów oraz projektów unikalnych dla danej instytucji lub nowatorskiego wykorzystania już dostępnych technologii.

Z uwagi na znacznie poszerzoną misję popularyzacji tej inicjatywy i wynikających z niej celów edukacyjnych oraz informacyjnych, przeprowadzono  aktualizację założeń przedmiotowego konkursu łącznie ze zmianą jego identyfikacji wizualnej (oznakowanie i logotyp konkursu). Zmieniona została też nazwa konkursu z węższego ujęcia jakim był dotychczas „Samorządowy lider cyfryzacji”, na określenie otwarte i uniwersalne jakim jest „Mazowiecki lider cyfryzacji”. Nowa nazwa zapewni także silniejszą identyfikację marki z regionem i działaniami prospołecznymi Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach przeprowadzenia najnowszej edycji konkursu 2024 wyodrębniono dwie kategorie, o  podstawowym znaczeniu społecznym:

1)      Kategoria 1 – Cyfrowa Szkoła;

2)      Kategoria 2 – Cyfrowa Kultura.

Dla laureatów każdej z kategorii przewidziano nagrody finansowe w wysokości:

1)      I miejsce – 50 000 zł brutto;

2)      II miejsce – 25 000 zł brutto;

3)      III miejsce – 10 000 zł brutto.

 Wszelkie informacje, w tym regulamin konkursu, zasady zgłoszenia dostępne są pod linkiem: https://geodezja.mazovia.pl/mazowiecki-lider-cyfryzacji.html

 • plakat

Informacja Burmistrza Miasta Gostynina

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późń. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 25 marca 2024 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz:

    lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w Gostyninie ul. Polnej 12 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej najemcy zamieszkującemu w tym lokalu wraz z udziałem w działce gruntu.

 • herb Gostynina

Wykaz lokalu mieszkalnego przy ul. Parkowej 3

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce     nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późń. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 25 marca 2024 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz:

    lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Gostyninie ul. Parkowa 3 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej najemcy zamieszkującemu w tym lokalu wraz z udziałem w działce gruntu.

 

 • herb Gostynina

Rozpoczęła się największa inwestycja Gostynina. Budowa oczyszczalni ścieków rozpoczęta!

W dniu wczorajszym (3 kwietnia 2024r.) odbyło się uroczyste rozpoczęcie największej inwestycji miejskiej. Burmistrz Paweł Kalinowski wraz z Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szymonem Nieciem wbili szpadel w ziemię pod budowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Inwestycja ta warta jest ponad 83 mln zł.

Podczas wczorajszego wydarzenia Prezes MPK i Burmistrz podkreślali jak ważne jest to zadanie dla naszego Miasta i jak wyglądał wieloletni proces prac nad przystąpieniem do tej inwestycji. 
Inwestor, Pan Sławomir Raniszewski Prezes Zarządu Spółki Wuprinż, poinformował, że zadanie rozpocznie się od remontu trafostacji, następnie będą przeprowadzone prace ziemne związane z przygotowaniem gruntu pod reaktory biologiczne, a w kolejnym etapie będzie modernizowany budynek przepompowni. Rozpoczęty I etap realizacji tego zadania opiewa na kwotę ponad 52 mln zł. Obecnie inwestycja realizowana jest ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, budżetu Województwa Mazowieckiego i budżetu Gminy Miasta Gostynina.

Przypominamy, że 7 lipca 2023 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. podpisało umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i  rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą – konsorcjum firm w składzie: 

 1. WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań – „Lider Konsorcjum”;
 2. POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Synów Pułku 26, 60-462 Poznań – „Partner Konsorcjum I”;
 3. MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy  ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów – „Partner Konsorcjum II”.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału video.

 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków

Zagrajmy w teqball w Gostyninie! Miasto otrzymało 15 tys. zł

Miło nam poinformować, że Fundacja Lotto przyznała Gminie Miasta Gostynina dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagrajmy w teqball w Gostyninie!”.

W ramach projektu zostaną zakupione dwa innowacyjne, wielofunkcyjne stoły Teqball pozwalające na uprawianie pięciu sportów w jednym miejscu: Teqball (siatkonoga), Teqvoly (siatkówka), Qatch (piłka ręczna), Teqpong (tenis stołowy), Teqis (odmiana tenisa stołowego). Zaplanowano również bezpłatne warsztaty sportowe dla mieszkańców Gostynina i powiatu gostynińskiego.

Realizacja zadania przewidziana jest w terminie: 15.04 – 30.09.2024 r.

Teqball to najszybciej rozwijająca się dyscyplina sportowa na świecie. Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu będzie można ją trenować również w naszym mieście. Zawodnicy grają stojąc przy stole, który jest łudząco podobny do stołu do tenisa stołowego. Charakteryzuje się on jednak tym, że jest zakrzywiony. Jest też niższy, a na środku zamiast siatki znajduje się płyta z pleksi. Grać może jednocześnie dwóch, czterech lub więcej graczy. Zawodnicy próbują przebić piłkę na drugą stronę stołu, używając różnych części ciała przy podaniach. Rozgrywka podzielona jest na sety. Stoły Teq zakupione w ramach realizacji projektu zostaną rozstawione na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie przy ul. Sportowej 1. W okresie zimowym stoły zostaną przeniesione do hali sportowej przy ul. Kutnowskiej, aby nie przerywać możliwości korzystania z nich.

Zakup stołów Teqball to kolejna już inwestycja w rozwój gostynińskiego sportu.

 

Zdjęcia: https://norfolkfootball.co.uk

 • Zagrajmy w teqball w Gostyninie
 • Zagrajmy w teqball w Gostyninie
 • Zagrajmy w teqball w Gostyninie

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gostyninie

Wczoraj wieczorem (4.04.2024 r.) na rynku miejskim, burmistrz Paweł Kalinowski powitał wraz z Łukaszem Wypychem, Prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla gostynińskiej jednostki.
 
Władze miasta w trosce o profesjonalizm oraz ciągłą gotowość strażaków OSP w Gostyninie do niesienia pomocy potrzebującym współfinansowały zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym.

Na zakup samochodu pożarniczego o wartości 1.469.604,00 zł Gmina Miasta Gostynina przekazała 400.000,00 zł z własnego budżetu. W kosztach zakupu partycypował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorząd Województwa Mazowieckiego, a także OSP w Gostyninie.

Pojazd będzie służył w akcjach ratowniczo-gaśniczych w Gostyninie, ale także powiecie i na terenie województwa mazowieckiego.
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP
 • nowy samochód dla OSP

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Nowej

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego we współpracy z Gostynińską Spółdzielnią Mieszkaniową w Gostyninie zostanie rozbudowane oświetlenie uliczne przy ul. Nowej. Wybudowany fragment będzie przedłużeniem istniejącej sieci w kierunku osiedla Czapskiego, a zastosowane oprawy będą spełniały normy, które zapewniają wysoką energooszczędność. W chwili obecnej trwają prace projektowe.

Inteligentne miasto zaczyna się od oświetlenia, które jest niezbędnym elementem miejskiej przestrzeni. Realizacja inwestycji bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
 • oświetlenie ul. Nowa
 • oświetlenie ul. Nowa

Już wkrótce nowe mieszkania dla mieszkańców. Podpisano umowę na realizację „Osiedla pod Klonami”

Prezes MTBS Konrad Wilkanowicz oraz Pan Bartłomiej Balcerzak Prezes Zarządu firmy Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o., sp.k. podpisali dziś (5.04.2024 r.), w obecności Burmistrza Pawła Kalinowskiego, umowę na realizację budowy bloków przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie.

„Osiedle pod Klonami” to zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych etapami. W pierwszej kolejności zakłada się budowę  budynku „A” wraz z niezbędną infrastrukturą. W kolejnym etapie realizację budynku „B” oraz budynku ”C”.

Do 30 lipca 2025 r. powstać ma budynek mieszkalny wielorodzinny „A”, który składać się będzie z 30 lokali mieszkalnych oraz 16 miejsc postojowych usytuowanych w garażu podziemnym. Do każdego lokalu mieszkalnego przynależna będzie komórka lokatorska. Każde mieszkanie posiadać będzie wygodny, duży balkon, a mieszkania na parterze dostępny będą miały taras. 

Osoby zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych na własność zapraszamy do kontaktu z Działem Inwestycji w siedzibie Spółki w godz. 7.00-15.00 lub telefonicznie pod numerem (24) 235 35 72. Szczegółowe informacje o ofercie mieszkaniowej dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mtbsgostynin.pl.

 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy
 • Osiedle pod Klonami, podpisanie umowy

Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymają od miasta dotacje

Po raz kolejny ogrody działkowe z terenu miasta Gostynina otrzymają dotacje. W dniu dzisiejszym (5.04.2024 r.) burmistrz Paweł Kalinowski wręczył przedstawicielom ogrodów działkowych symboliczne czeki, dzięki którym działkowcy będą mogli stworzyć lepsze warunki do korzystania z ogrodów.

Otrzymane środki to również wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wkład własny RODów. Dzięki dotacjom, Rodzinny Ogród Działkowy BRATOSZEWO na swoim terenie przeprowadzi remont sieci wodociągowej, Rodzinny Ogród Działkowy KROKUS przeprowadzi rozbudowę oświetlenia zewnętrznego, Rodzinny Ogród Działkowy RELAX wyremontuje swoje ogrodzenie, natomiast Rodzinny Ogród Działkowy TULIPAN zakupi rębak na własne potrzeby.

Dotacje otrzymały:

 1. Rodzinny Ogród Działkowy BRATOSZEWO – Remont sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BRATOSZEWO” w Gostyninie
  Koszt całkowity zadania: 70.000,00 zł
  Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 20.000,00 zł
  Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego: 20.000,00 zł
  Wkład własny ROD: 30.000,00 zł
 2. Rodzinny Ogród Działkowy KROKUS – Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS”  w Gostyninie
  Koszt całkowity zadania: 20.000,00 zł
  Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 8.000,00 zł
  Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego: 8.000,00 zł
  Wkład własny ROD: 4.000,00 zł
 3. Rodzinny Ogród Działkowy RELAX – Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX” w Gostyninie
  Koszt całkowity zadania: 35.000,00 zł
  Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 14.000,00 zł
  Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego: 14.000,00 zł
  Wkład własny ROD: 7.000,00 zł
 4. Rodzinny Ogród Działkowy TULIPAN – Zakup rębaka na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” w Gostyninie
  Koszt całkowity zadania: 15.000,00 zł
  Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 6.000,00 zł
  Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego: 6.000,00 zł
  Wkład własny ROD: 3.000,00 zł

 

 • RODy z dofinansowaniem
 • RODy z dofinansowaniem
 • RODy z dofinansowaniem
 • RODy z dofinansowaniem
 • RODy z dofinansowaniem
 • RODy z dofinansowaniem
 • RODy z dofinansowaniem
 • RODy z dofinansowaniem

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA z dnia 4 kwietnia 2024 roku dot. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Gostyninie

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 4 kwietnia 2024 roku

 

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Gostyninie   w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

 

W związku z trwającą modernizacją Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 - następuje zmiana siedziby z Miejskiego Centrum Kultury, ul. 18 Stycznia 2 w Gostyninie na Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Polna 36 w Gostyninie (Szkoła Podstawowa Nr 5 - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, wejście od ul. Polnej od strony dziedzińca).

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Polna 36 głosują mieszkańcy ulic: Akacjowa, Stefana Fabiszewskiego, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Jagiellończyka, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Ppłk. Zygmunta Kostkiewicza, Leśna, Lipowa, Osada Drzewce, Piaskowa, Bolesława Prusa, Witolda Sadownika, 18 Stycznia, Krzysztofa Szydłowieckiego, Mieczysława Święcickiego, Wesoła, Wierzbowa, Eugeniusza Wilczkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zalesie, Stefana Żeromskiego, Żytnia.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024 roku od godz. 7.00 do godz. 21.00. Zmiana siedziby ma charakter jednorazowy i dotyczy wyłącznie wyborów do zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

 • wybory 2024

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie od dziś oficjalnie ma nowego szefa

St. bryg. Andrzej Ledzion został nowym Komendantem Powiatowym PSP w Gostyninie. Akt powołania osobiście wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Maciej Bieńczyk. Decyzję powołującą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej odczytał st. kpt. Michał Borkowski.

Nowy komendant zapewniał o jak najlepszej pracy dla całego gostynińskiego powiatu.

W uroczystej zbiórce udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta Gostynina pan Paweł Kalinowski, a także samorządowcy z całego powiatu i kapelan strażaków ks. Andrzej Rutkowski. Były komendant gostynińskiej jednostki Roman Kossobudzki mówił, że Andrzej Ledzion na tym stanowisku to strzał w dziesiątkę. 

Andrzej Ledzion w straży służy od 1993 roku. W gostynińskiej Komendzie pracuje od 2000 roku.

 

Bezpłatne zabiegi sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt

Drodzy Mieszkańcy, już w kwietniu rusza kolejna edycja darmowej sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt właścicielskich i kotów wolnożyjących. Obecnie czekamy na wejście w życie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2024. O rozpoczęciu naboru wniosków poinformujemy Państwa niebawem. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 pok. nr 1 bądź telefonicznie pod nr 24 236 07 42.

 

fot. unsplash.com

 • bezpłatne zabiegi dla zwierząt

Zapraszamy na uroczystość upamiętniającą 14. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej i 84. rocznicę Mordu Katyńskiego

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin zapraszają na uroczystości upamiętniające 14. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej i 84. rocznicę Mordu Katyńskiego, które odbędą się 10 kwietnia 2024 r. przy Krzyżu Katyńskim i Pomniku Smoleńskim przy ul. Kutnowskiej.

Program uroczystości obejmuje: wystąpienia okolicznościowe, modlitwę za zmarłych oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

 

 • plakat - uroczystości katyńskie i smoleńskie

Kondolencje dla pani Marzeny Ligockiej

 • -

Podpisano umowę na kolejną inwestycję na stadionie MOSiR

W dniu dzisiejszym (9 kwietnia 2024 r.) pan Paweł Kalinowski Burmistrz Miasta Gostynina wspólnie z panem Robertem Kotlewskim pełnomocnikiem firmy COLOSEO JUSTYNA KOTLEWSKA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podpisali umowę pn. „Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”. Umowa realizowana jest w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu: Edycja 2024”.

Decyzją Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego Gminie Miasta Gostynina przyznano dofinansowanie w wysokości 113.951,00 zł na realizację tego zadania. Wartość robót budowlanych wyniesie 225.262,20 zł.

Inwestycja polega na budowie trybun przy pełnowymiarowym boisku treningowym ze sztuczną nawierzchnią na terenie MOSiR. Zadanie obejmie budowę trybun dla gospodarzy: trzyrzędowej na 132 i dwurzędowej na 48 miejsc oraz trybuny dla gości na 24 miejsca. Teren pod trybunami zostanie utwardzony, wykonane zostaną dojścia, a przy trybunie dla gości także ogrodzenie.
Boisko treningowe miało pierwotnie służyć jedynie do prowadzenia treningów zawodników, ale z uwagi na planowaną w najbliższym czasie modernizację płyty głównej stadionu z boiskiem trawiastym zasadnym jest wyłączenie tego boiska z rozgrywek ligowych na czas modernizacji.

Budowa trybun przy boisku treningowym stała się konieczna, aby Miejski Klub Sportowy MAZUR GOSTYNIN mógł rozgrywać mecze w ramach rozgrywek ligowych (obecnie Decathlon V liga: grupa: mazowiecka I).

Zadanie "Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Termin realizacji umowy wymagany jest do 15 czerwca br.  Dzięki tej inwestycji władze miasta wyszły naprzeciw potrzebom kibiców naszego miejskiego zespołu, dopingujących piłkarzy w meczach.

 • Podpisanie umowy na budowę trybun przy MOSiR
 • Podpisanie umowy na budowę trybun przy MOSiR
 • Podpisanie umowy na budowę trybun przy MOSiR
 • Podpisanie umowy na budowę trybun przy MOSiR
 • Podpisanie umowy na budowę trybun przy MOSiR
 • Podpisanie umowy na budowę trybun przy MOSiR

Disco pod Ratuszem w najbliższą sobotę

Drodzy mieszkańcy,
Do tej pory mogliśmy Wam umilać muzycznie długie zimowe wieczory w gościnnych murach Zamku Gostynińskiego, za co Wam serdecznie dziękujemy. Było nam niezmiernie miło, kiedy mogliśmy patrzeć na Wasze wzruszenie, radość i przyjemność z obcowania ze sztuką muzyczną i dźwiękiem instrumentów.
Przyszła wiosna, a wraz z nią powitaliśmy słoneczne promienie na naszych twarzach. Zapragnęliśmy więcej wychodzić z domu i spotykać się na zewnątrz. Dlatego też zapraszamy Was na muzyczny plener!!!!

W najbliższą sobotę (13 kwietnia 2024 r.) spotkajmy się pod Ratuszem, by wspólnie bawić się przy tanecznych rytmach zespołów: TOLEDO i DIADEM. Startujemy o godzinie 19.00. Nie może Was zabraknąć.
Z naszej strony zapewniamy dobrą zabawę i wstęp BEZ WEJŚCIÓWEK!!!
Zatem, do zobaczenia w sobotę na DISCO POD RATUSZEM!!!!

 • Disco pod Ratuszem

Trwają roboty przy budowie magistrali ciepłowniczej w Gostyninie

Burmistrz pan Paweł Kalinowski w dniu dzisiejszym (10 kwietnia 2024 r.) odwiedził teren budowy magistrali ciepłowniczej, aby sprawdzić postępy prac tej inwestycji. Spotkał się z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej panem Szymonem Nieciem i pracownikami wykonawcy - firmy Infracorr Sp. z o.o z Niestępowa.

Zakończył się pierwszy etap, czyli wiercenie pilotażowe, a obecnie odbywa się etap drugi tzn. powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy oraz wpychanie rur osłonowych. Rozwiercanie odbywa się przy pomocy głowicy, odpowiedniej do warunków gruntowych. Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz dzięki obracającym się ślimakom. W miarę postępu dokładane są kolejne rury osłonowe oraz ślimaki, a w komorze odbiorczej wypychane są żerdzie.

Przed wykonawcami jeszcze trzeci etap – wciskanie rur przewodowych i wypychanie stalowych rur osłonowych.

Przed wykonaniem prac należało zabezpieczyć tory. Dokonano tego za pomocą tzw. wiązek szwajcarskich czyli umocnienia torowisk dodatkowymi elementami stalowymi.

Nowa linia głównego ciepłociągu wyniesie 1037 m łącznie, a trasa ominie hale przemysłowe Budmat Still, pod którymi obecnie magistrala jest zlokalizowana. Nowa linia dwukrotnie będzie przebiegała pod torami.

Inwestycja wyniesie około 6,5 mln zł netto.

 

 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej
 • budowa magistrali ciepłowniczej

Wojewódzki Turniej dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym

Organizatorzy: Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZNP, Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie i Uczniowski Klub Sportowy "Alfa" Gostynin zapraszają 20 kwietnia (sobota) o godz. 10.00 do hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 na XVIII Wojewódzki Turniej nauczycieli i pracowników oświaty w tenisie stołowym.

Rozgrywki odbywać się będą  kategoriach kobiet i mężczyzn.W przypadku byłych zawodników zrzeszonych obowiązuje 2 letnia karencja.

Informacja o przetargu na mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 28b

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 4 kwietnia 2024 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 83 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 28B wraz z pomieszczeniem przynależnym, udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie. 

Zmarł Waldemar Funk – inicjator współpracy Gostynina i Langenfeld

O śmierci śp. Waldemara Funka poinformowała, 7 kwietnia 2024 r., burmistrza Pawła Kalinowskiego, rodzina Zmarłego. 
Waldemar Funk urodził się 29 września 1935 r. i wychował we wsi Polesie koło Gostynina w rodzinie niemieckich ewangelików, gdzie jego przodkowie od kilku pokoleń prowadzili gospodarstwo rolne. Wśród mieszkańców wsi miał wielu przyjaciół mimo różnic religijnych i kulturowych. Nauczył się mówić po polsku. Po zakończeniu okupacji rodzina została deportowana do Niemiec i trafiła wraz z dużą grupą innych niemieckich wysiedleńców z ziemi gostynińskiej do obozu przejściowego utworzonego w Langenfeld Rhld. Tam też jego rodzice osiedlili się i utrzymywali bliskie kontakty z dawnymi niemieckimi mieszkańcami Gostynina. W grupie tej poznał swoją przyszłą żonę Ernę Wegert – byłą mieszkankę Choinka, która także ze swoją rodziną trafiła do Langenfeld. Państwo Funk doczekali się trójki dzieci – Edgara, Martina i Kerstin.

Waldemar Funk już w latach 70. przyjeżdżał do Gostynina. Początkowo prywatnie, z sentymentu i tęsknoty. Nagrywał kamerą filmy ukazujące gostynińskie krajobrazy, ludzi i okolicę. Po powrocie z Gostynina do Langenfeld w mieszkaniu państwa Funk przez kilka tygodni codziennie gromadzili się znajomi, aby oglądać Jego nagrania, wspominać. Entuzjazm i wzruszenie, z jakim opowiadał Waldemar o Gostyninie i Polsce przyciągały za każdym razem rzesze osób. Tradycją stały się także organizowane przez niego w Langenfeld coroczne zjazdy byłych gostyniniaków. Na spotkania przyjeżdżały zawsze dziesiątki osób.

Waldemar jednocześnie rozpoczął starania o nawiązanie oficjalnych kontaktów między Gostyninem i Langenfeldem. Organizował i uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami samorządów obu miast, przekonywał do swojego pomysłu. Jako radny Rady Miejskiej w Langenfeld forsował pomysł w gremiach samorządowych. Stał się ambasadorem naszego miasta w Niemczech.
Dzięki zapałowi, ogromnej determinacji przy pokonywaniu wielu trudności, uporowi i wsparciu żony Erny udało się Waldemarowi doprowadzić w 1998 r. do podpisania oficjalnej umowy partnerstwa pomiędzy miastami Gostynin i Langenfeld. Na tym jednak nie poprzestał. W 2002 r. założył Stowarzyszenie Popierania Partnerstwa Gostynin-Langenfeld, które to przejęło inicjatywę  organizowania działań między miastami i ich współfinansowania. Stowarzyszenie dało podstawy do utworzenia w 2014 r. Komitetu Partnerstwa Miasta Langenfeld, skupiającego obecnie pięć europejskich partnerstw.

Tradycją stały się także spotkania w domu państwa Funków podczas każdego pobytu nie tylko oficjalnej delegacji miasta, ale także dzieci, sportowców, strażaków czy artystów plastyków z Gostynina w Langenfeld. Serdeczność, życzliwość oraz ogromna sympatia towarzyszyła każdej wizycie. Burmistrz Paweł Kalinowski odwiedził państwa Funk 29 września 2023 r. podczas jubileuszu 25-lecia partnerstwa Gostynina z miastem Langenfeld, w dzień 88 urodzin pana Waldemara.

Dzięki wielkiemu sercu i ogromnemu zaangażowaniu Waldemara udało się zbudować trwałe partnerstwo miast, zrealizować kilkadziesiąt wspólnych projektów, a przede wszystkim  stworzyć ludzkie przyjaźnie.

Za swoje zaangażowanie na rzecz mieszkańców Waldemar Funk został odznaczony w 2006 r. Medalem za zasługi dla miasta Gostynina.
Wraz z odejściem Waldemara Funka mieszkańcy Gostynina stracili wielkiego przyjaciela w Langenfeld.

 • Waldemar Funk

Rusza pierwszy etap budowy "Osiedla pod Klonami" przy ul. Kutnowskiej

Zgodnie z umową zawartą z Generalnym Wykonawcą dziś (12.04.2024 r.) o godz. 10.00 nastąpiło przekazanie placu budowy celem realizacji I etapu inwestycji „Osiedla pod Klonami” obejmującej budowę budynku mieszkalnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie.
Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k., Inwestorem Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 30.000.000 zł. Wartość I etapu ponad 10.000.000 zł.

Przypominamy, „Osiedle pod Klonami” to zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych etapami. W pierwszej kolejności zakłada się budowę  budynku „A” wraz z niezbędną infrastrukturą. W kolejnym etapie realizację budynku „B” oraz budynku ”C”.

Do 30 lipca 2025 r. powstać ma budynek mieszkalny wielorodzinny „A”, który składać się będzie z 30 lokali mieszkalnych oraz 16 miejsc postojowych usytuowanych w garażu podziemnym. Do każdego lokalu mieszkalnego przynależna będzie komórka lokatorska. Każde mieszkanie posiadać będzie wygodny, duży balkon, a mieszkania na parterze dostępny będą miały taras. 

Osoby zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych na własność zapraszamy do kontaktu z Działem Inwestycji w siedzibie Spółki w godz. 7.00-15.00 lub telefonicznie pod numerem (24) 235 35 72. Szczegółowe informacje o ofercie mieszkaniowej dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mtbsgostynin.pl.

 

 • Osiedle pod Klonami, przekazanie placu pod budowę
 • Osiedle pod Klonami, przekazanie placu pod budowę
 • Osiedle pod Klonami, przekazanie placu pod budowę
 • Osiedle pod Klonami, przekazanie placu pod budowę
 • Osiedle pod Klonami, przekazanie placu pod budowę
 • Osiedle pod Klonami, przekazanie placu pod budowę
 • Osiedle pod Klonami, przekazanie placu pod budowę
 • Osiedle pod Klonami, przekazanie placu pod budowę
 • Osiedle pod Klonami, przekazanie placu pod budowę
 • Osiedle pod Klonami, przekazanie placu pod budowę
 • Osiedle pod Klonami, przekazanie placu pod budowę

Szkółka Żeglarska zaprasza

Chcesz aby Twoje dziecko poznało fascynującą dyscyplinę sportu i zdobyło nowe umiejetnosci? Zapisz je na zajęcia szkółki żeglarskiej, które są realizowane przez Klub Żeglarski HALS. Zajęcia składać się będą z części przygotowawczej realizowanej na sali gimnastycznej i na basenie oraz części praktycznej odbywającej się na jeziorze Bratoszewo w Gostyninie.

Szkolenie prowadzone będzie w ramach projektu wspieranego finansowo przez Gminę Miasta Gostynina i dla dzieci gostyninskich szkół jest bezpłatne.

Szczegóły i dodatkowe informacje znajdują się na stronie hals.org.pl

 • szkółka żeglarska zaprasza

Rozpoczęła się budowa nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3

Od wczoraj, 11 kwietnia 2024 r., trwa budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie. Wykonawcą zadania jest firma RONIN Łukasz Borowiec z siedzibą w Winnicy.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę ośmiu urządzeń placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną, ogrodzenia panelowego o wysokości 1,25 m oraz ławek, koszty na śmieci i stojaka na rowery. Zamontowane zostaną także lampy oświetleniowe i kamery, utwardzony będzie teren, a także wykonany chodnik z kostki betonowej.

Wykonawca wygrodził teren, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom szkoły i przystąpił do rozbiórki istniejącego tu placu zabaw.

Po zakończeniu prac - koniec lipca br., powstanie nowoczesny obiekt małej architektury. Zapewni bezpieczne spędzanie czasu wolnego uczniom w czasie przerw śródlekcyjnych, a dzieciom z osiedla A. Mickiewicza oraz J. Bema po zajęciach i w weekendy.

Na budowę placu zabaw miasto pozyskało 550.000,00 zł z programu PEFRON Dostępna Przestrzeń Publiczna. Wartość robót budowlanych to 656.811,10 zł

 • Budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie
 • Budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie
 • Budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie
 • Budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie

Taneczna zabawa pod Ratuszem

W minioną sobotę, na rynku miejskim, zaingurowane zostały koncerty pod Ratuszem. Jako pierwsi na scenie wystąpili artyści z zespołołu Toledo, z Sochaczewa, którzy zaśpiewali m.in. takie utwory jak „Zakochajmy się”, czy „Rumiane jabłuszka”. Natomiast z zespołem Diadem publiczność bawiła się przy piosenkach „Samoloty”, czy „Zabrałaś serce moje”.

W podziękowaniu za dobrą zabawę, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski zapowiedział, że kolejne koncerty pod Ratuszem będą organizowane wkrótce.

 

 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem
 • Disco pod Ratuszem

Uwaga na silny wiatr

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega. Dziś (16.04.2024 r.) od godz. 10:00 do godz. 19:00 prognozowane są wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Punktowo możliwe również burze.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski

W sobotę, 12 marca w Trzebnicy odbyły się Mistrzostwa Polski Taekwon-do. W zawodach brało udział blisko 700 zawodników. Czworo z nich reprezentowało Klub Taekwon-do Hwarang z Gostynina, osiągając następujące sukcesy:

 • Piotr Kostuniak: złoto - techniki specjalne, brąz - walki ciągłe
 • Tytus Tarka: srebro - techniki specjalne
 • Julian Cieślakowski: srebro - układy formalne, złoto techniki specjalne
 • Tomasz Cieślakowski: srebro - układy formalne

Turniej stanowił kwalifikację do Kadry Narodowej Polskiej Federacji Taekwon-do (wyniki wkrótce), która już w maju będzie reprezentowała Polskę na zawodach w Walii.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zainteresowane treningami osoby zapraszamy na stronę www.hwarang.pl

 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski
 • Taekwon-do Hwarang z medalami Mistrzostw Polski

Trwają prace na miejskich inwestycjach

Każdy tydzień przybliża nas do oddania do użytku kolejnych, miejskich inwestycji. Burmistrz Miasta Gostynina wraz z pracownikami Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej dokonali kontroli robót budowlanych trwających w Miejskim Centrum Kultury, przy budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w zamku gostynińskim. Postęp prac widać gołym okiem, a umowne terminy oddania inwestycji do użytku nie są zagrożone. 

W MCK trwają prace instalacyjno-wykończeniowe – zakładanie okładzin ściennych i podłogowych. Przypominamy, że na inwestycję miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.406.740,70 zł. Łączna wartość robót budowlanych wynosi 13.825.744,19 zł. 
Plac zabaw przy SP3 wyposażony będzie w osiem urządzeń z nawierzchnią bezpieczną. Zamontowane zostaną także lampy oświetleniowe i kamery, utwardzony będzie teren, a także wykonany chodnik z kostki betonowej. Na budowę placu zabaw miasto pozyskało 550.000,00 zł z programu PEFRON Dostępna Przestrzeń Publiczna. Wartość robót budowlanych to 656.811,10 zł

Natomiast w zamku trwają prace renowacyjne przy tynkach wewnętrznych w szatni. W następnej kolejności wykonana zostanie renowacja tynków zewnętrznych na ścianie południowej kaplicy i ścianie zachodniej baszty. Drewniane okna zostaną poddane renowacji konserwatorskiej w zakresie powłoki malarskiej. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 222.998,96 zł. Całkowita wartość zadania: 297.924,52 zł.

 

 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie
 • inwestycje miejskie

Wkrótce powstanie ścieżka spacerowa wokół jeziora Zamkowego

Dziś (17 kwietnia 2024 r.) Burmistrz Miasta Gostynina podpisał z Panem Pawłem Malinowskim Prezesem Zarządu firmy Roto-Tech sp. z o.o., oraz Panem Tomaszem Reszkowskim reprezentującym firmę Project Manager, umowy na Regulację i umocnienie części linii brzegowej jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki oraz umowę na nadzór inwestorski nad tą inwestycją.

W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki istniejących pomostów oraz do regulacji i umocnienia części linii brzegowej jeziora Zamkowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz do budowy pomostów wędkarskich i kładki. Dzięki tym pracom, połączona zostanie nowo powstała ścieżka spacerowa przy Zamku z istniejącą już po drugiej stronie jeziora.

Zadanie obejmuje:

 • umocnienie dna skarpy palisadą drewnianą po obu stronach jeziora,
 • umocnienie skarpy jeziora od dna do korony,
 • umocnienie brzegu jeziora powyżej skarpy,
 • rozbiórkę istniejących pomostów,
 • budowę pomostu stałego,
 • budowę 5 kpl. pomostów pływających,
 • budowę kładki,
 • budowę ścieżek utwardzonych,
 • odtworzenie terenów zielonych.

Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 1.693.710,00 zł, wkład własny miasta: 188.190,00 zł.

 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego
 • podpisanie umowy na budowę ścieżki spacerowej wokół jeziora Zamkowego

Uwaga na przymrozki

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega. Od dziś 17.04.2024 r. od godz. 23:00 do 18.04.2024 do godz. 8:00 prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

Czyste powietrze w liczbach

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 453 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 237 szt.
Liczba wypłaconych dotacji - 3.778.286,01 zł

Rusza akcja bezpłatnej sterylizacji/ kastracji i czipowania zwierząt

W okresie 18.04 – 30.09.2024 r. mieszkańcy miasta Gostynina mogą skorzystać z bezpłatnego zabiegu sterylizacji, kastracji i czipowania psa lub kota. Program przewiduje również zabiegi ograniczające niekontrolowane rozmnażanie kotów wolno żyjących. 

Wysokość środków finansowych jest ograniczona, a dofinansowanie zostaje zapewnione według kolejności zgłoszeń. 

Zabiegi wykonuje Przychodnia Weterynaryjna WADERA 09-500 Gostynin, ul. Zamkowa 19.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 pok. nr 1 bądź telefonicznie pod nr 24 236 07 42.

Zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasta Gostynin” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

fot. Dolina Noteci.pl

 • logotypy
 • logotypy
 • czipowanie psa i kota

Obrady LXXIII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W  dniu 25 kwietnia 2024  roku o godz. 10.00 w sali  posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXXIII  sesji  Rady Miejskiej  -  VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji;   
1. Otwarcie obrad. 
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina. Informacja o realizacji zadań statutowych w roku 2023:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie;
2) Punkty opieki nad dziećmi do lat trzech:  „Bajkowy zakątek” oraz „Zaczarowana kraina”,
3) Klub Seniora „Parostatek”.
5. Informacja o realizacji zadań statutowych w roku 2023 przez Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina.
7. Informacja Prezesa Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z o.o. w Gostyninie o realizacji zadań statutowych w roku 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2024 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2024-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  ławników do Sądu Okręgowego w Płocku, w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.  
16. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert  Reder

 

 • Herb Miasta Gostynina

Mecz Mazur Gostynin vs. Płońska Akademia Futbolu

W imieniu organizatorów zapraszamy na mecz 21 kolejki Decathlon V Ligi Mazowieckiej Gr. 1 - Mazur Gostynin - Płońska Akademia Futbolu.

Miejsce: BOISKO GŁÓWNE MOSiR Gostynin, ul. Sportowa 1
Termin: 20.04.2024 r. godz. 15:00

Jednocześnie kibicom i sympatykom, którzy przybędą na mecz Mazur Gostynin - PAF Płońsk, przypominamy, że w związku z II turą wyborów Burmistrza Miasta Gostynina trwać będzie cisza wyborcza .

Zabroniona jest jakakolwiek agitacja wyborcza!

 • Mecz Mazur Gostynin - Płońska Akademia Futbolu
 • Cisza wyborcza

Ostrzeżenia meteo. Uwaga na przymrozki i oblodzenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega. 

Dziś 18.04.2024 r. od godz. 21.00 do dnia 19.04.2024 do godz. 08.00 prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1°C, przy gruncie do -4°C, lokalnie do -3°C i przy gruncie nawet do -6°C.
Ponadto w tym czasie prognozuje się również zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Uroczyste otwarcie nowej części Szkoły Podstawowej w Emilianowie

W czwartek, 18 kwietnia w Szkole Podstawowej w Emilianowie przecięto wstęgę i tym samym uroczyście otwarto nową część obiektu.
Dyrektor placówki Kinga Ilska-Bylińska witając gości mówiła, że szkoła to ważny etap w życiu człowieka. - Dziś otwieramy nowy rozdział naszego szkolnego życia.
Kierownik delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie Anna Wiśniewska gratulowała dobrej współpracy samorządu i szkoły.
Wójt Edmund Zieliński z zadowoleniem mówił, że na zakończenie jego przygody z samorządem szkoła otrzymuje nowe skrzydło jeszcze pachnące budową. Za szybkie wykonanie budowy podziękował wykonawcy - Przedsiębiorstwu Budowlanemy Król. 
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska jest przekonana, że nowe zaplecze przyczyni się do lepszych wyników w nauczaniu.
W uroczystościach udział wzięła emerytowana nauczycielka Bożena Romanowska, która w szkole w Emilianowie rozpoczęła pracę w 1985 roku i doskonale pamięta czasy, jak woźna wówczas musiała przychodzić do szkoły o godzinie 4.00 nad ranem aby rozpalić ogień w piecu kaflowym.
Uczniowie wystąpili z programem artystycznym, a na zakończenie był okolicznościowy tort.

 

Źródło: gostynin24.pl

 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie
 • Uroczyste otwarcie nowej części SP w Emilianowie

Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie

Już wkrótce długo oczekiwana modernizacja na gostynińskim stadionie zostanie rozpoczęta. Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał dziś (18 kwietnia br.) umowę na wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.
Na realizację przedmiotowego zadania miasto pozyskało dofinansowanie z dwóch źródeł, tj. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (5.554.076,79 zł) oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023” (3.500.000,00 zł).
 
Wykonawcą robót budowlanych jest firma ADA-LIGHT sp. z o.o. z siedzibą w Budach Kozickich, przy czym roboty ziemne i związane z instalacjami sanitarnymi wykona Hydropol sp. z o.o. z Gostynina, a nawierzchnię z trawy naturalnej firma G&Syn Boiska Ewa Gawlik z Otłoczyna.
Końcowy termin realizacji umowy to 30 sierpnia 2025 r. Za wykonanie zadania firma otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 7.640.000,00 zł , z czego 2.000.000,00 zł jeszcze w tym roku. Nadzór inwestorski to koszt 123.000,00 zł, a więc łączna wartość inwestycji wynosi 7.763.000,00 zł brutto.
 
Z uwagi na fakt, że całkowita wartość zadania po przetargu jest niższa od wcześniej szacowanej, obydwa dofinansowania ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu. Pokryją jednak w całości koszt inwestycji, nie jest wymagany wkład własny.
Dzięki zaangażowaniu burmistrza Pawła Kalinowskiego pozyskano dofinansowanie na I etap prac (budowa nowego pełnowymiarowego boiska treningowego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym), który zakończył się w 2022 r., a teraz rozpocznie się II etap – modernizacja płyty głównej i bieżni.
 
W ubiegłym roku powstało boisko do minigolfa. Główny obiekt zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który przez wiele lat nie był remontowany i udoskonalany, będzie po ukończeniu inwestycji odpowiadał obowiązującym dziś standardom.
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie
 • Podpisana umowa na II etap modernizacji stadionu w Gostyninie

Konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego - zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym

Informujemy o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
  w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 
  a)   pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
  b)   za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP
  - bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne.
Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. "Solidarności" 61 w Warszawie - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link: https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.

MOSiR zaprasza na Majowy Bieg Konstytucji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku na Majowy Bieg Konstytucji, który odbędzie się 26 kwietnia br. (piątek) o godz. 15.30 - start i meta na stadionie MOSiR.

Według programu imprezy całość rozpocznie się o godz. 15.30 biegiem rodziców i przedszkolaków na dystansie 100 m. Następnie co 10 minut odbywać się będzie kolejny bieg.

Na mecie na zwycięzców kategorii wiekowych czekają statuetki, pamiątkowe medale i czek dyplomy. 

 • plakat - zaproszenie

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie informuje, że na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 21:00 dnia 23.04.2024 do godz. 08:00 dnia 24.04.2024 r. prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Żeromskiego

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. Żeromskiego. Działka: 5543, o powierzchni: 473 m. kw., przy ul. Żeromskiego, PL1G/00011907.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 155/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 roku, teren działki wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana w północnej części osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy utwardzonej ulicy miejskiej – ul. Żeromskiego. Ma kształt prostokąta, jeden z krótszych boków przylega do ulicy. Przez środek części działki przebiega podziemny
kabel elektroenergetyczny średniego napięcia, zasilający odbiorców prądu na osiedlu.
W związku z ograniczeniami związanymi z przebiegiem podziemnego przewodu elektroenergetycznego w środkowej części działki – w przypadku zlokalizowania budynku w centralnej części działki przewód musi zostać przeniesiony na inne miejsce lub musi nastąpić przebudowa linii SN.

Cena wywoławcza wynosi 33.000,00 zł + obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2024 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 22.05.2024 r. (włącznie) na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg. Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47. Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Gostynin, dnia 23.04.2024 rok

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

Wystawa pokonkursowa pn. "Znów przyjdzie maj" w MCK

22.04.24 w tymczasowej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej „Znów Przyjdzie Maj”.
Choć za oknami wieje i temperatura nie nastraja zbyt pozytywnie, u nas pachniało majem, a w naszych sercach zagościła wiosna. 
Jeśli macie ochotę poczuć to samo, zapraszamy do nas, aby obejrzeć wspaniałe prace dzieci i młodzieży z Gostynina i okolic.
Wystawę można podziwiać do 06.05.2024 przy ul. Wojska Polskiego 23.
Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom, oraz wylosowano trzy nagrody specjalne ufundowane przez Malownia
Wysłuchano także pięknie zaprezentowanego utworu „Piechotą do lata”, w wykonaniu Gabrieli Ostrowskiej. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. Przypominamy także listę laureatów, bo jest się czym chwalić
Jury w składzie Anna Buraczyńska, Edyta Anyszka, Małgorzata Jakubowska, Anna Milewska i Aleksandra Ledzion Przyznało następujące miejsca:
MIEJSCE I
1. Zuzanna Krzykowska 7 lat SP. Łąck
2. Liliana Śmigielska 6 lat Przedszkole samorządowe Pacyna
3. Adam Piętka 13 lat Zespół Szkolno Przedszkolny Gostynin
4. Julia Szmigielska 9 lat SP. Pacyna
5. Natalia Pius 11 lat SP. Emilianów
6. Oliwia Kopiec 11 lat SP. nr.1 Gostynin
7. Oliwia Markowska 12 lat SP. Teodorów
8. Kinga Florczak 10 lat SP. Pacyna
9. Dagmara Gromczewska 9 lat SP. Łąck
10. Adam Gospodarowicz 11 lat SP. nr.3 Gostynin
11. Nikola Kwiatkowska 10 lat SP. Pacyna
12. Karol Tomczak 8 lat SP. Łąck
13. Aleksander Brząkalski 14 lat SP. nr.3 Gostynin
14. Amelia Seklecka 13 lat SP. Białotarsk
15. Julia Wichrowska 11 lat SP. nr.3 Gostynin
16. Julia Gapińska 8 lat SP. Łąck
MIEJSCE II
1. Veronika Abalian 7 lat SP. Łąck
2. Hanna Metryka 6 lat Przedszkole Samorządowe Pacyna
3. Maja Brzezińska 8 lat SP. Łąck
4. Kalina Sobiecka 10 lat SP. Pacyna
5. Lena Szczygielska 14 lat GCE Gostynin
6. Zuzanna Szczygielska 16 lat GCE Gostynin
7. Nadia Kawecka 10 lat SP. Łąck
8. Hanna Wróblewska 6 lat Przedszkole Samorządowe Pacyna
MIEJSCE III
1. Antoni Szczepański 13 lat SP. Pacyna
2. Natan Kryska9 lat SP. Solec
3. Maja Śnieć 10 lat PS. Pacyna
4. Julian Ludwiczak 12 lat SP. nr.3 Gostynin
5. Anna Natalia Zgierska13 lat SP. nr.5 Gostynin
6. Oliwia Blejder 14 lat SOS-W SP. nr 2 Gostynin
Jeszcze raz ogromne gratulacje dla wszystkich młodych talentów
 
Źródło MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK
 • Wystawa pokonkursowa w MCK

Uwaga na burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz.12:00 dnia 25.04.2024 do godz. 19:00 dnia 25.04.2024 roku burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwe opady gradu.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

W dniu dzisiejszym (25 kwietnia 2024 r.) odbyła się LXXIII sesja VIII kadencji, podczas której poruszane były m.in. takie tematy jak: funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina, sprawozdania Punktów Opieki Dzieci do Lat Trzech: „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina czy działania Klubu Seniora „Parostatek”. Podejmowano także uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gostynin, w sprawie określenia sezonu kąpielowego na 2024 r. i inne.

Dzisiejsza sesja była ostatnią w tej kadencji, dlatego nie mogło zabraknąć podziękowań: panu adwokatowi Tomaszowi Stefaniakowi i panu adwokatowi Marcinowi Brzezińskiemu za opiekę prawną. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder wyraził słowa uznania dla Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego za zaangażowanie i pracę dla dobra mieszkańców naszego miasta, za bardzo dobrą współpracę z Radą, Komisjami i poszczególnymi radnymi. Następnie Burmistrz i Przewodniczący serdecznie podziękowali radnym Rady Miejskiej za dobrą współpracę i realizację przedsięwzięć dobrze służących rozwojowi Gostynina. Oprócz tego słowa podziękowania usłyszał pan Andrzej Reder od burmistrza i jego zastępcy – Haliny Fijałkowskiej, za pracę i inicjatywy wielu działań, ogromne zaangażowanie w sprawy miasta, otwartość i szacunek dla drugiego człowieka.

Pan Przewodniczący zwrócił się także do Skarbnika Miasta Bożeny Sokołowskiej, Sekretarza Miejskiego Hanny Adamskiej, obsługi Rady Miejskiej – Elżbiety Cierpikowskiej i Julity Pilichowicz oraz informatyka miejskiego Łukasza Magierskiego i podziękował za zaangażowanie w pracę na rzecz Urzędu Miasta i gostyninian.  

 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • DSC06888ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji
 • ostatnia sesja RM VIII kadencji

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy na uroczystą Mszę św., która będzie odprawiona w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. Jana Pawła II 15, o godz. 11.00, z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 • Zaproszenie na Mszę św. z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Spotkanie z okazji zakończenia kadencji Burmistrza Pawła Kalinowskiego

W piątek 26 kwietnia br. odbyły się z okazji zakończenia kadencji, uroczyste spotkania Burmistrza Pawła Kalinowskiego: z dyrektorami palcówek oświatowych, kulturalnych, prezesami Spółek Miejskich oraz przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, podległych jednostek, a następnie kolejne z pracownikami Urzędu Miasta Gostynina.

Burmistrz podziękował wszystkim za owocną współpracę i determinację w tworzeniu wspólnych więzi społecznych oraz realizowanie lokalnych inicjatyw służących mieszkańcom Gostynina.

Nie zabrakło życzeń składanych od przybyłych osób Burmistrzowi - dobrego zdrowia, spokoju, radości i realizacji planów na kolejnym etapie życia.

 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego
 • spotkanie z okazji zakończenia kadencji przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego

O bezpieczeństwie w Przedszkolu nr 4

W ubiegły piątek – 26 maja br. w Przedszkolu Nr 4 odbył się konkurs „Bądź przezorny na drodze”.  Udział wzięły przedszkolaki z tej placówki. Podczas trwania rywalizacji dzieci w grupach starały się jak najszybciej odpowiadać na pytania zadawane przez prowadzącą rozgrywki panią Dorotę Wasińską. Przedszkolaki wykazywały się wiadomościami dotyczącymi ogólnie pojętego bezpieczeństwa na drodze, m.in. znajomością telefonów alarmowych czy zasad przechodzenia przez jezdnię.

Jury w składzie: zastępca burmistrza p. Halina Fijałkowska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego p. Tomasz Matuszewski, kierownik Oddziału Gostynińskiego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu w Płocku p. Edyta Kalwas, p. Robert Koper zastępca komendanta KPP w Gostyninie, mł. Bryg. Witold Borowy przedstawiciel KPP Straży Pożarnej w Gostyninie, p. Katarzyna Biegańska dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, p. Renata Śnieć z oddziału przygotowania wojskowego wraz z uczniami, a także p. dyrektor placówki Grażyna Stanisławska i zastępca dyrektora p. Wioletta Kiełbasa – stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia najlepszej grupy, gdyż wszystkie dzieci odpowiadały wzorowo na każde pytanie, dlatego postanowiono nagrodzić wszystkie przedszkolaki tak samo.

Zastępca burmistrza p. Halina Fijałkowska pogratulowała nagrodzonym, pochwaliła za ogromną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa na drodze i życzyła wielu sukcesów w kolejnych konkursach.

Dzieci otrzymały od jury podarunki.       

 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"
 • Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"

1 maja mecz o godz. 13.00

MKS Mazur Gostynin zaprasza kibiców na mecz z wiceliderem Decathlon V Ligi Mazowieckiej Gr. 1- Makowianką Maków Mazowiecki - w Święto Pracy 1 maja 2024 r. o godz. 13:00.
 

 • Plakat - zaproszenie na mecz

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej

W związku z Postanowieniem Nr 545/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Gostyninie i upoważnienia Burmistrza Miasta, zapraszam do udziału w I sesji Rady Miejskiej w Gostyninie,  w dniu 7 maja 2024r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Proponowany porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ślubowanie radnych.

3.      Ustalenie porządku obrad.

4.      Wybór Przewodniczącego Rady.

5.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6.      Ślubowanie nowo wybranego Burmistrza.

7.      Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

 

 

 • herb Gostynina

Kaja Sobiecka z UKS Zwoleń-Team z 1 miejscem w ulicznych Mistrzostwach Polski - Grodzisk Wielkopolski 2024

28 kwietnia 2024 roku w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się uliczne Mistrzostwa Polski na długich dystansach sportów wrotkarskich pn. „VII Półmaraton we Wrotkarstwie Szybkim o Dzban Bernarda im. Piotra Majewskiego”.
-
Sezon zmagań sportowych w Polsce rozpoczęły dzieci i młodzież na łyżworolkach na dystansie 100m, 300m, 1km oraz 3km.
-
I tutaj po pasjonującym finiszu bezkonkurencyjna „wśród kobiet” okazała się mieszkanka Gostynina, Kaja Sobiecka reprezentująca Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” ustanawiając tym samym rekord przejazdu.
”Sukces Kai na długo zostanie w naszej pamięci, chociażby dlatego, iż zwyciężyła z utalentowanymi zawodniczkami” – mówi instruktor UKS Z-T, Łukasz Flejszer.
”Życzymy Ci, abyś rozwijała się i osiągała zamierzone cele, abyś stawiała sobie coraz wyżej poprzeczkę. Ogromne gratulacje za osiągnięty wynik sportowy, za świetną promocję naszego miasta Gostynina i gminy Gostynina.
Sport jest nośnikiem pozytywnych wartości ! Życzę Kai oraz wszystkim uprawiającym aktywność fizyczną, aby na poziomie zarówno amatorskim, jak i zawodowym, sport dostarczał nam wszystkim zawsze niesamowitych wrażeń i wielkich emocji – dodaje Ł.Flejszer. 
Gratulujemy!
 
Źródło:
tekst i fot. UKS Zwoleń-Team
 
 
 • sukces Kai Sobieckiej
 • sukces Kai Sobieckiej

Światowy Dzień Ziemi

z okazji Światowego Dnia Ziemi organizujemy konkurs przyrodniczy, który jest dedykowany zarówno dla Rodzin jak i dla całych klas ze szkół podstawowych z terenu działania z terenu działania Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego (powiatów: płockiego i gostynińskiego, miast: Gostynina i Płocka,  Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Sanniki oraz gmin: Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Słubice i Szczawin Kościelny).
Konkurs polega na wykonaniu figury Czapli Siwej, która znajduje się w logo Stowarzyszenia. Można ją wykonać z dowolnych materiałów.
Na prace czekamy do 29 maja 2024 r. włącznie (tj. środa przed Bożym Ciałem).
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem.

Źródło:Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego ul. Gostynińska 2a 09 - 520 Łąck tel. kom. 600 933 423 tel. 24 261 40 54

 

 • plakat konkursu

Kolejny reprezentant UKS Zwoleń-Team przywozi do Gostynina 1 miejsce

Miłośnicy łyżworolek mieli w Grodzisku Wielkopolskim 28 kwietnia 2024 r. okazję do sprawdzenia swoich umiejętności podczas ogólnopolskich zawodów sportowych we wrotkarstwie szybkim „o Dzban Bernarda”. Byli zarówno amatorzy, zawodowcy, a także reprezentanci zagranicznych klubów.
Zawody otworzyła rywalizacja najmłodszych na dystansach: 300m, 800m i 1000m.
W drugiej części zawodów konkurowali ze sobą bardziej doświadczeni zawodnicy na 3,1km, 9,3km, 21km.
W kategorii 9-10 latków Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” reprezentował Kyrylo Maliarevskyi, który na dystansie 1000 metrów sięgnął po najwyższe podium.
"Chłopiec pochodzi z Ukrainy, ale reprezentuje Polskę, przyjechał z mamą do Gostynina. Jego słowa o wojnie dają do myślenia — To bolesne, że nie możemy na to wpłynąć i tego zastopować. Od 1,5 roku uprawia wrotkarstwo szybkie w UKS Zwoleń-Team, gdzie już po 10 miesięcznym szkoleniu sportowym sięgnął po 4-krotnego wicemistrza Polski w kategorii E2 – 2015 na dystansach: 100 m, 200 m, 400 m, 600 m” — mówi Łukasz Flejszer (instruktor wrotkarstwa UKS Z-T).
Serdecznie gratulujemy wyniku sportowego.

Źródło: UKS Z-T
Zdjęcia: UKS Z-T / Amelia Mazurek

 

 • bbac6d1b-c7ca-4f38-971e-e5a9aeb124ec
 • UKS Zwoleń-Team
 • UKS Zwoleń-Team

Nominacja Libry na Mistrzostwach Polski Tańca Mażoretkowego

W sobotę 27 kwietnia 2023 roku odbyły się XII Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Zachodniej w Górze koło Leszna. Gostynin reprezentowały cztery grypy zespołu LIBRA: seniorki, juniorki, kadetki i matki oraz w kategorii solo pom pom Weronika Rudzińska. Na scenie debiutowała solistka Amelia Buława i solista Antoni Kuciejczyk.
Wszystkie startujące grupy w klasyfikacji końcowej uzyskały awans na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w dniach 30. 05. 2024 – 2. 06. 2024 roku w Kędzierzynie Koźlu.
Grupa Kadetek i Kadetów zajęła III miejsce w kategorii baton formacje scena „Mój pierwszy krok”. Juniorki zdobyły I miejsce w kategorii buława formacje scena „Mój pierwszy krok”. Natomiast Seniorki w kategorii buława defilada 1x 100m zajęły I miejsce, a w kategorii buława scena II miejsce. Matki Mażoretek zdobyły I miejsce w kategorii Rodzice Mażoretek baton scena.
Swój debiut na XII Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski Zachodniej miało dwóch solistów. Amelia Buława zdobyła II miejsce w kategorii solo flaga scena. Antoni Kuciejczyk zajął I miejsce w kategorii solo baton scena. Amelia i Antek zdobyli awans na Mistrzostwa Polski. Weronika Rudzińska oczekuje za wynikami i decyzją jury, czy zdobyła nominacje na Mistrzostwa Polski. Solistek było osiem i po prezentacji układów okazało się, że noty są bardzo wysokie i z minimalnymi różnicami. Liczba miejsc na MP jest ograniczona, a w niedziele odbywały się Mistrzostwa Polski Środkowej w Sulejowie. W związku z powyższym musimy poczekać za ogólnymi wynikami.
Wszystkie piękne choreografie ułożyła Kamila Rzepiela Drgas. Gratuluję wszystkim tancerkom i tancerzowi! Bardzo dziękuję za walkę i pozytywne emocje na scenie!
Serdecznie dziękuję Rodzicom: Monice Nawrockiej, Annie Parzęckiej, Marcie Żytkiewicz za opiekę nad Mażoretkami w czasie wyjazdu oraz za pomoc w czesaniu i przygotowaniach do występów.
Tańczącym Mamom za pomoc w przygotowaniach dziewcząt do występów.
Pracownia Krawiecka Marzen za błyskawiczne szycie strojów scenicznych!
Firmie Strefa 51 - Przewozy Autokarowe za bezpieczny transport nowym autokarem i pomoc przy problemach ze sprzętem.
Reprezentacja Gostynina:
Seniorki: Bobowska Lena (I LO Kutno), Bogulska Łucja (LO Gostynin), Budzałek Julia (SP1 Gostynin), Budzałek Maja (SP1 Gostynin), Ciećwierz Alicja (LO Gostynin), Dymczak Wiktoria (SP 3 Gostynin), Jakubik Julia (LO Gostynin), Kowalska Oliwia (ZS Gostynin), Myszkowska Oliwia (LO Gostynin), Romanowska Maria (LO Gostynin), Rozkosz Iga (LO Gostynin), Rudzińska Weronika (ZS Płock), Sikora Amelia (SP3 Gostynin), Strojecka Agnieszka (III LO Płock), Witkowska Lena (SP 3 Gostynin), Wiwała Weronika (GCE Gostynin), Zielińska Zuzanna (SP 3 Gostynin)
Juniorki: Chmielecka Wiktoria (SP 3 Gostynin), Dalanek Michalina (SP 3 Gostynin), Filipiak Julia (SP 3 Gostynin), Jacczak Zofia (SP 3 Gostynin), Jędrzejczak Amelia (SP 3 Gostynin), Jóźwiak Nikol (SP 5 Gostynin), Machała Alicja (SP 3 Gostynin), Parzęcka Amelia (SP 3 Gostynin), Pietrzak Oliwia (SP 1 Gostynin), Piętka Alicja (SP 5 Gostynin), Stańczak Katarzyna (SP 3 Gostynin), Winnicka Agata (SP 3 Gostynin), Żytkiewicz Małgorzata (SP 3 Gostynin),
Kadetki i Kadeci: Bogulska Cecylia (SP 3 Gostynin), Budzyńska Jagoda (SP 3 Gostynin), Buława Amelia (SP 3 Gostynin), Gientka Amelia (SP 3 Gostynin), Głowacka Amelia (SP 3 Gostynin), Kuciejczyk Antoni (SP 3 Gostynin), Lelińska Maria (SP 5 Gostynin), Leśniewska Alicja (SP 5 Gostynin), Modliborska Lena (SP 3 Gostynin), Romańska Hania (SP 3 Gostynin), Śmiałecka Nikola (SP 3 Gostynin), Wichrowska Julia (SP 3 Gostynin), Kieszkowska Natalia (SP 3 Gostynin),
Mamy Mażoretek: Bogulska Anna, Dutkiewicz Jolanta, Kaźmierska Beata, Lelińska Magdalena, Leśniewska Katarzyna, Nitecka Sylwia, Perczyńska Agnieszka, Rudzińska Aneta, Syska Joanna, Szwarocka Aldona, Zaremba Monika.
Koordynator zespołu Joanna Renata Syska
Źródło - Joanna Syska
 • Libra Gostynin
 • Libra Gostynin
 • Libra Gostynin
 • Libra Gostynin
 • Libra Gostynin
 • Libra Gostynin
 • Libra Gostynin
 • Libra Gostynin
 • Libra Gostynin
 • Libra Gostynin

Kto może zostać policjantem?

Podstawowe warunki, które musisz spełnić to:
- posiadać polskie obywatelstwo;
- nie być skazaną/-ym/ prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystać z pełni praw publicznych;
- posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować;
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej;
- posiadać nieposzlakowaną opinię.
Jeśli je spełniasz i przejdziesz postępowanie kwalifikacyjne, masz szansę zostać JEDNYM Z NAS!

 

Źródło: KPP Gostynin

https://praca.policja.pl/

 • Źródło: KPP Gostynin

Kondolencje

 • Kondolencje

Ekodoradca - nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Gostynina: ekodoradca

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie: wyższe minimum pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o preferowanym profilu z zakresu: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, energetyki, budownictwa, OZE, chemii, fizyki, zarządzania,
  administracji;
 5. 3-letni staż pracy;
 6. biegła znajomość obsługi komputera;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. przygotowanie indywidualnego planu działania (wraz z harmonogramem);
 2. wsparcie realizacji programu ochrony powietrza i „uchwały antysmogowej” dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Miasta Gostynina;
 3. opracowywanie, aktualizacja i realizacja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza m.in. program ograniczania niskiej emisji (PONE), plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN), diagnoza ubóstwa energetycznego
 4. inicjowanie działań służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Miasta Gostynina;
 5. doradztwo mieszkańcom Gminy Miasta Gostynina obejmujące efektywne sposoby ograniczenia emisji i źródeł finansowania; wykonywanie w miarę możliwości świadectwa charakterystyki energetycznej budynków;
 6. wsparcie mieszkańców Gminy Miasta Gostynina w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia oraz pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację;
 7. wykonywanie badań kamerą termowizyjną budynków;
 8. kontrola palenisk i pomoc w osiąganiu założeń POP, Planu działań krótkoterminowych oraz uchwał i strategii lokalnych i regionalnych, w tym stworzenie i stosowanie procedur przeprowadzania kontroli palenisk, wdrożenie i stosowanie instrukcji poboru prób do badań;
 9. organizacja wydarzeń informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza;
  prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, opracowanie i przekazanie do publikacji w mediach społecznościowych oraz na miejskich stronach internetowych materiałów informacyjno-edukacyjnych; opracowanie ulotek/broszur informacyjnych;
 10. bieżąca współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony, Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydziałem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych bądź ewentualnie powołanym na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu” zespołem, innymi organami administracji publicznej, lokalną prasą/telewizją, organizacjami pozarządowymi, Policją, instytucjami świadczącymi wsparcie finansowe tj. WFOŚiGW, NFOŚiGW itp.;
 11. prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, w tym m.in. opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań;
 12. planowanie i monitorowanie budżetu Gminy w projekcie pn. „Mazowsze bez smogu”;
 13. stała i ścisła współpraca z Beneficjentem Koordynującym;
 14. przygotowanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań przewidzianych w projekcie pn. „Mazowsze bez smogu”;
 15. udział w szkoleniach;
 16. monitorowanie realizacji wskaźników projektu pn. „Mazowsze bez smogu”.

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, Biuro Organizacyjne Burmistrza, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista - ekodoradca w terminie do dnia 06 maja 2024 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Biblioteka nieczynna

Informujemy, że Miejska Biblioteka im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie będzie nieczynna w dniu 4 maja br.  

 • Biblioteka nieczynna - plakat

MCK w "Wehikule czasu"

Miejskie Centrum Kultury organizuje konkurs literaki "Wehikuł czasu", do którego zaprasza wszystkich chętnych. Co trzeba zrobić? trzeba napisać pracę wspomnieniową dotyczącą Miejskiego Centrum Kultury. Praca zostanie umieszczona  kapsule czasu i otwarta w 2066 roku.

Szczegóły i regulamin są dostępne na stronie: www.mck-gostynin.pl

W imieniu organizatora zapraszamy do wspólnych literackich działań.

 • plakat - Wehikuł czasu

Oferta w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 19.04.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. 3 Maja 6, 09-402 Płock na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla emerytów, rencistów i inwalidów z terenu miasta Gostynina”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 2 maja r. do godziny 12.00:

 • przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
 • osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta

Formularz uwag

Lekcja patriotyzmu w Jedynce

30 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W spektaklu słowno-muzycznym uczniowie Jedynki przypomnieli zebranym w sali gimnastycznej, historię narodu polskiego na tle wydarzeń z 1791 roku, które doprowadziły do uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji. Dokumentu, który miał uporządkować i uzdrowić ustrój państwa polskiego regulując prawa i obowiązki Polaków oraz zasady organizacji władzy państwowej. Niech wiara w wartości, które ów Dokument nam gwarantuje towarzyszy wszystkim Polakom przez całe życie i nigdy nie straci swojego sensu. Słowo Konstytucja, jakkolwiek odmieniane, niech budzi zawsze poczucie spokoju i bezpieczeństwa, a biało czerwone barwy dają nadzieję, że narodowa tożsamość nigdy nie zaginie.

Akademia została przygotowana przez nauczycieli: Renatę Cichońską, Renatę Grabowską, Tomasza Sarniaka, Żanetę Bukrym, Monikę Zaborowską, Milenę Adamowską, Annę Michalak, Alicję Żółtowską oraz Magdalenę Dalkowską. Szczególne podziękowania składamy Proboszczowi Dariuszowi Szelągowi z Parafii w Suserzu i Państwu Sierakowskim ze Studia Fotografii Cyfrowej za wypożyczenie rekwizytów. Pani Joannie Teśli za opracowanie choreografii, Panom Józefowi Pakulskiemu oraz Jakubowi Przybyszewskiemu za pomoc w przygotowaniu orkiestry. 

 

 

Anna Pakulska
SP1 Gostynin

 

 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce
 • Lekcja patriotyzmu w Jedynce

Potrójne złoto dla Nadii Machały na pierwszym Pucharze Polski w rolkarstwie szybkim

Pierwszy Torowy Puchar Polski oraz Mistrzostwa LZS w rolkarstwie szybkim odbyły się w Tomaszowie Lubelskim podczas gorącej majówki 1 i 2 maja br.

Nadia Machała uczennica SP1 w Gostyninie, startująca w kategorii kadet, najliczniejszej grupie wiekowej, liczącej w tym wydarzeniu 52 zawodniczki, zdobyła trzy złote medale w trzech indywidualnych konkurencjach: 

200m sprint - uzyskując rekord życiowy 21.2 sek. 

500m sprint- 50.6 sek. 

3000m na punkty

oraz srebrny medal w sztafecie z koleżankami klubowymi UKS Orlica Duszniki Zdrój.

Pomimo bardzo krótkiego okresu przygotowawczego do sezonu rolkarskiego, Nadii udało się zwyciężyć w biegach z utalentowanymi zawodniczkami rolkarstwa szybkiego, trenującymi tą dyscyplinę całym rokiem. Przypominamy, że zawodniczka już drugi sezon liczący od sierpnia do marca spędza w zupełnie  innym systemie treningowym rozwijając się w jednym ze sportów olimpijskich, łyżwiarstwie szybkim. 

Sentyment do rolek jednak pozostał  i w okresie przejściowym nadal będzie ścigała się z rolkarkami w zawodach rangi Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski, reprezentując godnie klub UKS Orlica Duszniki Zdrój osiągający w Polsce i Europie najwyższe wyniki sportowe. 

Źródło A.M.

 • Potrójne złoto dla Nadii Machały
 • Potrójne złoto dla Nadii Machały
 • Potrójne złoto dla Nadii Machały
 • Potrójne złoto dla Nadii Machały
 • Potrójne złoto dla Nadii Machały
 • Potrójne złoto dla Nadii Machały
 • Potrójne złoto dla Nadii Machały
 • Potrójne złoto dla Nadii Machały
 • Potrójne złoto dla Nadii Machały

Gostyninianie uczcili 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja

W dniu dzisiejszym (3.05.2024 r.) mieszkańcy Gostynina, jak wszyscy Polacy uczestniczyli w obchodach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dokumentu, który tworzy tożsamość naszego narodu,, jest symbolem nowoczesnego myślenia o naszym państwie.
O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. kościele Najświętszej Maryi Panny. przy udziale pocztów sztandarowych, Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza pana Józefa Pakulskiego, harcerzy z Hufca ZHP Gostynin im. Andrzeja Małkowskiego na czele z panią komendant Sylwią Justyńską
Podczas nabożeństwa ks. proboszcz Krzysztof Jończyk w swoim kazaniu zwrócił uwagę, że dzisiejsza Msza św. odprawiana jest w intencji wydarzenia 3-majowego, tak ważnego dla każdego Polaka oraz święta Maryi Królowej Polski.
Po zakończeniu liturgii delegacje udały się pod pomnik św. Jana Pawła II, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze, a następnie do miejsc pamięci narodowej - przy tablicy na ul. Floriańskiej i pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.
Na zakończenie uroczystości orkiestra zagrała pieśni patriotyczne, po czym prowadzący ceremonię pan Karol Podleśny podziękował wszystkim za przybycie
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe
 • Uroczystości 3 Majowe

KAJA SOBIECKA „buduje tradycje wrotkarskie w Gostyninie” osiągając tytuł Długodystansowej MISTRZYNI POLSKI 2024

W niedzielę 28 kwietnia w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się pierwsza w sezonie 2024 impreza mistrzowska w jeździe szybkiej – Tauron Mistrzostwa Polski w półmaratonie.

Znana płaska trasa, słońce i wiatr to warunki towarzyszące zmaganiom zawodników warunki. Niemal 200 zawodników i zawodniczek przystąpiło do rywalizacji na głównym dystansie, gdzie walczono o tytuły Mistrzów Polski również w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Jeśli chodzi o rywalizację Pań to przez większość czasu mieliśmy do czynienia z dosyć dużą grupą czołówki, która powoli topniała wraz z kolejnymi kilometrami. Na finiszu z grupy WSZYSTKICH zawodniczek najszybsza, bezkonkurencyjna okazała się KAJA SOBIECKA – zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zwoleń-Team”, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie (1 miejsce OPEN, 1 miejsce kategoria KADET).

”8 lat istnienia klubu i po raz pierwszy mamy Mistrzynię Polski w półmaratonie. Z okazji zdobycia tytułu w imieniu Zarządu UKS Zwoleń-Team, Zawodników, Rodziców, Sympatyków wrotkarstwa, Mieszkańców Miasta Gostynina i Gminy Gostynin pragnę pogratulować wspaniałego osiągnięcia, którym udowadniasz, że warto mieć pasję, dążyć do wyznaczonego celu. Doceniając trud włożony w zdobycie tytułu Mistrza Polski życzę sił i wytrwałości, by stawić czoła nowym wyzwaniom, a także wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej rywalizacji sportowej” – mówi instruktor UKS Z-T, Łukasz Flejszer.

 

- - - -
Źródło: UKS Zwoleń-Team
Zdjęcia: Amelia Mazurek / UKS Zwoleń-Team / Grzegorz Witek

 

 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka

Odbyła się I sesja IX kadencji

W dniu wczorajszym (7 maja 2024 r.) odbyła się sesja inauguracyjna nowej Rady Miejskiej. Przy wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej radni złożyli ślubowanie.

Skład nowej Rady Miejskiej w Gostyninie przedstawia się następująco:

 1. Krzysztof Klejna – przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Konrad Krysiak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 3. Artur Szulwach - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 4. Katarzyna Bryłka
 5. Łukasz Flejszer
 6. Anna Florczak
 7. Czesław Jaśkiewicz
 8. Iwona Markus
 9. Kamil Nowogórski
 10. Urszula Pieniążek
 11. Waldemar Pilichowicz
 12. Patryk Radzikowski
 13. Arkadiusz Szulczewski
 14. Stanisław Wróblewski

Skład komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 1. Kamil Nowogórski – przewodniczący
 2. Katarzyna Bryłka – wiceprzewodnicząca
 3. Urszula Pieniążek
 4. Anna Florczak
 5. Patryk Radzikowski
 6. Waldemar Pilichowicz
 7. Czesław Jaśkiewicz
 8. Konrad Krysiak
 9. Artur Szulwach
 10. Stanisław Wróblewski
 11. Łukasz Flejszer
 12. Krzysztof Klejna

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

 1. Łukasz Flejszer – przewodniczący
 2. Waldemar Pilichowicz – wiceprzewodniczący
 3. Patryk Radzikowski
 4. Czesław Jaśkiewicz
 5. Artur Szulwach
 6. Konrad Krysiak
 7. Stanisław Wróblewski
 8. Iwona Markus
 9. Arkadiusz Szulczewski

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 1. Iwona Markus – przewodnicząca
 2. Arkadiusz Szulczewski – wiceprzewodniczący
 3. Waldemar Pilichowicz
 4. Artur Szulwach
 5. Konrad Krysiak
 6. Kamil Nowogórski

Komisja Rewizyjna

 1. Katarzyna Bryłka – przewodnicząca
 2. Kamil Nowogórski – wiceprzewodniczący
 3. Anna Florczak
 4. Urszula Pieniążek
 5. Iwona Markus

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Stanisław Wróblewski – przewodniczący
 2. Anna Florczak – wiceprzewodnicząca
 3. Łukasz Flejszer
 4. Krzysztof Klejna
 5. Konrad Krysiak
 6. Artur Szulwach
 7. Czesław Jaśkiewicz
 8. Patryk Radzikowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Iwona Markus - przewodnicząca
 2. Stanisław Wróblewski – wiceprzewodniczący
 3. Urszula Pieniążek
 4. Katarzyna Bryłka

Radnym życzymy wielu sukcesów i zadowolenia płynącego z pracy w samorządzie.

 • Nowi radni Rady Miejskiej w Gostyninie
 • Nowi radni Rady Miejskiej w Gostyninie
 • Nowi radni Rady Miejskiej w Gostyninie
 • Nowi radni Rady Miejskiej w Gostyninie
 • Nowi radni Rady Miejskiej w Gostyninie
 • Nowi radni Rady Miejskiej w Gostyninie
 • Nowi radni Rady Miejskiej w Gostyninie
 • Nowi radni Rady Miejskiej w Gostyninie
 • Nowi radni Rady Miejskiej w Gostyninie

Agnieszka Korajczyk-Szyperska - nowa burmistrz Gostynina złożyła ślubowanie

Na pierwszej sesji Rady Miejskiej, w dniu wczorajszym (7.05.2024 r.) głównym punktem  porządku obrad było ślubowanie pani Burmistrz Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej: - „Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że zachowam wierność prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”.   

Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim za zaufanie jakim ją obdarzono. Poza tym przypomniała o wyzwaniach które na nią czekają w najbliższym czasie oraz realizowaniu swojego programu wyborczego.

Po części oficjalnej nastąpiło składanie gratulacji i życzeń od przybyłych na sesję gości.

Pani Burmistrz życzymy wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów, a także satysfakcji z piastowania najważniejszego w naszym mieście stanowiska.

 • nowa burmistrz Gostynina
 • nowa burmistrz Gostynina
 • nowa burmistrz Gostynina
 • nowa burmistrz Gostynina
 • składanie gratulacji nowej pani Burmistrz

"Gostynińska piątka" już w niedzielę

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na IV Ogólnopolski Bieg GOSTYNIŃSKA PIĄTKA, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę tj. 12 maja 2024 r. Zapisów można dokonywwać na stronie: https://www.zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0...
Zachęcamy również do zgłaszania dzieci na biegi o Tarczę Siemowita na adres email: biuro@mosirgostynin.pl 
 • plakat - zaproszenie na "Gostynińską piątkę"

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza życzymy gostynińskim bibliotekarkom pasji w odkrywaniu literackich skarbów, a także zadowolenia z szerzenia miłości do książek.
Dziękujemy za Waszą ciężką i profesjonalną pracę oraz za udostępnianie książek każdemu miłośnikowi czytelnictwa.
Wszystkiego najpiękniejszego.
 
 
Foto: Pixabay
 • Życzenia dla Bibliotekarzy

Siostry Deroń ze Zwolenia bezkonkurencyjne podczas 1 etapu Torowego Pucharu Polski wrotkarstwa szybkiego

W dniach 1-2 maja 2024 na 200 m torze RSS Arena Tomaszów Lubelskim rozegrano dwudniowe torowe zawody w jeździe szybkiej na wrotkach – Torowe Otwarte Ogólnopolskie Zawody Mistrzostwa KZ LZS, a w kategoriach dzieci zawody były inauguracją cyklu trzech imprez Tauron Pucharu Polski Dzieciaki na medal 2024 Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich / Tomaszów Lubelski 1-2.05.2024, Wrocław 17-18.05.2024 i finał ponownie w Tomaszowie Lubelskim 7-8.09.2024.

W zawodach wzięło udział 256 zawodników (w tym M- 88 , K- 168) ze wszystkich najlepszych klubów w Polsce.

Gminę i Miasto Gostynin reprezentowały siostry Deroń, które uczęszczają do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Zwoleniu i trenują na co dzień w UKS Zwoleń-Team.
Hanna i Zosia startowały na dystansie: 100 metrów, 200 metrów i 400 metrów zdobywając 5 medali Torowego Pucharu Polski w kategorii Juniorek E2 (rocznik 2016):

Dystans 100m:
Hania 1 miejsce
Zosia 2 miejsce

Dystans 200 m:
Hania 1 miejsce
Zosia 2 miejsce

Dystans 400m:
Hania 1 miejsce
Zosia 4 miejsce (niestety upadek)W generalnej klasyfikacji (po 1 etapie TPP) Hanna zajmuje 1 miejsce, a Zosia 3 miejsce.Gratulujemy wysokich wyników !

___________
Źródło: UKS Z-T
Zdjęcia: Wojciech Przybyła

 • Siostry Deroń ze Zwolenia
 • Siostry Deroń ze Zwolenia
 • Siostry Deroń ze Zwolenia
 • Siostry Deroń ze Zwolenia
 • Siostry Deroń ze Zwolenia
 • Siostry Deroń ze Zwolenia
 • Siostry Deroń ze Zwolenia
 • Siostry Deroń ze Zwolenia
 • Siostry Deroń ze Zwolenia
 • Siostry Deroń ze Zwolenia

Maja Iwańska z UKS Zwoleń-Team „najlepszą zawodniczką” podczas inauguracji sezonu wrotkarstwa szybkiego

W dniu 28 kwietnia 2024 r. w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się inauguracja sezonu startowego „wrotkarstwa szybkiego”.
Ponad 200 zawodników walczyło o zwycięstwo, jak również w klasyfikacji całego cyklu Pucharu Polski (w swoich kategoriach wiekowych).

Najmłodsze kategorie miały do przejechania 300m (5-6 lat) oraz 800m (7-8 lat), na którym to 8 letnia Maja Iwańska reprezentująca Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” kolejny raz udowodniła, że jest „najlepszą” Juniorką E w Polsce wygrywając bezkonkurencyjnie swój bieg.

Serdecznie gratulujemy.

Przypomnijmy, iż w roku ubiegłym podczas 4 etapowego Pucharu Polski zdobyła 12 złotych medali z maksymalną liczbą punktów 252:

1 etap w Tomaszowie Lubelskim 1-2 maj 2023 r.
1 miejsce na 100m
1 miejsce na 200m
1 miejsce na 500m

2 etap w Dusznikach Zdrój 13-14 maj 2023 r.
1 miejsce na 100m
1 miejsce na 200m
1 miejsce na 400m

3 etap we Wrocławiu 27-28 maj 2023 r.
1 miejsce na 100m
1 miejsce na 200m
1 miejsce na 400m

4 etap / finał w Warszawie 9-10 wrzesień 2023 r.
1 miejsce na 100m
1 miejsce na 500m
1 miejsce na 100m

Dwa „złote medale” przywiozła również z Ulicznych Mistrzostw Polski (Wrocław 24-25 czerwca 2023) startując na dystansach:
100 metrów sprint i 1 rundy.

Ponadto jest 4-krotną złotą medalistką Torowych Mistrzostw Polski (Tomaszów Lubelski 9-11 czerwca 2023):
100 m – 1 miejsce
200 m – 1 miejsce
400 m – 1 miejsce
600 m – 1 miejsce

”Przed Mają nowy sezon startowy dlatego trzymamy mocno kciuki i kibicujemy jej w dalszym rozwoju” – pisze Łukasz Flejszer (instruktor wrotkarstwa szybkiego UKS Zwoleń-Team).

___________
Źródło i zdjęcia: UKS Z-T

 

 

 • Maja Iwańska

Prognozowane przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 00:00 dnia 10.05.2024 do godz. 07:00 dnia 10.05.2024 r. lokalny spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do około -2°C.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek na GUTW

Czym jest dla czytelnika trzeciej dekady XXI wieku biblioteka? Kim jest bibliotekarz i czym zajmuje się w czasie pracy? Jak daleko w przeszłość sięgają korzenie biblioteki? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielała, zaproszona specjalnie w Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek na wykład, pani Zyta Mórawska. Pani Zyta, na co dzień pracująca w filii Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, zaprezentowała Słuchaczom GUTW nieoczywistą historię bibliotek, zaprezentowała różne formy tekstów, z jakich możemy korzystać w bibliotece (książki, ale i audio- i ebooki!), przedstawiła pokrótce oprogramowanie, na jakim pracują bibliotekarze, a także pokazała białe kruki, które posiada gostynińska biblioteka.
Drodzy Bibliotekarze – raz jeszcze życzymy Wam wszystkiego najlepszego: satysfakcji w pracy, mnóstwa czytelników i jeszcze więcej dobrych książek. A także czasu, aby je wszystkie spokojnie przeczytać.
 
Źródlo: MBP im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie
 • MBP
 • MBP
 • MBP

Pożegnaliśmy Waldemara Funka

Na początku kwietnia br. zmarł Waldemar Funk - współtwórca partnerstwa Gostynina i Langenfeld Rhld. Był osobą niezwykle wrażliwą i wielkiego serca, szerokich horyzontów, cieszącą się niekwestionowanym autorytetem i sympatią oraz uznaniem mieszkańców obu miast. Jego wkład w powstanie, a później rozwój przyjacielskich stosunków pomiędzy miastami trudno przecenić. 
W uroczystości pogrzebowej w imieniu burmistrza Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej i mieszkańców Gostynina w piątek 10 maja 2024 r. wzięła udział delegacja naszego miasta. Odczytany został list od Burmistrza Miasta Gostynina oraz złożone kondolencje dla najbliższej rodziny Funków.
Pośmiertnie Waldemar Funk został odznaczony Medalem za zasługi dla ochotniczych straży pożarnych (przyczynił się do przekazania trzech samochodów pożarniczych dla miasta i gminy). Odznaczenie na ręce małżonki Erny i dzieci przekazał Karol Podleśny Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Gostyninie i Prezes Honorowy OSP Gostynin.
 • Pożegnanie Waldemara Funka
 • Pożegnanie Waldemara Funka
 • Pożegnanie Waldemara Funka
 • Pożegnanie Waldemara Funka

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II

Komisarz Wyborczy w Płocku II informuje, że w celu powołania w Gostyninie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 13 maja 2024 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 • Nr 8, w liczbie 1,
 • Nr 10, w liczbie 1,
 • Nr 11, w liczbie 1,
 • Nr 12, w liczbie 1.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane powyżej, członków komisji wyłoni losowanie, które odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina.

W dniu 15 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina odbędzie się także losowanie, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

 • Nr 2
 • Nr 4
 • Nr 6
 • Nr 7
 • Nr 13
 • Nr 15.

Gostyniński oddział ZNP wybrał nowe władze

W dniu 11 maja br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza, w czasie której wybrane zostały władze Oddziału Gostynińskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Na wstępie głos zabrała burmistrz pani Agnieszka Korajczyk-Szyperska, która m.in. powiedziała: „Jest mi bardzo miło uczestniczyć w dzisiejszej konferencji. ZNP, to organizacja z wieloletnią tradycją, gdyż w tym roku obchodzona jest  119. rocznica jej powstania.

W dniu dzisiejszym będziecie Państwo wybierać spośród siebie m.in.: prezesa, Zarząd, komisję rewizyjną, komisję mandatową, dyskutować nad sprawozdaniami. Życzę trafnych, przemyślanych wyborów, a w nowej kadencji udanych działań na rzecz waszych członków, społeczności nauczycielskiej, a także pracowników szkolnej administracji i obsługi. Ponadto dni pełnych spokoju, satysfakcji i sukcesów oraz szacunku i uznania”.

Po raz kolejny prezesem ZNP w Gostyninie został pan Andrzej Osiak, przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów pani Lilla Boguszewska, przewodniczącą sekcji administracji i obsługi pani Marlena Cessak.

Podczas konferencji można było podziwiać obrazy lokalnej artystki pani Anny Łuczyńskiej.

 

 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza
 • ZNP o. Gostynin konferencja sprawozdawczo-wyborcza

Kolejne roboty w MCK w toku

Burmistrz, pani Agnieszka Korajczyk-Szyperska wraz z pracownikami Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej i radnymi w dniu dzisiejszym (13.05.2024 r.) dokonali kontroli kolejnych robót budowlanych trwających w Miejskim Centrum Kultury.

Widać duże postępy w pracach remontowych. Sala kinowa wyposażona została w 319 nowych foteli. Przygotowane są także 2 miejsca dla niepełnosprawnych

W MCK trwają prace instalacyjno-wykończeniowe – zakładanie okładzin ściennych i podłogowych.

Na inwestycję miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.406.740,70 zł.

Łączna wartość robót budowlanych wynosi 13.825.744,19 zł.

Zakończenie prac przewidziane jest na 30 czerwca 2024 roku. 

 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK
 • Kontrola prac w MCK

Gostynińska Piątka za nami

Blisko 80 uczestników już po raz czwarty wystartowało w Ogólnopolskim biegu "Gostynińska Piątka". Trasę 5400 metrów najszybciej pokonał Piotr Kreft z Płocka (18:02), Wśród pań najszybsza była Patrycja Jasińska ze Skrwilna (20:48). Nagrody zwycięzcom wręczali Burmistrz Gostynina Agnieszka Korajczyk-Szyperska, Dyrektor MOSiR Gostynin Daniel PRzybylski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Klejna, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Szulwach oraz Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Łukasz Flejszer. Puchary dla najlepszych uczestników Gminy Miasta Gostynina otrzymali Przemysław Dobrzyński (19:43) oraz Dominika Jankiewicz (32:32). Rozgrzewkę przed biegiem poprowadziła Iwona Markus.

Pełna lista wyników IV Ogólnopolskiego Biegu "Gostynińska Piątka".

Przed startem biegu głównego w biegach o Tarczę Siemowita rywalizowały dzieci oraz młodzież.

Wyniki:
800 metrów - rocznik 2008
dziewczęta
1. Natalia Sarzała
chłopcy
1. Piotr Milczarek

600 metrów - rocznik 2009-2010
dziewczęta
1. Zuzanna Rekus
chłopcy
1. Michał Lewandowski

400 metrów - rocznik 2011-2012
dziewczęta
1. Zuzanna Rudzińska
2. Blanka Szewczyk
3. Zuzanna Kaczor
chłopcy
1. Szymon Lewandowski

200 metrów - rocznik 2013-2014
dziewczęta
1. Natalia Kieszkowska
2. Anna Milczarek
3. Lena Bednarek
4. Julia Wichrowska
5. Amelia Głowacka
6. Maja Rosiak
7. Oliwia Justyńska
8. Lena Pasikowska


chłopcy
1.Mikołaj Leandowski
2. Adam Papiernik
3. Wojciech Szczepański
4. Oliwier Żurowski
5. Marcin Błaszkowski
6. Antoni Kaczor

150 metrów - rocznik 2015-2016
dziewczęta
1. Maria Lenarczyk
2. Paula Bednarek
chłopcy
1. Kacper Małecki
2. Robert Leśniewski
3. Oliwier Czech
4. Tymon Florczak
5. Tomasz Lewiński
6. Maksym-Woźniak-Jezierski
7. Filip Surynowicz
8. Franciszek Wójcik

100 metrów - rocznik 2017-2018
dziewczęta
1. Natalia Błaszkowska
2. Maria Gozdowska
3. Izabela Wichrowska
4. Alicja Misiak
5. Amelia Jaworska
6. Wiktoria  Dymkiewicz
chłopcy
1. Zachary Michałkiewicz
2. Marcel Żurowski
3. Maciej Rosiak
4. Adam Rembowski
5. Oliwier Waszak
6. Wojciech Kurkowski

60 metrów - rocznik 2019 i młodsi
dziewczęta
1. Alicja Matusiak
2. Michalina Bugdał
3. Amelia Bugdał
4. Hanna Zielińska
5. Maja Walczak
6. Zofia Wojtczak
7. Tola Surynowicz
8. Maria Wójcik
9. Michalina Misiak
10. Laura Wichrowska
chłopcy
1. Kamil Florczak
2. Jan Szulczewski
3. Aleksander Jaśkiewicz
4. Marcel Jaśkiewicz
5. Wiktor Kurkowski

Źródło: gostynin.info

 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • tn__DSC0228Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • tn__DSC0275Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka
 • Gostynińska Piątka

Pani Burmistrz powołała swojego zastępcę

W dniu dzisiejszym, burmistrz - Pani Agnieszka Korajczyk-Szyperska podjęła decyzję o odwołaniu Pani Haliny Fijałkowskiej ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Gostynina. Na to miejsce powołała nowego zastępcę - Panią Annę Wilińską.
Pani Anna Wilińska ukończyła studia wyższe na kierunku politologia w zakresie specjalności samorządowej i służby cywilnej na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
Zatrudniona jest w Urzędzie Miasta Gostynina od 2003 roku. Od 2005 roku pracuje na stanowisku urzędniczym w Biurze Organizacyjnym Burmistrza, a od 2010 na stanowisku zastępcy naczelnika w Biurze Organizacyjnym Burmistrza.
Jest osobą kompetentną i doświadczoną w samorządzie.
Nowemu zastępcy Burmistrza życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów.
 • Nowy Zastępca Burmistrza
 • Nowy Zastępca Burmistrza
 • tn_DSC07604

Życzenia dla ośmioklasistów

 • Życzenia

MSM w Gostyninie ogłasza zapisy

Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie im. Romualda Twardowskiego ogłasza zapisy na rok szkolny 2024/2025.

Szkoła oferuje bezpłatną naukę gry na instrumentach.

6-letni cykl nauczania dla kandydatów w wieku 6-10 lat, zaś 4-letni cykl nauczania dla kandydatów w wieku 11-16 lat.

Dla uczniów dostępne są takie instrumenty jak: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet poprzeczny, fagot, klarnet, saksofon, waltornia, puzon, trąbka i perkusja.

Dni otwarte dla dzieci z rodzicami odbywają się od 2 -24 maja w godz. 14.00-19.00.

Egzaminy wstępne - 18 czerwca o godz. 16.30 w siedzibie szkoły przy ul. Bema 23.

Wniosek o przyjęcie do szkoły dostępny jest  w sekretariacie lub na stronie www.msmgostynin.pl

Szczegółowe informacje w sekretariacie  szkoły lub pod numerem tel. 24 236 02 35 

 • plakat - zaproszenie do MSM

Przerwa w dostawie ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, że w dniach 27 maja do 9 czerwca br. wystąpi przerwa  w dostawie ciepła do budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej w Gostyninie, spowodowana koniecznością wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • MPEC Gostynin - logo

I Gostynińska Noc Muzeów

Przed nami – już w sobotę (18 maja 2024 r.) odbędzie się I Gostynińska Noc Muzeów, a w niej… same atrakcje.

O godz. 20.00 naszą wędrówkę po ciekawych, urokliwych i intrygujących miejscach rozpoczniemy przed Ratuszem Miejskim. Tam powita nas pani Burmistrz – Agnieszka Korajczyk-Szyperska, jak na gospodarza gościnnego miasta przystało. Ponadto będzie czekać na nas lokalny przewodnik – dr Elżbieta Szubska-Bieroń, która oprowadzi nas szlakiem lokalnej Nocy Muzeów i opowie o  kolejnych historycznych miejscach. Pikanterii dodadzą ciekawostki, których być może Państwo nie znacie.

A dokąd będziemy zmierzać? Sprzed Ratusza do budynku Urzędu Miasta, następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi, a potem spotkamy się z duchami z przeszłości na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, gdzie zapewne poczujemy dreszczyk emocji. Ostatni etap wędrówki, to historyczna perełka naszego regionu – Zamek Gostyniński. Co się tam będzie działo? O tym dowiecie się Państwo już w sobotę wieczorem.

Jeszcze mała podpowiedź – uczestnicy Gostynińskiej Nocy Muzeów powinni uważnie słuchać pani przewodnik, gdyż w Zamku odbędzie się krótki konkurs wiedzy na temat miejsc, w których się zatrzymywaliśmy. A dla najbardziej aktywnych przeznaczone są nagrody.

Szanowni Państwo, nasze urokliwe miasto warte jest zwiedzania, poznania i podziwiania, dlatego już dzisiaj zapraszamy do wspólnego spędzenia tej wyjątkowej Nocy Muzeów. Zapraszamy

 • Zaproszenie na Noc Muzeów - plakat

SGTPG informuje

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego pozyskało dofinansowanie do szkoleń pn. „Pozyskiwanie i rozliczanie środków publicznych dla pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych”. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Szkolenia odbędą się w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla pracowników instytucji kultury (muzea, biblioteki, ośrodki kultury, szkoły muzyczne, galerie sztuki, świetlice i kluby) oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) wraz z ich prawidłowym wydatkowaniem i  rozliczeniem.
Szkolenie w tym zakresie pozwoli nabyć wiedzę niezbędną do samodzielnego przygotowania wniosków na finansowanie działań ze środków zewnętrznych, a także ich prawidłowego zrealizowania i rozliczenia. Szkolenie wpłynie bardzo pozytywnie na dalszą pracę osób w danej jednostce, doda pewności siebie i na pewno będzie motywujące do dalszych działań.
Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia działań dedykowanym organizacjom w ramach zadań publicznych:
- etapy planowania zadania publicznego,
- warunki wstępne realizacji zadania publicznego,
- omówienie celu głównego i szczegółowych, działań, produktów oraz rezultatów,
- wskaźniki osiągnięcia celów
- definiowanie, narzędzia, pomiar,
- źródła weryfikacji wskaźników,
- czynniki zewnętrzne, założenia realizacyjne i zagrożenia,
- planowanie zasobów ludzkich i materialnych,
- harmonogram wdrażania zadania publicznego jako narzędzie zarządzania,
- budżet zadania publicznego,
- koszty kwalifikujące się,
- definicja, rodzaje, zasady kwalifikowalności,
- źródła finansowania, harmonogram wydatków,
- zapisy umowy o realizację zadania publicznego.
- prawidłowa realizacja działań przewidziane w ofercie zadania publicznego,
- problemy występujące przy realizacji zadania publicznego,
- wprowadzanie zmian do oferty zadania publicznego,
- prowadzenie dokumentacji realizacji zadania publicznego,
- rozliczenie zadania publicznego, w tym omówienie sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
Szkolenie zostanie poprowadzone przez organizację posiadającą doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji projektów / zadań publicznych.
Szkolenie odbędzie się dnia 6 czerwca 2024 r. dla pracowników instytucji kultury, a 7 czerwca 2024 r. dla pracowników organizacji pozarządowych. Szkolenie będzie trwało 6 godzin (od 9:00 do 15:00).
Serdecznie zapraszamy.
Z wyrazami szacunku,
Paulina Lis
Dyrektor Biura
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych
Pojezierza Gostynińskiego
ul. Gostynińska 2a
09 - 520 Łąck
tel. kom. 600 933 423
tel. 24 261 40 54
www.pojezierzegostyninskie.pl
www.facebook.com/sgtpg

 • plakat
 • Regulamin
 • Karta uczestnictwa w szkoleniu

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

W dniu dzisiejszym (15.05.2024 r.) na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej odbyła się uroczystość Dnia Strażaka. Przybyli na nią zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciel pani Burmistrz Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej, inspektor Hubert Wojciechowski, a także przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Klejna.

Po powitaniu przybyłych i wciągnięciu flagi na maszt, nastąpiło wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień, a także odczytanie rozkazów  personalnych o awansach i wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych.

W programie spotkania było także wręczenie aktu włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z  Suserza do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.  

 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • tn_DSC07715Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka

Nadia Machała zajmuje drugie miejsce w sprincie w Pucharze Europy w Niemczech

Nadia Machała zajmuje drugie miejsce w sprincie w Pucharze Europy w Niemczech, czwarte w generalnej klasyfikacji.

Intensywny maj dla rolkarzy w  Polsce to także intensywny okres dla rolek w Europie.

Zawodnicy, chcąc postawić sobie wyższą poprzeczkę, mogli podczas ostatniego weekendu 10-12 maja powalczyć w Niemczech, w mieście Gera o medale Pucharu Europy. Do tej rywalizacji stanęła również Nadia Machała uczennica SP1 w Gostyninie, zawodniczka klubu UKS Orlica Duszniki Zdrój, która godnie reprezentuje swoje rodzinne miasto Gostynin także na arenie międzynarodowej.

W całym wydarzeniu wzięło udział około 350 zawodników z całego świata. Nadia rywalizowała w kategorii kadet, najliczniejszej kategorii wiekowej liczącej 63 zawodniczki. 

W biegu na 200m Nadia zdobyła drugie miejsce, natomiast w generalnej klasyfikacji uplasowała się na 4 pozycji otrzymując drobną nagrodę pieniężną. 

Jak sama mówi, poziom w Europie jest bardzo wysoki, a styl jazdy bardzo agresywny. O miejsca na podium pierwszej siódemki najlepszych zawodniczek Nadia walczyła z Włoszką, Belgijką, Czeszką i Niemkami. Była to walka o setne sekund, dlatego od najwyższej pozycji na podium Nadię dzieliło naprawdę niewiele. Poziomy dziewcząt były bardzo zrównane. Wysokie miejsca na podium wśród Polaków zajmowali zarówno seniorzy jak i najmłodsi zawodnicy. 

Źródło AM

 • Nadia Machała zajmuje drugie miejsce w sprincie w Pucharze Europy
 • Nadia Machała zajmuje drugie miejsce w sprincie w Pucharze Europy
 • Nadia Machała zajmuje drugie miejsce w sprincie w Pucharze Europy
 • Nadia Machała zajmuje drugie miejsce w sprincie w Pucharze Europy
 • Nadia Machała zajmuje drugie miejsce w sprincie w Pucharze Europy
 • Nadia Machała zajmuje drugie miejsce w sprincie w Pucharze Europy

Tygryski z Przedszkola Nr 4 z wizytą u pani burmistrz

W czwartek (16.05.2024 r.) przed południem, grupa Tygrysków z Przedszkola nr 4 w Gostyninie odwiedziła Urząd Miasta Gostynina i panią Burmistrz. Podczas spotkania przedszkolaki z ciekawością słuchały informacji o tym jak wygląda dzień pracy pani burmistrz, zadawały pytania i dzieliły się spostrzeżeniami.

Największym przeżyciem dla dzieci była wizyta w gabinecie burmistrza, gdzie każdy mógł zasiąść w fotelu włodarza i podpisać/ narysować dla Pani burmistrz coś od siebie.

 

 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz
 • Tygryski z wizytą u pani burmistrz

Kaja Sobiecka z „brązowym medalem” podczas 1 etapu Torowego Pucharu Polski wrotkarstwa szybkiego

W dniach 1-2 maja 2024 na 200 m torze RSS Arena Tomaszów Lubelskim rozegrano dwudniowe torowe zawody w jeździe szybkiej na wrotkach – Torowe Otwarte Ogólnopolskie Zawody Mistrzostwa KZ LZS, a w kategoriach dzieci zawody były inauguracją cyklu trzech imprez Tauron Pucharu Polski Dzieciaki na medal 2024 Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich / Tomaszów Lubelski 1-2.05.2024, Wrocław 17-18.05.2024 i finał ponownie w Tomaszowie Lubelskim 7-8.09.2024.

W zawodach wzięło udział 256 zawodników (w tym M- 88 , K- 168) ze wszystkich najlepszych klubów w Polsce.

Miasto Gostynin reprezentowała 14 letnia Kaja Sobiecka, która uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie i trenuje na co dzień w UKS Zwoleń-Team.

Kaja startowała na dystansie: 200 metrów, 500 metrów i 3000 metrów na punkty zdobywając brązowy medal Torowego Pucharu Polski w kategorii Kadetek:

3000m na punkty: 3 miejsce
500m: 5 miejsce
Sprint 200m: 8 miejsce


W generalnej klasyfikacji (po 1 etapie TPP) Kaja zajmuje 3 miejsce.


Gratulujemy !

___________
Źródło: UKS Z-T
Zdjęcia: Wojciech Przybyła

 • Kaja Sobiecka z „brązowym medalem”
 • Kaja Sobiecka z „brązowym medalem”
 • Kaja Sobiecka z „brązowym medalem”

IMGW ostrzega: burze

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega, że dziś, tj.18.05.2024 od godz. 13.00 do godzin wieczornych prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do około 65 km/h. Możliwy mały grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Będą burze - ostrzeżenie meteo

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie wydało kolejne ostrzeżenie. Dziś, 19 maja br., od godz. 13:00  do godz. 23:00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do
35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

Już w najbliższą środę - Senioriada

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie oraz koordynator Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gostynina i gości na Senioriadę, czyli seniorski otwarty pokaz talentów, który odbędzie się 22 maja 2024 r. (środa) o godzinie 16:00 na Zamku Gostynińskim. W programie m.in. występy seniorów z GUTWu, Klubu Seniora „Parostatek” oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 19 w Gostyninie, prezentacja rękodzieła i malarstwa.

Czy można realizować swoje pasje i rozwijać swój talent niezależnie od wieku? Przyjdźcie i przekonajcie się sami.

Wstęp wolny.

 • Plakat - zaproszenie na Senioriadę

Noc Muzeów w Gostyninie

Z inicjatywny burmistrza pani Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej mieszkańcy miasta 18 maja br. mogli wziąć udział w pierwszej edycji ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów w Gostyninie.
Podczas spotkania Burmistrz zaprosiła mieszkańców do zwiedzenia Ratusza, sali posiedzeń i swojego gabinetu w budynku głównym urzędu miasta. Można było posiedzieć za biurkiem burmistrza i zrobić zdjęcie z panią Agnieszką Korajczyk-Szyperską. 
Do wydarzenia włączyło się Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi. W programie było także nocne zwiedzanie cmentarza ewangelicko-augsburskiego, na którym światełka latarek przyniesionych przez uczestników pozwoliły zobaczyć pozostałości mogił dawnych niemieckich mieszkańców Gostynina. Ostatni etap wędrówki to podziemia Zamku Gostynińskiego. 
Spotkanie zakończyło się na dziedzińcu przy rozpalonym ognisku, słodkim poczęstunku przygotowanym przez panie: Katarzynę Bryłkę, Aleksandrę Jaskułę, Aleksandrę Tyszkiewicz-Gientkę i Iwonę Markus oraz bufecie owoców sponsorowanym przez Krzysztofa Romanowskiego. Dzieci wzięły udział w konkursie, wykazując się pilnym słuchaniem przewodnika i zdobytą wiedzą podczas zwiedzania wszystkich obiektów.
Noc Muzeów to symboliczna nazwa akcji oferującej swoim uczestnikom wstęp do instytucji kultury, zwiedzanie obiektów administracji państwowej czy samorządowej w dniu wolnym od pracy, w godzinach nocnych, za darmo lub symboliczną opłatą.
Duże zainteresowanie mieszkańców w spotkaniu pokazało, że żyjemy w wyjątkowym mieście, pełnym aktywnych, zafascynowanych historią ludzi. Liczny udział mieszkańców udowodnił, że ze względu na niewiele zachowanych w Gostyninie zabytków, szczególnie warto je poznać. 

 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów
 • I Gostynińska Noc Muzeów

IMiGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje na terenie powiatu gostynińskiego od godz. 15:00 dnia 20.05.2024 do godz. 24:00 dnia 20.05.2024 r. burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Słodki Koral czeka na nową rodzinę

O gostynińskiej Fundacji dla zwierząt Animal G(h)ost i o wolontariuszach w niej działających pod przewodnictwem pani Małgorzaty Jakubowskiej nie trzeba chyba nikomu z Gostynina opowiadać. Wszyscy mieszkańcy wiedzą, że to oni pomagają zwierzętom, ratują, leczą i szukają nowych domów. Niekiedy są ostatnią deską ratunku dla bezlitośnie porzuconych zwierzaków, dla tych maltretowanych, chorych, głodnych, błagających o dach nad głową, miskę z pożywieniem, trochę empatii i odrobinę czułości.

Pomóżmy im w tym, gdyż każdy gest się liczy i każda rzecz jest ważna. Wszyscy mamy w sobie potencjał, by zmienić sytuację zwierząt. Tylko od naszego zaangażowania, motywacji, chęci do działania zależy, w jakim świecie zarówno my, jak i zwierzęta będziemy żyć. Dlatego przedstawiamy Wam małego Korala, licząc że ktoś z Państwa może zaoferować mu nową, kochającą rodzinę.
Koral to wesoły, malutki kundelek o ślicznym czekoladowym umaszczeniu. Jaki kolor taki charakter – słodki, delikatny przymilasek, który z łatwością rozkocha w sobie nowych opiekunów. Uwielbia czułości, ale nie jest przy tym natarczywy. Pozbawiony agresji, bezproblemowy u weterynarza, spokojny podczas jazdy autem. Może zostać członkiem rodziny z dziećmi (fakt, że nie jako zabawka rozumiemy za oczywisty). 
Dogaduje się z psami, nie szuka konfliktów. Szybko nauczył się chodzić na smyczy, choć na razie preferuje bliższe spacery, bo nieznanego otoczenia nadal trochę się obawia. Łagodne prowadzenie przez opiekuna i pokazywanie Koralowi świata szybko przyniesie efekty, bo piesek choć nieśmiało, to jednocześnie z ciekawością podchodzi do rzeczywistości. Ładnie zachowuje czystość. Jest na tyle grzeczny i niekłopotliwy, że sprawdzi się jako pierwszy pies, nawet dla osób bez doświadczenia.
Dom z ogrodem byłby dla niego spełnieniem marzeń, ale przy determinacji ze strony opiekuna mieszkanie w bloku również ogarnie (choć może niekoniecznie w centrum wielkiego miasta).
Koralek waży zaledwie 7 kg, sięga tylko do połowy łydki, ma około 2 lat. Został przygotowany do adopcji – odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony i wykastrowany. 
Przebywa w Gostyninie.
Zainteresowanych przygarnięciem malucha pod swój dach zapraszamy do kontaktu: 605974653, 509653345 

Więcej informacji o zwierzętach do adopcji z Fundacji Animal G(h)ost znajdziecie Państwo na stronie: https://www.facebook.com/fundacjaanimalghost 


Ponadto, dla wszystkich, którzy otworzą swoje serca i zechcą pomóc Animalsom z Gostynina, podajemy numer konta:
Fundacja dla zwierząt Animal G(h)ost
45 2490 0005 0000 4500 5267 7358
Tytułem: darowizna na cele statutowe

 

Źródło: Fundacja Animal G(h)ost

 

 • Koral
 • Koral
 • Koral
 • Koral
 • Koral
 • Koral
 • Koral
 • Koral

Powstają kolejne rzeźby pana Tadeusza Biniewicza

Nasz lokalny artysta pan Tadeusz Biniewicz nie przestaje zachwycać swoimi pracami. Niedawno zakończył rzeźbę Dawida według Michała Anioła, a już można podziwiać na posesji rzeźbiarza kolejną wspaniałą pracę – Pietę Watykańską również według Michała Anioła, która chociaż nie jest jeszcze dokończona (w 70%) przyciąga wzrok i pozwala rozkoszować się pięknem postaci – Maryi i Jezusa. W tej pracy już widać smutek i rozpacz na twarzy Maryi oraz bezwład ciała Jezusa, który skonał w ramionach matki.

Wymiary rzeźby to 1,70 m na 2 metry, wykonanej z marmuru carrara, który charakteryzuje się jasnym kolorem z delikatnymi, ciemniejszymi żyłkami. Kamień, z którym pracuje artysta prawdopodobnie pochodzi z tego samego kamieniołomu co pierwowzór. Do zakończenia tej rzeźby pan Tadeusz potrzebuje około 3 miesięcy, aby jak mówi „dopieścić szczegóły”, takie jak dłonie, włosy Jezusa, podest.

Na posesji pana Biniewicza, stoją kolejne bryły kamienne, z których powstaną postacie św. Wojciecha – męczennika i patrona Polski oraz  pisarki Marii Kownackiej, autorki wielu książek dla dzieci, autorka jest najbardziej znana z „Plastusiowego pamiętnika”.

Panu Tadeuszowi Biniewiczowi życzymy dużo cierpliwości i weny twórczej, której efekty będziemy mogli podziwiać za jakiś czas.

 • Pieta Watykańska
 • Pieta Watykańska
 • św. Wojciech
 • Maria Kownacka

Maria i Mateusz Michalscy z UKS Zwoleń-Team wygrywają 1 etap Pucharu Kaszub w jeździe szybkiej na wrotkach

W dn. 18 maja 2024 r. na kilka godzin miejscowość Strzebielino, stało się wrotkarską stolicą województwa pomorskiego - za sprawą zawodów sportowych Wrotkarskiego cyklu Pucharu Kaszub.

Do rywalizacji podczas 1 etapu przystąpiło ok. 200 zawodników nie tylko z Pomorza. Na starcie zameldowali się reprezentanci m.in. takich miast jak Gdańsk, Gdynia, Koronowo, Pruszcz Gdański, Bydgoszcz, Lębork, Warszawa, Gostynin.

Zawody rozpoczęły się od zmagań  najmłodszych miłośników wrotek i rolek, którzy mieli do pokonania 300-metrową trasę, na której to 5 letnia Maria Michalska zajęła 1 miejsce, a jej brat Jakub 2 miejsce (reprezentujący UKS Zwoleń-Team).

Z kolei dzieci w wieku 8-11 lat musiały pokonać odcinek o długości 600 metrów.
I tu po pasjonującym finiszu zawodnik UKZ Z-T Mateusz Michalski wywalczył 1 miejsce.

 
Serdecznie gratulujemy !!!
______________

Źródło: UKS Zwoleń-Team
FOTO: Bartek Dobrowolski-Nowakowski

 

 • UKS Zwoleń Team
 • UKS Zwoleń Team
 • UKS Zwoleń Team

Przedsiębiorco zapłać ratę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2024 w terminie do 31 maja 2024 r.

Opłaty (wysokość jest zgodna z otrzymanym naliczeniem w styczniu br.) należy dokonać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek Urzędu Miasta Gostynina:

PKO BP SA II ROK WARSZAWA
89 1020 3974 0000 5302 0006 6258

Na dowodzie wpłaty należy uwzględnić adres placówki oraz określić ratę i rodzaj zezwolenia (A-piwo, B- wino, C- wódka), których wpłata dotyczy.

 • oplaty za alkohol

X Spartakiada Przedszkolaków za nami

W dniu dzisiejszym (21 maja 2024 r.) odbyła się w hali sportowej przy ul. Kutnowskiej, X Spartakiada Przedszkolaków. Patronat nad imprezą objęła Burmistrz Miasta Gostynina pani Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Rywalizacja w duchu sportowym rozpoczęła się od godz. 10.00 takimi konkurencjami jak: „Kangurzy skok”, „Mistrz slalomu”, „Wyścig herkulesów”, „Siewca”, „Mały kucharz” i „Pogromca przeszkód”.

W spartakiadzie wzięły udział przedszkolaki z: Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, z Przedszkola Nr 4 i z Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”.

Podczas poszczególnych konkurencji nie brakowało emocji, a także dopingu kibiców. Dzieci bardzo cieszyły się z każdej wygranej.

Jak się okazało po zakończeniu rywalizacji wszystkie grupy przedszkolne zostały nagrodzone pamiątkowymi statuetkami i dyplomami, które wręczała m.in. burmistrz pani Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Gratulujemy przedszkolakom wspaniałych wyników podczas Spartakiady oraz sportowej postawy i gry fair play.

 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków
 • X Spartakiada Przedszkolaków

II sesja Rady Miejskiej

W dniu 29 maja 2024 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady II sesji Rady Miejskiej - IX kadencji w Gostyninie
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.    Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4.    Informacja Burmistrza Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2023.
5.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”.
6.    Informacja Burmistrza Miasta, dotycząca roku 2023, zawierająca:
     1)    wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub roz¬łożono spłatę na raty;
     2)    wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
7.    Podjęcie oświadczenia w sprawie wyrażenia stanowiska  wobec postulatów ogólnopolskiej kampanii społecznej „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość”. 
8.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024.
9.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.
11.    Podjęcie uchwały zmieniająca  Uchwałę  Nr 486/LXX/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2024.
12.    Informacja dotycząca kontroli Komisji Rewizyjnej - Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym. 
13.    Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt